PLC programozó szakképesítés

PLC programozó szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az PLC programozó szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s PLC programozó szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált PLC programozó szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős PLC programozó szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes PLC programozó szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 191. sorszámú PLC programozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 523 01

 

1.2. Részszakképesítés megnevezése: PLC programozó

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3190Egyéb műszaki foglalkozásúPLC programozó

 

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A PLC programozó berendezésekhez, folyamatokhoz, technológiákhoz PLC programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába és dokumentálja tevékenységét. Az általa készített programnak meg kell felelni a szakmai, biztonságtechnikai és a munkavédelmi követelményeknek.

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

–      PLC programozást végezni

–      Paramétereket beállítani, diagnosztizálni

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 523 01 Automatikai technikus szakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10007-12Informatikai és műszaki alapok
4.4.10001-12Ipari folyamatok irányítása PLC-vel

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10007-12Informatikai és műszaki alapokírásbeli
5.2.4.10001-12Ipari folyamatok irányítása PLC-velgyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Ipari folyamatirányítás PLC-vel

 

A vizsgafeladat ismertetése:  A vezérlendő berendezés megismerése, a helyes és biztonságos működtetést biztosító PLC program megírása, a berendezés üzembe helyezése, működtetése, hibakeresés

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: PLC általános ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése: PLC programozási feladatok megoldása

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Szkenner
6.4.Nyomtató
6.5.Szimulációs szoftverek
6.6.PLC készülék
6.7.Kommunikációs eszközök
6.8.Megépített vagy szimulált gyártórendszer modell
6.9.Villamos vezérlő és vezérelt elemek

 

 

  1. EGYEBEK

 

 

A PLC programozó szakképesítés korábban megjelent szakmai és vizsgakövetelményei:

 

32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott (Automatikai technikus) szakmai és vizsgakövetelmény

15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben kiadott (Automatikai műszerész) szakmai és vizsgakövetelmény

21/2007. (V. 21.) SZMM rendeletben kiadott (Automatikai műszerész) szakmai és vizsgakövetelmény

 

Beszámíthatóság:

A korábbi szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározottak alapján sikeresen teljesített modulok az alábbiak alapján beszámíthatóak:

 

Régi modul számaRégi modul megnevezéseÚj modul számaÚj modul megnevezése
0900-06Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése10007-12Informatikai és műszaki alapok
0900-11Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése10007-12Informatikai és műszaki alapok
0907-06PLC-vezérlés10001-12Ipari folyamatok irányítása PLC-vel
0907-11Ipari folyamatok irányítása PLC-vel10001-12Ipari folyamatok irányítása PLC-vel

 

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes PLC programozó szakképesítésre, sem fizetős PLC programozó szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS