Sajtkészítő szakképesítés

Sajtkészítő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Sajtkészítő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Sajtkészítő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Sajtkészítő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Sajtkészítő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Sajtkészítő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 79. sorszámú Sajtkészítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1 A szakképesítés azonosító száma: 31 541 07

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Sajtkészítő

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

 

2 EGYÉB ADATOK

 

2.1 A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség:             alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák:      a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:70 %

 

2.8. Szintvizsga: –

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7113Tejfeldolgozó, tejtermékgyártóFehérsajtkészítő
3.1.3.7113Tejfeldolgozó, tejtermékgyártóKeménysajt-készítő
3.1.4.7113Tejfeldolgozó, tejtermékgyártóLágysajt-kezelő
3.1.5.7113Tejfeldolgozó, tejtermékgyártóÖmlesztettsajt-főző
3.1.6.7113Tejfeldolgozó, tejtermékgyártóSajtdaráló
3.1.7.7113Tejfeldolgozó, tejtermékgyártóSajtérlelő
3.1.8.7113Tejfeldolgozó, tejtermékgyártóSajtkészítő
3.1.9.7113Tejfeldolgozó, tejtermékgyártóSajtkezelő
3.1.10.7113Tejfeldolgozó, tejtermékgyártóSajtpréselő
3.1.11.8111Élelmiszer-, italgyártó gép kezelőjeSajtdaraboló
3.1.12.8111Élelmiszer-, italgyártó gép kezelőjeTejipari gép kezelője

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A Sajtkészítő feladata a különböző típusú sajtok (friss, érlelt), valamint a túró technológiai műveleteinek szakszerű, önálló, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

–        az alapanyagokat (különböző állatfajok teje) átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni

–        különböző típusú kultúrákat, oltókat és egyéb adalék- és ízesítő anyagokat alkalmazni

–        natúr és ízesített friss sajtokat készíteni különböző állatfajok tejének felhasználásával

–        érlelt (lágy, félkemény, kemény) sajtokat készíteni különböző állatfajok tejének felhasználásával

–        túrót gyártani különböző állatfajok tejének felhasználásával

–        gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a kész sajtokat ellenőrizni és minősíteni

–        sajtféleségeket darabolni, szeletelni, csomagolni, túrót adagolni, csomagolni

–        technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani, CIP rendszert működtetni

–        sajtüzem víz- és energia-gazdálkodását megszervezni

–        melléktermékeket, hulladékokat kezelni

–        a munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani és betartatni

–        vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 541 02Élelmiszeripari szakmunkásszakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10898-12Sajt- és túrógyártás
4.4.10890-12Élelmiszeripari vállalkozások működtetése

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10898-12Sajt- és túrógyártásgyakorlat
5.2.4.10890-12Élelmiszeripari vállalkozások működtetéseszóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése:

Különböző típusú sajtok (friss, érlelt), valamint a túró technológiai műveleteinek szakszerű, önálló gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A készítendő sajt, túró típusához megfelelő alapanyagok felhasználásával sajtot, vagy túrót készít, elvégzi az aktuális technológiai műveleteket.

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 60 %

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése:

Gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatok elvégzése, vagy a kész sajt, túró ellenőrzése és minősítése.

 

A vizsgafeladat ismertetése:

 

Az aktuális munkafolyamattól függően:

–        alapanyag-vizsgálat (tej savfoka, sűrűsége, zsírtartalma), vagy

–        gyártásközi vizsgálatok (alvadékszilárdság, savó savfoka az adott műveleteknél), vagy

–        kész sajt/túró savfokának, pH-jának meghatározása, vagy

–        kész sajtféleség érzékszervi minősítése, vagy

–        túró érzékszervi minősítése.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése:

Élelmiszeripari vállalkozások alapjai

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A vállalkozás indításával és működtetésével, termékértékesítéssel kapcsolatos ismeretek bemutatása

 

A vizsgafeladat időtartama:30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 20 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközök, berendezések:
6.3.savfok, pH meghatározáshoz,
6.4.tej zsírtartalom meghatározásához,
6.5.sajt/túró zsírtartalmának meghatározásához,
6.6.tej sűrűségének meghatározásához,
6.7.hőmérséklet, térfogat és tömeg méréséhez,
6.8.érzékszervi minősítéshez,
6.9.tömeg-, térfogat- és sűrűségméréshez,
6.10.oldatkészítéshez,
6.11.szárazanyag-, nedvesség- és hamutartalom meghatározásához,
6.12.Sajtgyártáshoz szükséges eszközök, berendezések (sajtüzem, sajtműhely, vagy tejüzem):
6.13.alapanyag-tárolók, szűrők,
6.14.tisztítócentrifuga, fölözőgép, pasztőr, homogénező berendezés (a sajt típusától függően),
6.15.sajtkészítő berendezés(ek),
6.16.alvadék-leválasztók, csurgatóberendezések,
6.17.sajtprések,
6.18.sózóberendezés,
6.19.csomagológépek,
6.20.mérőműszerek, biztonságtechnikai berendezések,
6.21.a melléktermékek, hulladékok kezelésére, esetleges hasznosítására szolgáló eszközök, berendezések,
6.22.munka-, tűz-, környezetvédelmi berendezések, eszközök.

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Sajtkészítő szakképesítésre, sem fizetős Sajtkészítő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS