Számviteli ügyintéző szakképesítés

Számviteli ügyintéző szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Számviteli ügyintéző szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Számviteli ügyintéző szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Számviteli ügyintéző szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Számviteli ügyintéző szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Számviteli ügyintéző szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 05

 

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Számviteli ügyintéző

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:-

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 160-240

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

 

2.8. Szintvizsga: –

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 

 ABC
 3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.4122 Bérelszámoló Bérszámfejtő
 3.1.3. Bérügyi adminisztrátor
 3.1.4.3614 Számviteli ügyintéző Főkönyvi könyvelő
 3.1.5. Főkönyvi munkatárs
 3.1.6. Számviteli előadó
 3.1.7.4121 Könyvelő (analitikus) Analitikus könyvelő
 3.1.8. Analitikus nyilvántartó
 3.1.9. Anyagkönyvelő
 3.1.10. Banki könyvelő
 3.1.11. Díjkönyvelő
 3.1.12. Folyószámla könyvelő
 3.1.13. Forgalmi könyvelő
 3.1.14. Gépkönyvelő
 3.1.15. Készletkönyvelő
 3.1.16. Kontírozó könyvelő
 3.1.17. Könyvelői adminisztrátor
 3.1.18. Leíró könyvelő
 3.1.19.4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási

adminisztrátor

 Vállalati pénztáros
 3.1.20. Pénzügyi nyilvántartó
 3.1.21. Számlázási ügyintéző
 3.1.22. Számviteli adminisztrátor
 3.1.23.4112 Általános irodai adminisztrátor Irodai adminisztrátor
 3.1.24.4136 Iratkezelő, irattáros Iratkezelő
3.1.25.4131 Készlet- és anyagnyilvántartó Készlet- és anyagnyilvántartó

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

–      közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában,

–      elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket,

–      ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat,

–      könyvelési feladatokat ellátni,

–      értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni,

–      vezetni az analitikus nyilvántartásokat,

–      elszámolni a termelési költségeket,

–      közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében,

–      közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában,

–      számítógépes programcsomagokat használni,

–      irodai szoftvereket használni,

–      összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,

–      feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni,

–      munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni.

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 A B C
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 A B
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
4.4.10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása
4.5.11505-12 Könyvelés számítógépen
4.6.10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 A B C
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása gyakorlati, írásbeli
5.2.4.10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása írásbeli
5.2.5.11505-12 Könyvelés számítógépen gyakorlati
5.2.6.10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai írásbeli

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Számítógépes könyvelés és analitika készítése.

 

A vizsgafeladat ismertetése: Főkönyvi könyvelési rendszer, pénzügyi, készlet, tárgyi eszköz és bérelszámoló alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, és gazdasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása központi gyakorlati feladatlap alapján. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat aránya: 30%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetés és beszámolókészítés

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi írásbeli vizsgatevékenység során az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat kell elvégezni:

A tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, munkabér, költségek, pénzeszközök és adók elszámolásával kapcsolatos könyvelési feladat.

Megadott adatok és könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának elkészítése.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 40%

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Számviteli feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli tételsor a könyvvezetés és beszámolókészítéshez kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A modulzáró vizsgatevékenységek szervezésére, lebonyolítására és az értékelésre vonatkozó szabályokat a szakképesítésért felelős miniszter a honlapján közzéteszi.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy tagja utólag, de legfeljebb a komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig ellenőrizheti.

A vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsganaptár az irányadó.

A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat.

A szakmai vizsgán kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján is elérhetők a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a gyakorlati és írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatát a vizsgázó külön-külön legalább 50%-os szinten teljesítette.

 

A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

 

90 – 100% jeles (5)
80 – 89% jó (4)
65 – 79% közepes (3)
50 – 64% elégséges (2)
0 – 49% elégtelen (1)

 

Amennyiben minden vizsgafeladat eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve, az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.

 

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).

Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tenni, amelyből a vizsgázó nem éri el az 50%-ot, és teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.

 

Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgafeladathoz, vizsgarészhez rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni.

 

Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok értékelési besorolása alapján történik.

Amennyiben a felmentést adó dokumentumokban nincs értékelési eredmény, úgy a vizsgafeladat érdemjegye közepes (megfelelt), illetve szöveges értékelés esetén a „megfelelt” közepes, a „kiválóan megfelelt” jeles érdemjeggyel egyenértékű.

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

  A
6.1A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Iratrendezők
6.3. Fénymásoló
6.4. Irodatechnikai eszközök (vágógép, spirálozó, kapcsológép, lyukasztó)
6.5. Telefon, fax
6.6. Számítógép
6.7. Internet hozzáférés
6.8. Nyomtató
6.9.Scanner
6.10. Irodai szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő)
6.11. Integrált ügyviteli rendszer (főkönyvi könyvelés, pénzügy, tárgyi eszköz, bér, készlet analitika)
6.12. Ügyintézési eljárásrend
6.13. Bizonylatok, formanyomtatványok
6.14. Jogszabály gyűjtemény vagy számítógépes jogtár

 

  1. EGYEBEK

 

7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei:

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott szakmai követelménymodulokhoz rendelt 10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai írásbeli és a 11505-12 Könyvelés számítógépen gyakorlati modulzáró vizsgatevékenység vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása

 

A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a vállalkozás-gazdálkodás alapfeladatai és a gazdálkodási feladatok követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

 

  1. A) Ügyviteli feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai képzést folytató intézmény által összeállított gyakorlati feladatlap a következő követelménytartalmakkal: hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése, adatbáziskezelő-program és internet használata a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott Útmutató alapján. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

 

  1. B) Pénzügyi és adózáshoz kapcsolódó alapfeladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a pénzügyi és adózáshoz kapcsolódó alapfeladatok követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc (60 perc + 60 perc)

 

7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel, illetve záróvizsgával vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettséggel, illetve záróvizsgával vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett záróvizsgával rendelkezik, felmentést kap a 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati és írásbeli vizsgatevékenysége alól.

 

Az a jelölt, aki rendelkezik a Vállalkozási ügyintéző, vagy Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítéssel, illetve a Pénzügyi ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati és írásbeli vizsgatevékenysége alól.

 

Az a jelölt, aki rendelkezik a Nonprofit ügyintéző, Államháztartási ügyintéző szakképesítéssel, illetve Adóügyintéző, Költségvetési-gazdálkodási ügyintéző, Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítéssel felmentést kap a 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgafeladata alól.

 

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

A 7.7. pontban meghatározott korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt modulzáró vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata/vizsgafeladatrésze alól

 

7.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok alóli felmentés feltételei:

A 7.7. pontban meghatározott korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt komplex szakmai vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata alól.

 

7.4. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Könyvvizsgálói Kamara,

Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete.

 

7.5. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelettől (továbbiakban: Korm. rendelet) eltérő rendelkezések:

A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő 90 napon belül be kell fejezni.

A Korm. rendelet 35. § (6) bekezdésben meghatározottól eltérően a kijavított és értékelt írásbeli, vagy központi gyakorlati dolgozatot, az eredeti írásbeli vagy központi gyakorlati vizsgafeladat egy példányát, a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt legalább hét nappal el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.

 

7.6. A teljesítményértékelés dokumentálása:

A Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése alapján a vizsgaszervező az osztályozóívet úgy vezeti, hogy abból megállapítható legyen az adott vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladatokon elért eredmény is.

 

7.7. Korábbi szakmai vizsga beszámítása:

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet alapján megkezdett szakmai vizsgák eredményes vizsgarészeinek beszámítására vonatkozóan a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsga-egyenértékűségi tábla az irányadó.

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Számviteli ügyintéző szakképesítésre, sem fizetős Számviteli ügyintéző szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS