Sörgyártó szakképesítés

Sörgyártó szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Sörgyártó szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Sörgyártó szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Sörgyártó szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Sörgyártó szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Sörgyártó szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 81. sorszámú Sörgyártó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 08

 

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Sörgyártó

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

 

2 EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség:             alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák:      a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:70 %

 

2.8. Szintvizsga: –

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7115Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítőÁszokoló
3.1.3.7115Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítőSörerjesztő
3.1.4.7115Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítőSörfejtő
3.1.5.7115Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítőSörfokoló
3.1.6.7115Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítőSörfőző
3.1.7.7115Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítőSörgyártó
3.1.8.7115Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítőSöripari csapoló
3.1.9.7115Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítőSöripari munkás
3.1.10.7115Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítőSöripariélesztő-kezelő
3.1.11.8111Élelmiszer-, italgyártó gép kezelőjeCefréző
3.1.12.8111Élelmiszer-, italgyártó gép kezelőjeÉlesztőerjesztő
3.1.13.8111Élelmiszer-, italgyártó gép kezelőjeÉlesztőgyártó gép kezelője
3.1.14.8111Élelmiszer-, italgyártó gép kezelőjeMalátagyártó gép kezelője
3.1.15.8111Élelmiszer-, italgyártó gép kezelőjeSöripari gépkezelő
3.1.16.8111Élelmiszer-, italgyártó gép kezelőjeTöltőgépkezelő

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A Sörgyártó feladata a maláta- és sörgyártás technológiai műveleteinek szakszerű, önálló gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki törvény előírásainak maradéktalan betartásával.

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes

–        alapanyagokat (árpa, maláta, komló) átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni

–        sörfőzővíz minőségét ellenőrizni, vizet kezelni

–        áztatást vezetni, ellenőrizni

–        különféle csíráztatási rendszerekhez a levegőt előkészíteni, a csíráztatást vezetni

–        aszalni, aszaló-berendezéseket üzemeltetni

–        főzőházi műveleteket – különféle cefrézési eljárások, cefreszűrés, komlóforralás, komlószűrés – elvégezni és ellenőrizni

–        sörlevet kezelni, főzőházi kihozatalt számítani

–        hagyományos és korszerű erjesztést vezetni

–        sört szűrni és stabilizálni, palackba, hordóba, dobozba fejteni

–        gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat végezni, a kész söröket ellenőrizni és minősíteni

–        technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni

–        sörfőzde víz- és energia-gazdálkodását megszervezni

–        melléktermékeket, hulladékokat kezelni

–        munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait, a jövedéki törvény előírásait betartani és betartatni,

–        vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni.

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 541 02Élelmiszeripari szakmunkásszakképesítés

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10899-12Sörgyártás és jövedéki szabályozás
4.4.10890-12Élelmiszeripari vállalkozások működtetése

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10899-12Sörgyártás és jövedéki szabályozásgyakorlat
5.2.4.10890-12Élelmiszeripari vállalkozások működtetéseszóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése:

Sör gyártása (alapanyagok átvétele, ellenőrzése, kezelése, tárolása, a sörfőzés műveleteinek végrehajtása, a kész sör kezelése, tárolása, fejtése) a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki törvény előírásainak maradéktalan betartása mellett.

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A készítendő sör minőségéhez megfelelő alapanyagok felhasználásával sört készít, elvégzi az aktuális technológiai műveleteket.

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 60 %

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése:

Gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatok elvégzése, vagy a kész sör ellenőrzése és minősítése.

 

A vizsgafeladat ismertetése:

 

Az aktuális munkafolyamattól függően:

–        malátavizsgálat, vagy

–        sörfőzővíz, ivóvíz minőségének vizsgálata, vagy

–        komló, komlókészítmények vizsgálata, vagy

–        látszólagos, valóságos erjedésfok meghatározása, vagy

–        a sör zavarosságának ellenőrzése, vagy

–        CO2-tartalom meghatározása, vagy

–        sörélesztő színtenyészet készítése, élesztőkezelése, vagy

–        a kész sör vizsgálata, érzékszervi minősítése.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási és jövedéki ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A hatályos jövedéki törvénnyel és vállalkozás indításával és működtetésével, termékértékesítéssel kapcsolatos ismeretek bemutatása.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 20 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközök, berendezések
6.3.malátavizsgálathoz
6.4.sörfőzővíz, ivóvíz minőségének vizsgálatához
6.5.komló, komlókészítmények vizsgálatához
6.6.látszólagos, valóságos erjedésfok meghatározásához
6.7.a sör zavarosságának ellenőrzéséhez
6.8.CO2-tartalom meghatározásához
6.9.a kész sör vizsgálatához
6.10.érzékszervi minősítéshez
6.11.Sörgyártáshoz szükséges eszközök, berendezések (sörfőző, sörgyár)
6.12.alapanyag-tárolók, tisztítók, előkészítők
6.13.áztatók, csíráztatók
6.14.szárítók, aszalók
6.15.cefrézők, szűrők, erjesztő-tartályok, utóerjesztők
6.16.fejtőberendezések
6.17.palackozók
6.18.Mérőműszerek, biztonságtechnikai berendezések
6.19.a melléktermékek, hulladékok kezelésére, esetleges hasznosítására szolgáló eszközök, berendezések
6.20.munka-, tűz, környezetvédelmi berendezések, eszközök

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Sörgyártó szakképesítésre, sem fizetős Sörgyártó szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS