Szociális szakgondozó szakképesítés

Szociális szakgondozó szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Szociális szakgondozó szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Szociális szakgondozó szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Szociális szakgondozó szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Szociális szakgondozó szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Szociális szakgondozó szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 142. sorszámú Szociális szakgondozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1.   A szakképesítés azonosító száma: 54 762 03

 

1.2.   Szakképesítés megnevezése: Szociális szakgondozó

 

1.3.   Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4.   Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1300-1560

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

2.1.   A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.   Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2.   Szakmai előképzettség: –

 

2.3.   Előírt gyakorlat: –

 

2.4.   Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5.   Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6.   Elméleti képzési idő aránya: 60%

 

2.7.   Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)

 

2.8.   Szintvizsga: –

 

2.9.   Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel
betölthető munkakör(ök)
3513szociális gondozó, szakgondozógerontológiai gondozó,
3513szociális gondozó, szakgondozópszichiátriai gondozó,
3513szociális gondozó, szakgondozószenvedélybeteg gondozó
3513szociális gondozó, szakgondozószociális gondozó, szervező
3513szociális gondozó, szak gondozófogyatékossággal élők gondozója
3513szociális gondozó, szakgondozószociális gondozó és ápoló

 

3.2    A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A szociális szakgondozó, felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Segítséget nyújt – az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával, a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.

 

Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–     információk gyűjtésére, információforrások kezelésére

–     a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára

–     érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra

–     segítőkész kapcsolatteremtésre

–     adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre

–     konfliktusmegoldásra

–     konszenzusok keresésére

–     klienseit és munkatársait motiválni

–     nyitott hozzáállásra

–     általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni

–     a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, – feltárásra

–     a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére

–     a feladatmegoldási folyamat tervezésére

–     módszeres munkavégzésre

–     info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára

–     rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre

–     az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára

–     különböző rendezvények, akciók szervezésére

–     játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára

–     sportszerek használatára

 

3.3    Kapcsolódó szakképesítések

  ABC
 3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.azonosító számamegnevezéseA kapcsolódás módja
 3.3.3.55 762 02Gerontológiai gondozószakképesítés-ráépülés
 3.3.4.55 762 04Pszichiátriai gondozószakképesítés-ráépülés
 3.3.5.55 762 05Szenvedélybeteg gondozószakképesítés-ráépülés

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.azonosító számamegnevezése
 4.3.10525-12A szociális ellátás általános tevékenységei
 4.4.10559-12Elsősegély-nyújtási feladatok
 4.5.10556-12Gondozási-ápolási feladatok
 4.6.10574-12Személyes gondoskodás
 4.7.10575-12Szociális szervezés
 4.8.10576-12Szakgondozási adminisztráció
 4.9.11498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
 4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.   A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:

–     Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve a képzés során elkészített alábbi

munkák bemutatása, leadása:

o    „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”

o    „Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása)”;

o    „Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes szociális szervezési gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása)”;

o    „A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz és a szervezési munkához kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok leadása”

o    Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

o    Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szociális szervezési gyakorlatról készült minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

–     A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás.

–     Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80% a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

–     Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

–     A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

o    „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”

o    „Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása)”;

o    „Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes szociális szervezési gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása)”;

o    „A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz és a szervezési munkához kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok leadása”

o    Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

o    Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szociális szervezési gyakorlatról készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat előzetes leadása legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

–     A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás.

–     A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

 

5.2.   A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.10525-12A szociális ellátás általános tevékenységeiírásbeli, gyakorlati
 5.2.4.10559-12Elsősegély-nyújtási feladatokgyakorlati
 5.2.5.10556-12Gondozási-ápolási feladatokírásbeli, gyakorlati
 5.2.6.10574-12Személyes gondoskodásgyakorlati
 5.2.7.10575-12Szociális szervezésgyakorlati
 5.2.8.10576-12Szakgondozási adminisztrációgyakorlati
 5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
 5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
 5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3.   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1.      Gyakorlati vizsgatevékenység

 

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása bentlakásos szociális intézményben

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozási-ápolási tevékenységről készült záródolgozat készítése és bemutatása.

A vizsgafeladat ismertetése: Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási- ápolási tevékenységről készült – előzetesen leadott és értékelt – záródolgozat készítése és bemutatása.

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % (záródolgozat készítése: 10%, bemutatása: 10%)

 

  1. C) A vizsgafeladat megnevezése: szociális szervezési gyakorlatról készült záródolgozat készítése és bemutatása.

A vizsgafeladat ismertetése: Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szociális szervezési gyakorlatról készült – előzetesen leadott és értékelt – záródolgozat készítése és bemutatása.

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % (záródolgozat készítése: 15%, bemutatása: 15%)

 

5.3.2.      Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás értelmezése

A vizsgafeladat ismertetése: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

 

5.3.3.      Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: A szociális ellátások feltételei, a szociális szervezés feladatai és a szociális munka módszerei

A vizsgafeladat ismertetése: A szociális ellátások feltételei, a szociális szervezés feladatai és a szociális munka módszerei témakörből központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

5.4.   A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.

 

5.5.   A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:-

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.11. A demonstrációs terem felszerelése
6.1.1.funkcionális betegágy
6.1.2.betegemelő
6.1.3.kapaszkodó
6.1.4.védőrács
6.1.5.lábtámasz
6.1.6.kombinált éjjeliszekrény
6.1.7.fehér támlás szék
6.1.8.ülőke
6.1.9.zsámoly
6.1.10.spanyolfal
6.1.11.előkészítő kocsi
6.1.12.ágyazó kocsi
6.1.13.szennyes ledobó kocsi
6.1.14.gyógyszerszekrény
6.1.15.fehérnemű szekrény
6.1.16.gördülő WC-szék
6.1.17.személymérleg magasság-mérővel
6.1.18.badella pedálos
6.22. Ágynemű és egyéb fehérnemű
6.2.1.nagylepedő
6.2.2.haránt lepedő
6.2.3.takaróhuzat
6.2.4.párnahuzat
6.2.5.kispárna huzat
6.2.6.matracvédő
6.2.7.ágymatrac
6.2.8.kispárna
6.2.9.párna
6.2.10.takaró
6.2.11.pléd
6.2.12.törölköző
6.2.13.hálóing
6.2.14.pizsama
6.2.15.köntös
6.2.16.papucs
6.2.17.borogató ruha
6.2.18.mosdókesztyű
6.2.19.konyharuha
6.2.20.szennyeszsák
6.2.21.gyopár párnacsalád sorozat
6.33. Az ápolás-gondozás eszközei
6.3.1.műanyag tálca
6.3.2.evőeszköz készlet
6.3.3.étkészlet (tányérok)
6.3.4.pohárkészlet
6.3.5.csésze (készlet)
6.3.6.csőrös csésze
6.3.7.kancsó
6.3.8.üvegmosó
6.3.9.mosdótál (kicsi és nagy)
6.3.10.vödör
6.3.11.vízhőmérő
6.3.12.hőmérő
6.3.13.szappantartó
6.3.14.sampon, szappan, stb.
6.3.15.fésű, hajkefe
6.3.16.hajszárító
6.3.17.tükör
6.3.18.fogkefe
6.3.19.fogkrém
6.3.20.fogmosó pohár
6.3.21.körömkefe
6.3.22.körömcsipesz
6.3.23.körömolló
6.3.24.hintőporos doboz
6.3.25.egyszer használatos borotva
6.3.26.nylon köpeny
6.44. Váladékfelfogó és vizsgálatra küldésre szolgáló eszközök
6.4.1.vesetál
6.4.2.köpőcsésze
6.4.3.ágytál
6.4.4.ágytálmosó kefe
6.4.5.vizelő edény, férfi, női
6.4.6.vizelőüveg mosókefe
6.4.7.Petri csésze
6.4.8.széklettartály
6.4.9.mérőhenger
6.55. Gumi eszközök
6.5.1.gumikesztyű
6.5.2.gumiujj
6.5.3.gumilepedő
6.5.4.katéterek
6.5.5.termofor
6.5.6.jégtömlő
6.5.7.sarok és könyökgyűrű
6.66. Egyszer használatos eszközök
6.6.1.fecskendő (2, 5, 10, 20 ml)
6.6.2.inzulin fecskendő
6.6.3.egyszer használatos tűk
6.6.4.szájmaszk
6.6.5.decubitus alátét
6.6.6.inkontinencia betét
6.6.7.vizeletgyűjtő zsák
6.6.8.anus-prea tartály
6.6.9.spatula
6.77. Laboratóriumi eszközök
6.7.1.vércukorszint-mérő készülék
6.7.2.tesztcsík vércukorszint meghatározáshoz
6.7.3.tesztcsík vizelet meghatározáshoz
6.7.4.kémcsövek
6.88. Gyógyszerek, vegyszerek
6.8.1.gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz)
6.8.2.fertőtlenítő szerek bőr- és eszközfertőtlenítéshez
6.8.3.alkohol
6.8.4.vazelin
6.8.5.parafinolaj
6.8.6.jódtinktúra
6.8.7.háztartási tisztító és fertőtlenítőszerek
6.99. Kötszerek
6.9.1.vatta
6.9.2.papírvatta
6.9.3.gézpólya különböző méretben
6.9.4.gyorskötöző pólya
6.9.5.Ramofix
6.9.6.steril mullap különböző méretben
6.9.7.rugalmas pólya
6.9.8.Alutex fólia
6.9.9.speciális kötszerek
6.1010. Egyéb eszközök
6.10.1.vérnyomásmérő
6.10.2.fonendoszkóp
6.10.3.PEN
6.10.4.lázmérő
6.10.5.mérőszalag
6.10.6.horgas csipesz
6.10.7.anatómiai csipesz
6.10.8.vatta tartó
6.10.9.szemcseppentő
6.10.10.veszélyes hulladéktároló
6.10.11.inhaláló készülék
6.10.12.nyomtatványok
6.1111. Az elsősegélynyújtás eszközei
6.11.1.mentőláda, felszereléssel
6.11.2.pléd
6.11.3.lepedő
6.11.4.sebimitációs készlet
6.11.5.steril mullpólya különböző méretben
6.11.6.steril mullap különböző méretben
6.11.7.vatta
6.11.8.papírvatta
6.11.9.bőrfertőtlenítő szer többféle
6.11.10.ragtapasz
6.11.11.Ramofix csőháló kötszer különböző méretben
6.11.12.steril gyorskötöző mullpólya különböző méretben
6.11.13.rugalmas pólya
6.11.14.kötszerkapocs
6.11.15.biztosítótű
6.11.16.kötszerolló
6.11.17.olló
6.11.18.anatómiai csipesz
6.11.19.ledobó-tál
6.11.20.tálka
6.11.21.kesztyű
6.11.22.kézfertőtlenítő
6.11.23.papírtörölköző
6.11.24.törölköző
6.11.25.pneumatikus sín
6.11.26.nyakrögzítő gallér
6.11.27.háromszögletű kendő
6.11.28.Alutex fólia
6.11.29.reanimációs fantom
6.11.30.lélegeztető ballon + arcmaszk
6.11.31.hordágy
6.1212. Szemléltető eszközök
6.12.1.csontváz
6.12.2.szív falitábla
6.12.3.vérkeringés falitábla
6.12.4.emésztőrendszer falitábla
6.12.5.agy falitábla
6.12.6.egész test izomrendszer falitábla
6.12.7.vese falitábla
6.12.8.idegrendszer falitábla
6.12.9.nemi szervek falitábla
6.12.10.nyirokkeringés falitábla
6.12.11.szétszedhető törzs moulage
6.12.12.szív moulage
6.12.13.fül moulage
6.12.14.szem moulage
6.12.15.agy moulage
6.12.16.légúti moulage
 A GONDOZÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
6.1313. Háztartási- és konyhatechnikai eszközök
6.13.1.konyhaszekrény
6.13.2.konyha asztal
6.13.3.szék
6.13.4.hűtőgép
6.13.5.hűtőhőmérő
6.13.6.tűzhely
6.13.7.mikrohullámú sütő
6.13.8.edény készlet
6.13.9.étkészlet
6.13.10.tálkészlet
6.13.11.szalvétatartó
6.13.12.evőeszközkészlet
6.13.13.tálca
6.13.14.kancsó
6.13.15.mércézett pohár
6.13.16.pohárkészlet
6.13.17.robotgép és egyéb konyhatechnikai eszközök: aprító, daráló, passzírozó
6.13.18.-konyhamérleg
6.13.19.asztalterítő
6.13.20.konyharuha
6.13.21.kötény
6.13.22.háztartási tisztítószerek
6.13.23.badella pedálos
6.13.24.méregszekrény
6.13.25.takarító eszközök (szivacs, kefe, vödör, seprő, stb.)
6.13.26.porszívó
6.13.27.mosógép
6.13.28.ruhaszárító
6.13.29.vasaló
6.13.30.vasalódeszka
6.13.31.szobahőmérő
6.1414. Gyógyászati segédeszközök
6.14.1bot
6.14.2.támbot
6.14.3.járókeret
6.14.4.kerekesszék
6.14.5.hallókészülék
6.1515. Eszközök a foglalkozás és aktivitás szervezéséhez
6.15.1.TV
6.15.2.Videó lejátszó
6.15.3.videokamera
6.15.4.CD-, DVD lejátszó
6.15.5.rádió
6.15.6.társasjátékok (sakk, stb.)
6.15.7.kézimunka eszközei (szabásminták, szabóolló, textil, filc, tű, kötőtű, horgolótű, fonál, stb.)
6.15.8.eszközök papírmunkákhoz, rajzoláshoz (karton, festék, színes ceruza stb.)
6.15.9.sporteszközök
6.1616. Egyéb eszközök
6.16.1.védőruhák
6.16.2.védőcipők
6.16.3.tűzoltó készülék

 

  1. EGYEBEK

 

Az iskolarendszeren kívüli képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 160 óra, mely olyan bentlakásos szociális intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban.

 

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete (1094 Budapest, Liliom u. 8.)

Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület (1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A.)

Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség) (1094 Budapest, Liliom u. 8.)

Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (1094 Budapest, Liliom u. 8.)

Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.)

Szociális Szakmai Szövetség (1094 Budapest, Liliom u. 8.)

Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete (SZIME) 7621 Pécs Jókai u.1.

Szociális Intézmények Országos Szövetsége (SZIOSZ)

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Szociális szakgondozó szakképesítésre, sem fizetős Szociális szakgondozó szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS