Raktáros szakképesítés

Raktáros szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Raktáros szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Raktáros szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Raktáros szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Raktáros szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Raktáros szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 192. sorszámú Raktáros megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 04

 

1.2. A részszakképesítés megnevezése: Raktáros

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 280-420

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

 

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

  1. 9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.4131Készlet- és anyagnyilvántartóAnyagátvevő, nyilvántartó
3.1.3.Anyagbeérkeztető
3.1.4Anyagbevételező
3.1.5Anyagnyilvántartó
3.1.6Anyagszámadó
3.1.7Anyagtételező
3.1.8Áruátvevő
3.1.9Árufogadó
3.1.10.Cikkszámgazda (alkatrésznyilvántartó)
3.1.11.Eszköznyilvántartó
3.1.12.Fogyóeszköz nyilvántartó
3.1.13.Jelmeztáros
3.1.14.Készletnyilvántartó
3.1.15.Raktári adminisztrátor
3.1.16.Sportszertáros
3.1.17.Szertáros
3.1.18.Tárgyieszköz-nyilvántartó
3.1.19.Vagyonnyilvántartó
3.1.20.Vasúti leltározó, nyilvántartó

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A termelési és nagykereskedelmi raktáros feladata a raktár működésével kapcsolatos tevékenységek lebonyolítása.

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

–      Az áru be- és kitárolásához szükséges adminisztrációs feladatokat elvégezni

–      Kezelni és ellenőrizni az árut

–      Vezetni a raktári nyilvántartásokat

–      Ellenőrizni a berendezések és informatikai eszközök működőképességét

–      Előkészíteni és elvégezni az áruösszeállítást

–      Előkészíteni az árukiszállítást

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 345 01Logisztikai ügyintézőszakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11507-12Az áruforgalom lebonyolítása
4.4.11508-12Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
4.5.10032-12Marketing
4.6.10036-12Termelési és nagykereskedelmi raktározás

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 

 ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11507-12Az áruforgalom lebonyolításaírásbeli
5.2.4.11508-12Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése írásbeli
5.2.5.10032-12Marketingírásbeli
5.2.6.10036-12Termelési és nagykereskedelmi raktározásírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

 

A vizsgafeladat ismertetése: Raktározással kapcsolatos dokumentumok kitöltése, áruátvételi folyamatok elvégezése, tárolási mód kiválasztása, tárolási hely kijelölése, betárolás elvégzése, megrendelések alapján komissiózási lista elkészítése, a komissiózási lista alapján árukiszedés elvégezése, kiszedett áru előkészítése kiszállításra, leltárterv készítése, leltározás főbb dokumentumainak összeállítása, munkabiztonsági és veszélyes áruk kezelésére vonatkozó alapvető jelölések értelmezése

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

 

A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

A termelési és nagykereskedelmi raktárirányítás szoftverei

Tárolási módok és alkalmazásuk feltételei

Kötött helyes és szabad helyfoglalásos betárolás feltételei, jellemzői

A készletkezelés szabályai

Az árurendelés elemei, folyamata

A leltározás folyamata, leltározás dokumentumai

Selejtezés és leértékelés

A vevőkiszolgálás elemei

Raktári anyagmozgató berendezések

A komissiózás folyamata és eszközrendszere

Áruazonosító rendszerek és jellemzőik

A veszélyes áru kezelése, tárolása

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:–

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Telefon, fax
6.3.Számítógép internet csatlakozással
6.4.Projector
6.5.Irodai eszközök
6.6.Térkép
6.7.Számológép
6.8.Raktárirányítási szoftverek

 

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Raktáros szakképesítésre, sem fizetős Raktáros szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS