Társasházkezelő szakképesítés

Társasházkezelő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Társasházkezelő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Társasházkezelő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Társasházkezelő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Társasházkezelő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Társasházkezelő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 210. sorszámú Társasházkezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 814 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Társasházkezelő

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300 óra

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5243 ÉpületgondnokTársasházkezelő
3.1.3.Közös képviselő

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

Az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatban adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatokat lát el. Megbízási szerződés alapján elszámolást, költségvetést, döntés-előkészítő javaslatokat, pályázatokat készít, szerződéseket köt, jogi eljárásokban vesz részt.

 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

–      az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban adminisztrációs feladatokat ellátni

–      az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban szervezési és ellenőrzési feladatokat ellátni

–      megbízási szerződés alapján jogi eljárásokban részt venni, jogi eljárásokat kezdeményezni

–      megbízási szerződés alapján javaslatokat készíteni a döntéshozóknak

–      működési és tőkeköltségvetést készíteni

–      hasznosítási javaslatot készíteni

–      pénzügyi beszámolót készíteni

–      ingatlan bérbeadási tevékenységet végezni

–      megbízási szerződés alapján munkaszerződéseket és megbízási szerződéseket kötni

–      megbízási szerződés alapján karbantartási és vállalkozási szerződéseket kötni

–      pályázatokat készíteni és pályázatokat kiírni

–      előkészíteni és lebonyolítani az ingatlan felújítását

–      szervezni a tűz-, baleset-, érintés-, és környezetvédelmi feladatok ellátását

–      kapcsolatot tartani a külső és belső partnerekkel

–      szervezni a közgyűléssel kapcsolatos feladatokat

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.53 814 01Ingatlankezelőszakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11446-12Társasházkezelő feladatai

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A jelölt által – a valóságban létező társasházra – készített társasház kezelési terve szakvélemény (a tárgyát képező ingatlan, annak kezelése, a hasznosítási javaslattal együtt)

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11446-12Társasházkezelő feladataiírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 60%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Társasházkezelő prezentáció

 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a vizsga szervezője által meghatározott prezentációs technika alkalmazásával bemutatja az általa előzetesen benyújtott társasház kezelési terv tárgyát képező ingatlant, annak kezelését a hasznosítási javaslattal együtt, továbbá rövid szakmai beszélgetés keretében választ ad az általa készített társasház kezelési tervvel kapcsolatban felmerülő kérdésekre

 

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: A társasházkezelés műszaki, jogi, gazdasági és gyakorlati vonatkozásai

 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység feladatlapja a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában

 

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorból húzott kérdésekre

 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismeretek mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A szakmai vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgarészben 60% felett teljesít.

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Irodahelyiség
6.3.Oktatóterem, tábla, vetítővászon
6.4.Irodatechnikai eszközök
6.5.Számítástechnikai eszközök
6.6.Vizuáltechnikai eszközök
6.7.Telekommunikációs eszközök

 

 

  1. EGYEBEK

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott írásbeli modulzáró vizsga a Szakmai követelmény modulban megadott szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában.

A modulzáró vizsga időtartama 120 perc. A modulzáró vizsgát az oktatóhely szervezi.

A modulzáró vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60 % felett teljesít.

A modulzáró vizsgatevékenység eredménye „megfelelő” vagy „nem megfelelő” kifejezéssel értékelhető.

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként benyújtandó a társasház kezelési terve szakvéleménynek tartalmi követelményei:

–      Címoldal

–      Tartalomjegyzék

–      A társasház bemutatása

műszaki leírás

közös és külön tulajdonok alakulása

a jelenlegi kezelés ismertetése

az ingatlan jelenlegi gazdasági-pénzügyi helyzete

–      Költségvetés-tervezet

–      A társasházi közös tulajdonra vonatkozó hasznosítási javaslat

–      A társasház éves elszámolása

–      Dátum, aláírás

–      Függelék

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Társasházkezelő szakképesítésre, sem fizetős Társasházkezelő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS