Számítógépes adatrögzítő szakképesítés

Számítógépes adatrögzítő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Számítógépes adatrögzítő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Számítógépes adatrögzítő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Számítógépes adatrögzítő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Számítógépes adatrögzítő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Számítógépes adatrögzítő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 202. sorszámú Számítógépes adatrögzítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 346 02

 

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Számítógépes adatrögzítő

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

 

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. mellékletében az Ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 

4114

 

Adatrögzítő, kódoló

Adatrögzítő
3.1.3.Adatrögzítő adminisztrátor
3.1.4.Pénzintézeti adatrögzítő
3.1.5.Számítógépes adatrögzítő
3.1.6. 

4112

 

Általános irodai adminisztrátor

Adminisztrációs ügyintéző
3.1.7.Dokumentációs ügyintéző
3.1.8.Írnok

 

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

Adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el, számítógépes adatrögzítést végez

 

A részszakképesítés rendelkező képes:

 

–      kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készíteni

–      dokumentumszerkesztési feladatokat végezni

–      adatokat, információkat kérni, gyűjteni, továbbítani hagyományos és elektronikus úton

–      közreműködni a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában

–      kimutatásokat, táblázatokat készíteni táblázatkezelő programmal

–      táblázatba, adatbázisba adatokat feltölteni, frissíteni, korrigálni

–      adatbázisokból adatokat lekérdezni, egyszerűbb szűréseket végezni

–      adatokat megjeleníteni grafikon, diagram segítségével

–      iratokat és dokumentumokat kezelni

–      ügyvitel-technikai, irodai kommunikációs eszközöket használni

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 346 01Irodai asszisztensszakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10067-12Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés
4.4.10070-12Munkahelyi kommunikáció

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10067-12Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelésgyakorlati
5.2.4.10070-12Munkahelyi kommunikációírásbeli, szóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése:

Hivatalos, üzleti levél, dokumentum szerkesztése és a kapcsolattartás szabályainak alkalmazása

 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A hardvereszközök és az operációs rendszer előkészítése után egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrázott, nyomtatott formátumú szöveget és a megadott adatokat – 150 leütés/perc sebességgel – begépeli; a dokumentumot megszerkeszti az üzleti, hivatali élet leveleinek vagy egyéb dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján; forrásfájlban előkészített táblázatot vagy adatbázist készít utasítások alapján, valamint felhasználja adatait a dokumentummal összefüggésben; számítógépen előkészített forrásfájlban megadott 10-12 kérdésre (szituációra) számítógép alkalmazásával ad választ a dokumentum tartalmával, funkciójával összefüggésben a dokumentumkészítés, az irat- és irodai eszközkezelés, valamint a munkahelyi kommunikáció témaköréből

 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése:  –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Internet-hozzáférés
6.4.Nyomtató
6.5.Szkenner
6.6.Irodai programcsomag
6.7.Telefon
6.8.Fax
6.9.Fénymásoló
6.10.Irodatechnikai eszközök: iratmegsemmisítő, hőkötő, lamináló, spirálozó
6.11.Nyomtatványok
6.12.Bizonylatok
6.13.Hangrögzítő eszköz
6.14.Szakkönyvek

 

 

  1. EGYEBEK

 

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Számítógépes adatrögzítő szakképesítésre, sem fizetős Számítógépes adatrögzítő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS