Műtárgybecsüs szakképesítés

Műtárgybecsüs szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Műtárgybecsüs szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Műtárgybecsüs szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Műtárgybecsüs szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Műtárgybecsüs szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Műtárgybecsüs szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 161. sorszámú Műtárgybecsüs megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 341 05

 

1.2. A részszakképesítés megnevezése: Műtárgybecsüs

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3616Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértőBecsüs, árverező
3.1.3.Műtárgybecsüs

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A műtárgybecsüs feladata a műtárgyak (üveg, kerámia-porcelán, dísztárgy, fegyver, keleti régiség, óra, ikon) meghatározása, értékbecslése és a különféle üzleti konstrukciókban az árak megállapítása.

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

–      Megállapítani a műtárgy fajtáját, művészeti stílusjegyeit, származását, korát

–      Azonosítani a műtárgy anyagát, készítési-díszítési technikáját

–      Egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmazni

–      Használni a műtárgy azonosításához a katalógusokat, különféle jegykönyveket, mintakönyveket

–      Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát

–      Elvégezni a műtárgyak (üveg, kerámia-porcelán, dísztárgy, fegyver, keleti régiség, óra, ikon) meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását

–      Készpénzes felvásárlási tevékenységet folytatni

–      Bizományi, aukciós és kereskedelmi tevékenységet folytatni

–      Zálogbecsüsi tevékenységet folytatni

–      Folyamatosan tájékozódni a szakterületéhez tartozó piac árairól

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 341 01Becsüsszakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10025-12A kereskedelmi egység működtetése
4.4.11390-12Műtárgyak értékbecslése
4.5.11392-12A becsüs általános tevékenysége

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10025-12A kereskedelmi egység működtetéseírásbeli
5.2.4.11390-12Műtárgyak értékbecslésegyakorlati, írásbeli
5.2.5.11392-12A becsüs általános tevékenységeírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Műtárgyak meghatározása, értékbecslése, átvétele

 

A vizsgafeladat ismertetése: Konkrét műtárgyak önálló leírása, meghatározása, értékbecslése katalógusok, jegykönyvek és egyéb eszközök segítségével (legalább 10 db műtárgy)

Az elvégzett meghatározások, értékbecslések alapján két tárgy készpénzes felvásárlása, vagy bizományi átvétele, vagy aukcióra történő felvétele, vagy zálogba vétele a megfelelő bizonylat kitöltésével.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése Az iparművészet (üveg, kerámia-porcelán, dísztárgy, fegyver, keleti régiség, óra, ikon) története

 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsgafeladatok az alábbi témakörök alapján kerülnek összeállításra:

Az üvegművészet története, fejlődése

Az üveggyártás alapanyagai, díszítő technikái

Az üveggyártás központjai, mesterei

A kerámia-porcelán készítés története, fejlődése

A kerámia-porcelán készítés alapanyagai, díszítő technikái

A kerámia-porcelán jegyek és azonosításuk módszerei

Az ötvösművesség kialakulása, fejlődése

Ötvös technikák és díszítő eljárások

Nemesfémötvözetek, ötvösjegyek, fémjelek, ónjegyek

A fegyverek történeti fejlődése, fajtái, díszítő technikái

A keleti régiségek fajtái, jellemző díszítési technikái

Órák, mechanikus óraszerkezetek fajtái

Az ikonok szerepe, az ikonfestés technikái

Az ikonfestészet egyes központjai körül kialakult iskolák jellegzetességei

Egyszerűbb vizsgálati módszerek

Hamisítványok, javítások, átalakítások

A különféle műtárgyak értékbecslésének szempontjai

Kommunikáció a felvevőhelyen

Biztonsági, vagyonvédelmi előírások

Műtárgyvédelem, védett műtárgyak, vámügyi szabályok

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.fényképmásolatok
6.3.katalógusok
6.4.számológép
6.5.számítógép
6.6.kézi nagyítók
6.7.hosszúsági mérőeszköz
6.8.UV-lámpa
6.9.oktatástechnikai eszközök
6.10.Különféle műtárgyak (üvegek, kerámiák-porcelánok, dísztárgyak, fegyverek, keleti régiségek, órák, ikonok) és hamisítványok

 

 

  1. EGYEBEK

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Műtárgybecsüs szakképesítésre, sem fizetős Műtárgybecsüs szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS