Személy- és vagyonőr szakképesítés

Személy- és vagyonőr szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Személy- és vagyonőr szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Személy- és vagyonőr szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Személy- és vagyonőr szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Személy- és vagyonőr szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Személy- és vagyonőr szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.     A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01

1.2.     Szakképesítés megnevezése: Személy- és vagyonőr

1.3.     Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4.     Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-450

  1. EGYÉB ADATOK

2.1.     A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2.  Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. számú mellékletben a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2.     Szakmai előképzettség: –

2.3.     Előírt gyakorlat: –

2.4.     Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.     Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6.     Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7.     Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8.     Szintvizsga: –

2.9.     Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

  1. PÁLYATÜKÖR

3.1.     A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

 ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető

munkakör(ök)

3.1.2.5254Vagyonőr, testőrSzemély- és vagyonőr
3.1.3.9238Egyéb egyszerű szolgáltatási és

szállítási foglalkozások

Parkolóőr
3.1.4.9231Portás, telepőr, egyszerű őrIpari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr

3.2.             A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

–       őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben

–       ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végez a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként

–       szállítmánykísérési feladatokat végez

–       biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén

–       parkolási ellenőrként szolgálatot teljesít

–       intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban

–       elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt

–       eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket

–       kezeli az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket

–       alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint

–       személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végzi az őrutasításban előírtak szerint

–       a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezi az őrutasításban előírtak szerint

–       tájékoztatást ad az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról

–       helyszínbiztosítást végez

–       elsősegélynyújtást és újraélesztést végez

–       elemzi az információkat és rögzíti a szolgálati dokumentumokban

–       szolgálatot vesz fel, és ad át

–       együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal

–       konfliktus- és stressz kezelést végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–       őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben

–       ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként

–       szállítmánykísérési feladatokat végezni

–       biztosítani a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén

–       parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni

–       intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban

–       elfogni a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt

–       eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket

–       kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket

–       alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint

–       személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint

–       a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint

–       tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról

–       helyszínbiztosítást végezni

–       elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni

–       elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban

–       szolgálatot felvenni, és átadni

–       együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal

–       konfliktus- és stressz kezelést végezni

3.3.     Kapcsolódó szakképesítések:

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.33 861 02Testőrszakképesítés-ráépülés
3.3.4.53 861 05Fegyveres biztonsági őrszakképesítés-ráépülés
3.3.5.33 861 01Kutyavezető-vagyonőrszakképesítés-ráépülés
  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10348-12Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
4.4.10383-12Objektumőri feladatok
4.5.10384-12Személy-, vagyonőr speciális feladatai
  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.     A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat igazolása: az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat időtartama: 40 óra, a képzés utolsó szakaszában, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara minősítési rendszerében erre feljogosított, a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi gazdálkodó szervezetnél.

5.2.   A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga

vizsgatevékenysége

5.2.3.10348-12Magán-biztonságvédelmi alapfeladatokírásbeli, gyakorlati
5.2.4.10383-12Objektumőri feladatokírásbeli, gyakorlati
5.2.5.10384-12Személy-, vagyonőr speciális feladataiszóbeli, gyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.     A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.      Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Személy-, vagyonvédelmi intézkedés bemutatása, az őr jelentési kötelezettségének teljesítése

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó szituációt leíró komplex feladatot húz.

Gyakorlatban mutatja be az intézkedés végrehajtását, magyarázattal kíséri a cselekvését. (Az intézkedéshez szükséges eszközöket, felszereléseket maga választja ki a gyakorlati vizsga helyén felhalmozott készletből.) Ezt követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének tesz eleget számítógépen az adekvát őrdokumentumban, és/illetve szóban/telefonon jelent a szolgálatvezetőnek.

A vizsgafeladat az intézkedési protokollt, a támadás-elhárítást, a helyes eszközhasználatot, a szolgálatteljesítés dokumentálását kéri számon mindhárom modul kompetenciáit figyelembe véve.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2.      Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Magán-biztonságvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés mindhárom moduljának témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap (teszt) kitöltése.

Témakörök: jogi ismeretek

A magánbiztonság szabályozása, az alkalmazási feltételek, a személy- és vagyonőri tevékenység szakmai szabályai, a tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a bűntető- és szabálysértési eljárás, a személy- és vagyonőri intézkedés elleni panasz kivizsgálása.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3.      Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.4.     A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5.     A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.Támadás elhárítás eszközei
6.3.Elsősegélynyújtás, újraélesztés eszközei
6.4.Hírösszeköttetést biztosító eszközök
6.5.Kézi detektor
6.6.Telepített beléptető rendszerek, tűzjelző és riasztó rendszerek
6.7.Számítógép Office-programokkal
  1. EGYEBEK

7.1.   Validáció:

7.2.     A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezete:

 ABC
7.2.1.azonosító számA szakképesítés

megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv,
szervezet
7.2.2.32 861 01Személy- és vagyonőrSzemély-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

7.3. A képzés megkezdésének a feltétele: a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte.

7.4. Amennyiben a képzésben résztvevő szakmai tevékenysége során mágnes kapu, illetve röntgen berendezés kezelésének igénye merül fel, a képző intézmény a képzés során ezen berendezések bemutatásához valamint kezelésének gyakoroltatásához együttműködési megállapodás keretében is biztosíthatja a szükséges eszközöket.

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Személy- és vagyonőr szakképesítésre, sem fizetős Személy- és vagyonőr szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS