Szociális asszisztens szakképesítés

Szociális asszisztens szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Szociális asszisztens szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Szociális asszisztens szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Szociális asszisztens szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Szociális asszisztens szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Szociális asszisztens szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 140. sorszámú Szociális asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1.      A szakképesítés azonosító száma: 54 762 02

 

1.2.      Szakképesítés megnevezése: Szociális asszisztens

 

1.3.      Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4.      Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1300-1560

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.      A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.      Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2.      Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2.      Szakmai előképzettség: –

 

2.3.      Előírt gyakorlat: –

 

2.4.      Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5.      Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6.      Elméleti képzési idő aránya: 60%

 

2.7.      Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)

 

2.8.      Szintvizsga: –

 

2.9.      Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1       A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakör (ök)
 3511Szociális segítőSzociális asszisztens
 3511Szociális segítőSzociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző
 3511Szociális segítőFoglalkozás-szervező
 3511Szociális segítőMentálhigiénés asszisztens
 3511Szociális segítőVezető gondozó
 3511Szociális segítőSzociális gondozó
 3511Szociális segítőSegítő
 3511Szociális segítőSzemélyi segítő
 3511Szociális segítőMentálhigiénés munkatárs
 3511Szociális segítőCsaládgondozó asszisztens
 3511Szociális segítőGyermekvédelmi aszszisztens
 3511Szociális segítőGyermekvédelmi ügyintéző
 3511Szociális segítőNevelő
 3511Szociális segítőSzakgondozó

 

3.2       A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–     olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni

–     köznyelvi és szakmai szöveget írni

–     információk gyűjtésére, információforrások kezelésére

–     a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára

–     érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra

–     segítőkapcsolat teremtésére

–     adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre

–     konfliktusmegoldásra

–     konszenzusok keresésére

–     klienseit és munkatársait motiválni

–     nyitott hozzáállásra

–     általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni

–     a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, – feltárásra

–     a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére

–     a feladatmegoldási folyamat tervezésére

–     módszeres munkavégzésre

–     info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára

–     rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre

–     az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára

–     különböző rendezvények, akciók szervezésére

–     játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára

–     sportszerek használatára

 

3.3       Kapcsolódó szakképesítések

  ABC
 3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.azonosító számamegnevezéseA kapcsolódás módja
 3.3.3.55 762 06Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintézőszakképesítés-ráépülés
 3.3.4.55 762 01Foglalkozás-szervezőszakképesítés-ráépülés
 3.3.5.55 762 03Mentálhigiénés asszisztensszakképesítés-ráépülés

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.azonosító számamegnevezése
 4.3.10525-12A szociális ellátás általános tevékenységei
 4.4.10559-12Elsősegély-nyújtási feladatok
 4.5.10527-12A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai
 4.6.10558-12Önálló szociális segítő feladatok
 4.7.10562-12Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok
 4.8.10563-12Szociális munka adminisztrációja
 4.9.11498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
 4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.      A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:

–     Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

–     A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

– „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”

–  „Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló Napló” ;

– „Egy, a gyakorlati idő alatt megvalósított szabadidős vagy rekreációs program jegyzőkönyve”;

– „A képzés során összegyűjtött, az egyéni esetkezelés adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok”

– „Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális segítő tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat” a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

–     120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás

–     Minimum 400 óra (20%-a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, a gyermekjóléti  és gyermekvédelmi ellátórendszer  intézményeiben,  tereptanár  végzettséggel  rendelkező  szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

–     Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

–     A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

– „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”;

– „Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló Napló”;

– „Egy, a gyakorlati idő alatt megvalósított szabadidős vagy rekreációs program jegyzőkönyve”;

– „A képzés során összegyűjtött, az egyéni esetkezelés adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok”

– „Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális segítő tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat” legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

–     A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás

–     A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

 

5.2.      A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
 5.2.3.10525-12A szociális ellátás általános tevékenységeiírásbeli, gyakorlati
 5.2.4.10559-12Elsősegély-nyújtási feladatokgyakorlati
 5.2.5.10527-12A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladataiírásbeli
 5.2.6.10558-12Önálló szociális segítő feladatokgyakorlati
 5.2.7.10562-12Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatokgyakorlati
 5.2.8.10563-12Szociális munka adminisztrációjagyakorlati
 5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
 5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
 5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3.      A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.

 

5.3.1.      Gyakorlati vizsgatevékenység

A)

A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése és bemutatása.

A vizsgafeladat ismertetése: Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális segítő tevékenységről készült – előzetesen leadott és értékelt– záródolgozat készítése és bemutatása.

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % (záródolgozat készítése: 20%, bemutatása: 20%)

 

B.)

A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegély nyújtása.

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgabizottság előtt elsősegély-nyújtási feladatok végrehajtása demonstrációs körülmények között, megadott feltételek alapján.

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

 

5.3.2.      Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga.

 

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a szociális segítés fogalmait és legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák.

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

5.3.3.      Szóbeli vizsgatevékenység

A)

A vizsgafeladat megnevezése: A szabadidős program ismertetése.

A vizsgafeladat ismertetése: Az előzetesen megvalósított szabadidős vagy rekreációs program ismertetése egy központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő: nincs)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

 

B)

 

A vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka módszerei A vizsgafeladat ismertetése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka módszerei témakörből központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

5.4.      A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.

 

5.5.      A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Tanterem elmozdítható asztalokkal és székekkel
6.3.A tankönyvlista szerinti tankönyvek
6.4.Gyakorló terepek
6.5.Tanulónként egy számítógéppel felszerelt számítástechnikai labor egy központi nyomtatóval, fénymásolóval melyre minden, a teremben lévő számítógépről lehet nyomtatni
6.6.Internet hozzáférés
6.7.Televízió
6.8.DVD lejátszó
6.9.Videó
6.10.Gyakorlati bemutatáshoz oktató filmek, DVD-k, CD-k
6.11.Írásvetítő és fóliák
6.12.Irodatechnikai eszközök
6.13.Hírközlési eszközök
6.14.Szemléltető fali táblák
6.15.Tároló-szekrény
6.16.Elsősegélynyújtási eszközök és kötszerek
6.17.Ambu-baba
6.18.Ruben ballon
6.19.Pléd
6.20.Hőmérő
6.21.Vérnyomásmérő
6.22.Vesetál
6.23.Olló: kötszervágó, bőrvágó
6.24.Csipeszek
6.25.Zseblámpa
6.26.Steril kötszerek, mull-lapok, háromszögletű kendő
6.27.Biztosítótűk, kötszerkapcsok
6.28.Rugalmas pólya
6.29.Steril vatta
6.30.Csőháló-kötszer
6.31.Pólyacsavarógép
6.32.Kramer sín
6.33.Leszorító gumi
6.34.Sebtapasz, ragtapasz
6.35.Seb- és egyéb fertőtlenítő szerek
6.36.Szemcseppentő
6.37.Kancsók, poharak
6.38.Gumikesztyűk
6.39.Spatula

 

  1. EGYEBEK

 

Az iskolarendszeren kívüli képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 160 óra, mely olyan szociális intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban.

 

A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:

–     a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,

–     a leírt alábbi feladatok:

 

 ModulszámaA modul megnevezéseGyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat
 10525-12A szociális ellátás általános tevékenységeiA képző intézmény által összeállított írásbeli feladat megoldása (írásbeli)
   „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása
 10559-12Elsősegély-nyújtási feladatokA képző intézmény által összeállított gyakorlati feladat megoldása
 10527-12A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladataiA képző intézmény által összeállított írásbeli feladat megoldása
 10558-12Önálló szociális segítő feladatok„Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása)”
 10562-12Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok„Egy, a  gyakorlati idő latt megvalósított szabadidős vagy rekreációs program jegyzőkönyvének leadása”
 10563-12Szociális munka adminisztrációja„A képzés során összegyűjtött, az egyéni esetkezelés adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása”

 

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezetek:

 

Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete (1094 Budapest, Liliom u. 8.)

Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület (1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A.)

Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség) (1094 Budapest, Liliom u. 8.)

Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (1094 Budapest, Liliom u. 8.)

Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.)

Szociális Szakmai Szövetség (1094 Budapest, Liliom u. 8.)

Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete (SZIME) 7621 Pécs Jókai u.1.

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Szociális asszisztens szakképesítésre, sem fizetős Szociális asszisztens szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS