Vendéglátó-üzletvezető szakképesítés

Vendéglátó-üzletvezető szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Vendéglátó-üzletvezető szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Vendéglátó-üzletvezető szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Vendéglátó-üzletvezető szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Vendéglátó-üzletvezető szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Vendéglátó-üzletvezető szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

 

1.2. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 811 02

 

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Vendéglátó-üzletvezető

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.2. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: –

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: 34 811 01 Cukrász, 34 811 04 Szakács, 34 811 03 Pincér,

vagy 34 811 05 Vendéglátó eladó szakképesítések, bővebben lásd a 7. Egyebek fejezetben

 

2.3. Előírt gyakorlat: szakmai előképzettségben szerzett szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett legalább két éves gyakorlat

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.2. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 

 

 

 

1332

 

 

 

 

Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője

Bárvezető
3.1.3.Cukrászdavezető
3.1.4.Cukrászüzem vezető
3.1.5.Csárda üzletvezetője
3.1.6.Étterem üzletvezetője
3.1.7.Konyha-vezető (Séf)
3.1.8.Munkahelyi étkezde, étterem vezetője
3.1.9.Népkonyha vezetője
3.1.10.Vendéglő üzletvezetője
3.1.11. 

 

 

 

5131

 

 

 

 

Vendéglős

Borozó üzletvezetője
3.1.12.Büfé-, bisztróvezető
3.1.13.Cukrászda-, fagylaltozó vezető
3.1.14.Eszpresszó-, kávézóvezető
3.1.15.Italboltvezető
3.1.16.Kávéház üzletvezetője
3.1.17.Söröző üzletvezetője
3.1.18.Teázó üzletvezetője

 

 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

 

A vendéglátó üzletvezető a vendéglátó egységben a beszerzési, termelési, értékesítési és raktározási tevékenységet végzi, irányítja. Szervezi és ellenőrzi az üzlet működését. Kialakítja üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat. Megszervezi az egység adminisztrációs rendjét, biztosítja a tűz-, munka- és tulajdonvédelmi előírások betartását, gondoskodik a higiéniás szabályok betartásáról. Teljes körű leltár- és anyagi felelősséggel tartozik az egységben lévő eszközökért.

 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 

–      vállalkozást alapítani és működtetni

–      üzleti tervet készíteni

–      gazdasági elemzéseket végezni

–      anyagi felelősséggel gazdálkodni

–      megszervezni, és irányítani a vendéglátó üzlet napi munkáját

–      piackutatást végezni, felmérni a vendégek igényeit, meghatározni az üzlet választékát

–      ellenőrizni a vendéglátó üzletben folyó tevékenységeket

–      szervezni és bonyolítani a vendéglátó üzlet házon belüli és házon kívüli rendezvényeit

–      betartani és betartatni az üzletek működésére vonatkozó jogszabályi előírásokat

–      reklámozni a vendéglátó üzletet és szolgáltatásait

–      vendégpanaszokat kezelni

–      biztosítani a vállalkozás internetes jelenlétét

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 A BC
  3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 811 01Cukrászszakképesítés
3.3.4.34 811 03Pincérszakképesítés
3.3.5.34 811 04Szakácsszakképesítés
3.3.6.34 811 05Vendéglátó eladószakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 

4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11303-12Üzleti gazdálkodás és marketing
4.4.10055-12Vendéglátó üzletvezetés

 

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11303-12Üzleti gazdálkodás és marketingírásbeli
5.2.4.10055-12Vendéglátó üzletvezetésgyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: A vendéglátó üzlet napi munkájának szervezése

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vendéglátó üzlet napi munkájának megszervezésével kapcsolatos két szituációs feladat elvégzése. A szituációs feladatok lehetnek: megrendelés összeállítása, vendégpanaszok kezelése, dolgozók elszámoltatása, munkamegbeszélés tartása, leltározás, leltárértékelés, számlázás, számlaellenőrzés, élelmiszerbiztonsági, higiéniai, minőségügyi ellenőrzés, belső ellenőrzés, munkaidő-beosztás készítése, üzleti választék összeállítása, ügyviteli utasítás kiadása, rendezvény felvétele, rendezvényhez kapcsolódó forgatókönyv készítése, diszpozíciók készítése

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya a vizsgarészben: 70 %

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: A vendéglátó üzleti tevékenységhez kapcsolódó gazdasági számítások és elemzések végzése

 

A vizsgafeladat ismertetése: Ár- és költségkalkulációk készítése, tápanyag- és energiaszámítás, készletgazdálkodás, létszám és bérgazdálkodás, költséggazdálkodás, az üzleti eredményt, jövedelmezőséget befolyásoló tényezők alakulásának figyelemmel kisérése és elemzése, javaslatok készítése az üzlet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatban és az üzleti eredmény felhasználására vonatkozóan

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 30 %

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

Az írásbeli vizsgán használható számológép, és a vizsgaszervező által biztosított tápanyagtáblázat.

 

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Melegkonyhás üzleti berendezések, eszközök
6.3.Cukrászdai és kávézó berendezések, eszközök
6.4.Áruátvétel, raktározás, tárolás eszközei
6.5.Számítógép (a vendéglátás által használt üzleti programokkal)
6.6.Internetkapcsolat
6.7.Telefon, fax, fénymásoló
6.8.Pénztárgép, pénztár számítógép
6.9.A vendéglátásban használt bizonylatok, nyomtatványok
6.10.Tájékoztató és reklám anyagok és eszközök (étlap, itallap, szóróanyagok, stb.)
6.11.A vendéglátásban használt csomagolástechnikai eszközök, anyagok

 

 

  1. EGYEBEK

 

 

7.1. A 2.2. pontban a szakmai előképzettségként feltüntetett Cukrász, Szakács, Pincér, vagy Vendéglátó eladó szakképesítésnek a következők fogadhatók el:

 

 AB
7.1.1A szakképesítés azonosító számaA szakképesítés megnevezése
7.1.234 811 01Cukrász
7.1.3.34 811 03Pincér
7.1.4.34 811 04Szakács
7.1.5.34 811 05Vendéglátó eladó
7.1.6.33 811 01 1000 00 00Cukrász
7.1.7.33 811 02 1000 00 00Pincér
7.1.8.33 811 03 1000 00 00Szakács
7.1.9.33 811 04 1000 00 00Vendéglátó eladó
7.1.10.33 7822 01Pincér
7.1.11.33 7822 02Vendéglátóipari eladó
7.1.12.33 7826 01Cukrász
7.1.13.33 7826 01Szakács
7.1.14.2101Cukrász
7.1.15.2012Felszolgáló
7.1.16.2103Szakács
7.1.17.2105Vendéglátóipari eladó

 

 

7.2. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)

Cím: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71.

Telefon: +36 1 / 322-0464, Fax: +36 1 / 322-5299

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Vendéglátó-üzletvezető szakképesítésre, sem fizetős Vendéglátó-üzletvezető szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS