Szállítmányozási ügyintéző szakképesítés

Szállítmányozási ügyintéző szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Szállítmányozási ügyintéző szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Szállítmányozási ügyintéző szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Szállítmányozási ügyintéző szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Szállítmányozási ügyintéző szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Szállítmányozási ügyintéző szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

 

A 26. sorszámú Szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 04

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Szállítmányozási ügyintéző

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 óra

 

 1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2. Bementeti kompetenciák: ¦

 

2.2. Szakmai előképzettség: ¦

 

2.3. Előírt gyakorlat: ¦

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: ¦

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:30 %

 

2.8. Szintvizsga: ¦

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot

követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.4132Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó Árufuvarozói ügyintéző
3.1.3.4132Szállítási, szállítmányozási nyilvántartóFuvarozási ügyintéző
3.1.4.4132Szállítási, szállítmányozási nyilvántartóGépjármű diszpécser
3.1.5.4132Szállítási, szállítmányozási nyilvántartóGépjármű-előadó
3.1.6.4132Szállítási, szállítmányozási nyilvántartóGépjárműforgalmi koordinátor
3.1.7.4132Szállítási, szállítmányozási nyilvántartóSzállítási adminisztrátor
3.1.8.4132Szállítási, szállítmányozási nyilvántartóSzállítmányozási adminisztrátor
3.1.9.4132Szállítási, szállítmányozási nyilvántartóSzállítmányozási ügyintéző
3.1.10.4132Szállítási, szállítmányozási nyilvántartóTaxidiszpécser
3.1.11.3622Kereskedelmi ügyintézőFuvarbonyolító
3.1.12.3622Kereskedelmi ügyintézőFuvarszervező

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szállítmányozási ügyintéző feladata kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezni az útvonalat.

Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel.

Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét.

Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal.

Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról.

Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.

Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával

– használni az informatikai hálózatokat, rendszereket

– idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban

– megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket

– szervezni a szállítmányozásnál alkalmazott fuvareszközök használatához kapcsolódó feladatokat

– ellátni a szállítmányozással kapcsolatos egyéb feladatokat

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.¦¦¦

 

 1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10496-12Közlekedés-szállítási alapok
4.4.10501-12Szállítmányozási ügyintéző feladatai
4.5.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.6.11499-12Foglalkoztatás II.
4.7.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10496-12Közlekedés-szállítási alapokgyakorlati, szóbeli
5.2.4.10501-12Szállítmányozási ügyintéző feladataiírásbeli, gyakorlati, szóbeli
5.2.5.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.6.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.7.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok.

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó a „Közlekedés-szállítási alapok” követelménymodul témaköreiből összeállított komplex feladatot old meg számítógépen vagy számítógép használata mellett.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

 

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Adott szállítmányozási feladat végrehajtásának tervezése, költségek elszámolása, alapvető logisztikai tevékenységek.

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó megtervezi egy adott szállítmányozási feladat megoldását. A feladat megoldásánál a tanult módszerek alapján meghatározza a fuvardíjat, gazdaságossági számításokat végez, és kiegészítő logisztikai feladatokat ismertet.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szállítmányozási ügyintézés.

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsga öt témakörből áll, amelyek aránya közel azonos.

Szállítmányozási ismeretek és gyakorlat

Logisztikai ismeretek

Külkereskedelmi ismeretek

Okmánykezelés

Szakmai idegen nyelv alkalmazása

Ezen belül tartalmazza a közúti közlekedésüzemvitel-ellátó szakképzetséghez kapcsolódó szakszámításokat és ismereteket.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc).

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

 

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Szállítmányozási ügyintéző feladatai.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc).

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: ¦

 

 1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Projektor
6.4.Szoftverek (irodai és ágazati alkalmazások)
6.5.Hálózati és Internet hozzáférés
6.6.Szkenner
6.7.Nyomtató
6.8.Mobiltelefon
6.9.CD és DVD lejátszó
6.10.Fénymásoló
6.11.Tarifakönyvek
6.12.Menetrendek1
6.13.Jogszabálygyűjtemény1
6.14.Fuvarozási szabályzatok1
6.15.Okmányminták1
6.16.Térképek (közúti, vasúti, vízi útvonalakról, légifolyosókról)1

1 Digitális és/vagy papíralapú formában

 

 1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Szállítmányozási ügyintéző szakképesítésre, sem fizetős Szállítmányozási ügyintéző szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS