Tetőfedő szakképesítés

Tetőfedő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Tetőfedő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Tetőfedő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Tetőfedő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Tetőfedő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Tetőfedő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 212. sorszámú Tetőfedő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 582 07

 

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Tetőfedő

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: –

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: 34 582 01 Ács

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

  1. 4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7513ÁcsÁllványozó
3.1.3.Állványszerelő
3.1.4.Csőállványozó
3.1.5.Dúcolatkészítő
3.1.6.Építményzsaluzat-szerelő
3.1.7.Faállványozó
3.1.8.Fatetőszerkezet-gyártó
3.1.9.Fedélszerkezet-készítő
3.1.10.Födémzsaluzó
3.1.11.Magasépítési ács-állványozó
3.1.12.Zsaluzó
3.1.13.Zsaluzóács
3.1.14.7532TetőfedőCseréptetőfedő
3.1.15.Hullámlemeztető-fedő
3.1.16.Palatetőfedő
3.1.17.Műanyaglemeztető-fedő
3.1.18.Zsúp-, nád-,zsindelytetőfedő

 

 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Épületek tetőfedéseit készíti, javítja és karbantartja különböző tetőfedő anyagok felhasználásával.

 

A szakképesítés-réápüléssel rendelkező képes:

–      kiszámolni a tetőfedési aljzatok anyagszükségletét

–      szemrevételezni a tetősík egyenességét, és ha kell, kiigazítani

–      megrajzolni a fedélidomot

–      meghatározni a tető valós felületeit

–      kiszámolni a tető geometriai méreteit

–      felismerni és használni az alátéthéjazatok fajtáit

–      tetőléc távolságot számolni

–      valós szarufa hosszat kiszámítani

–      a mérő eszközöket biztossággal használni

–      használni a tetőfedés kéziszerszámait

–      derékszöget szerkeszteni

–      tetőfedési aljzatokat készíteni

–      tetősík ablakot beépíteni

–      alátéthéjazatot készíteni

–      használni a tetőfedéshez szükséges kisgépeket

–      használni a tetőfedő anyagokra kiadott termékismertetőket

–      számolni az átszellőztetett tető légrés keresztmetszeteit

–      értelmezni a tető rétegrendjében található anyagokat

–      betartani és az előírások alapján használni a tetőfedési és alátéthéjazat előírt munkavédelmi előírásait

–      az ácsmunkát leellenőrizni, előkészíteni a fedést

–      ellenőrizni a kapcsolódó bádogos szerkezeteket

–      alátéthéjazatot készíteni

–      elkészíteni a fedés aljzatát különféle anyagokból

–      megtervezni a tetőfedés munkafolyamatát

–      megteremteni a munkavégzéshez szükséges biztonságos környezetet

–      előkészíteni az anyagokat

–      szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken

–      tetőfedéseket készíteni

–      utómunkálatokat végezni

–      kijavítani a sérült alátéthéjazat vagy fedési aljzat hibáit

–      tetőfedéseket javítani, helyre állítani

–      munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni

–      működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket.

–      betartani a biztonsági előírásokat

–      munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat

–      gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről

–      baleset esetén az előírások szerint eljárni

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.4.34 582 01Ácsszakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11345-12Tetőfedési aljzatok és alátéthéjazatok
4.4.11346-12Tetőfedő munkák

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyamok eredményes teljesítését igazoló, a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyakat tartalmazó bizonyítvány, amely egyenértékű a követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes letételével.

 

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11345-12Tetőfedési aljzatok és alátéthéjazatokírásbeli
5.2.4.11346-12Tetőfedő munkákszóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése:Egy tetőrészlet fedésének elkészítése

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az előkészített tetőfelület fedésének elkészítése a szükséges anyagok és eszközök kiszámítása és igénylése után

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat aránya: 60 %

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Tetőfedések anyagai, módjai, technológiai folyamatai és ezek munkavédelmi és környezetvédelmi előírásai

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. szakmai követelmények fejezetben megadott modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 40 %

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A gyakorlati feladatokat a vizsgaszervező helyileg állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A helyi sajátosságoknak megfelelően a vizsgabizottság dönthet a fent felsorolt feladatok összevonásáról, az előírt vizsgaidőket módosíthatja a konkrét feladat függvényében. A gyakorlati vizsgák összes időtartama 180 perc.

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Tetőlétra
6.3.Mérőeszközök
6.4.Faipari gépek, szerszámok
6.5.Daraboló szerszámok (gyorsvágó, cserépvágó, ollók)
6.6.Kéziszerszámok
6.7.Elektromos kisgépek
6.8.Jelölő eszközök
6.9.Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok
6.10.Lemezhajlító
6.11.Kosaras emelő
6.12.Csiga
6.13.Állványok
6.14.Műszaki dokumentáció
6.15.Számítógép
6.16.Szoftverek
6.17.Nyomtató
6.18.Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
6.19.Anyagmozgató gépek, eszközök
6.20.Forrasztóeszközök
6.21.Szerelő- és bontószerszámok

 

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Tetőfedő szakképesítésre, sem fizetős Tetőfedő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS