Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda szakképesítés

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

 

A 19. sorszámú Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda megnevezésű részszakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 02

 

1.2. Részzakképesítés megnevezése: Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-900

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető

munkakör(ök)

3.1.2.3141Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikusSzámítógép telepítő

Számítógép-szerelő

3.1.3.3142Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikusSzámítógép kezelő/operátor

Informatikai ügyfélszolgálati munkatárs

 

3.1.4.3143Számítógéphálózat- és rendszertechnikusSzoftvertelepítő

Informatikai rendszergazda

Hálózatüzemeltető

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Az Informatikai rendszergazda készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

–       számítógépet kezelni, üzemeltetni

–       irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni

–       számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére

–       munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására

–       munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat

–       alapvető Internetes szolgáltatások telepítésére és karbantartására

–       kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni

–       LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére

–       LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására

–       LAN/WAN hálózatok biztonságát biztosítani

–       kisebb otthoni, irodai (SOHO) hálózatok hálózatfelügyeleti és hálózattervezési feladatait elvégezni

–       munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos ismereteit hasznosítani, beruházást előkészíteni, végrehajtani;

–       kisebb projekteteket menedzselni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 481 04Informatikai rendszergazdaszakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10815-12Információtechnológiai alapok
4.4.10826-12Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.5.10817-12Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
4.6.10828-12Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10815-12Információtechnológiai alapokgyakorlati
5.2.4.10826-12Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikációszóbeli
5.2.5.10817-12Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelésgyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.6.10828-12Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyeletegyakorlati, írásbeli (online teszt)

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A)

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a 10828-12 számú „Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete” modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával.

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

B)

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati szolgáltatások telepítése és üzemeltetése

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg a 10828-12 számú „Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete”, a 10817-12 számú „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul témaköreiben, az általa megismert hardver/szoftver eszközök felhasználásával.

 

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A)

A vizsgafeladat megnevezése: Információtechnológiai alapok

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10815-12 számú „Információtechnológiai alapok” modul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 7%

 

B)

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10828-12 számú „Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete”modul, továbbá a 10817-12 számú „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul hálózatok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 13%

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

 

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok, munkaszervezés

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10826-12 számú „Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció” modul, továbbá a 10817-12 számú „Hálózati, programozás és adatbázis-kezelés” modul témakörök mindegyikét tartalmazzák.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység A és B pontjai során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép Internet kapcsolattal
6.3.3 db kis- és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira és internet-kapcsolatának biztosítására alkalmas moduláris integrált forgalomirányító
6.4.3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.5.2 db multifunkciós vezetéknélküli forgalomirányító
6.6.2 db laboratóriumi kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.7.1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas PC vagy laptop
6.8.1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop
6.9.Hálózati szimulációs szoftver
6.10.Ethernet és soros kábelek
6.11.UTP kábelezéshez szerszámok
6.12.Kábelteszter

 

  1. EGYEBEK

 

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda szakképesítésre, sem fizetős Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS