Multimédia-alkalmazásfejlesztő szakképesítés

Multimédia-alkalmazásfejlesztő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Multimédia-alkalmazásfejlesztő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Multimédia-alkalmazásfejlesztő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Multimédia-alkalmazásfejlesztő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Multimédia-alkalmazásfejlesztő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Multimédia-alkalmazásfejlesztő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

 

A 13. sorszámú Multimédia-alkalmazásfejlesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés
szakmai és vizsgakövetelménye

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 213 05

 

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Multimédia-alkalmazásfejlesztő

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

 

 

 1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: –

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: 54 213 05 Szoftverfejlesztő

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

 1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető

munkakör(ök)

3.1.2.3145Műsorszóró és audiovizuális technikusHangtechnikus
3.1.3.Képtechnikus
3.1.4.Videótechnikus
3.1.5.3142Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató

technikus

Számítógép telepítő
3.1.6.Számítógép kezelő/operátor
3.1.7.Szoftvertelepítő

 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

 

A Multimédia-alkalmazásfejlesztőnek átfogó képe van a multimédiafejlesztés aktuális technikai megoldásairól és szabványairól, ismeri az ehhez kapcsolódó legfontosabb szoftvereket (pl. Adobe), így képes önálló döntést hozni arról, hogy az adott problémához milyen technikai megoldást használjon. Munkája során kialakítja a szükséges technikai környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazásokat. Elkészíti és szerkeszti a kép-, hang- és videó állományokat. Forgatókönyv alapján önállóan tervez és megvalósít programozott 2D és 3D animációkat, szimulációkat, és az adott médiumra (offline, webes, mobil) optimalizáltan publikálja azokat.

 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

–       számítógépet kezelni, szoftvereket használni

–       a multimédia elem leírását tartalmazó forgatókönyvet értelmezni

–       multimédia elemet (kép, hang, videó) készíteni és szerkeszteni

–       multimédia elemet (kép, hang, videó) adott médiumra optimalizálni (offline, webes, mobil)

–       multimédia alkalmazást funkcionálisan és technikailag megtervezni és kivitelezni

–       programozott Flash animációt készíteni

–       3D látványképet és animációt készíteni

–       programozott, interaktív 3D elemeket készíteni

–       touch felhasználói felülettel rendelkező multimédia alkalmazást készíteni

–       szabványnak megfelelő e-learning tananyagot készíteni és keretrendszer alá publikálni

–       2D és 3D multimédia elemeket tartalmazó platformfüggetlen weblapokat tervezni és készíteni

–       programozási feladatot ellátni

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 213 05 Szoftverfejlesztőszakképesítés

 

 

 1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10836-12Multimédia alkalmazásfejlesztés

 

 1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga

vizsgatevékenysége

5.2.3.10836-12Multimédia alkalmazásfejlesztésgyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A)

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex multimédia alkalmazás készítése

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett multimédia fejlesztési feladatot old meg számítógépen, az általa megismert szoftverek felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

 

B)

A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat elkészítése és bemutatása

 

A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt záródolgozatként egy interaktív, programozott, publikált multimédia alkalmazást és teljes fejlesztői- és felhasználói tervdokumentációt készít. A vizsgán a jelölt bemutatja az általa készített záródolgozatot. A záródolgozatot a vizsgabizottság a bemutatással együtt értékeli

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

Záródolgozatra vonatkozó előírások:

A záródolgozat tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően. A záródolgozat része a dokumentáció, melyben a jelöltnek ismertetnie kell az alkalmazott megoldások kiválasztásának a szempontjait és a munka során szerzett tapasztalatait. Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A záródolgozatnak a következő fő részekből kell állnia:

 1. Bevezető, a feladat rövid ismertetése
 2. Felhasználói dokumentáció
 3. Fejlesztői dokumentáció (rendszerterv, média-elemek, navigáció, ergonómia, stb.)
 4. Összegzés

 

A záródolgozat értékelési szempontjai:

A megoldott feladat nehézsége

Az önálló munka minősége, igényessége

A forgatókönyv és az elkészült munka összhangja

Az alkalmazott technikai megoldások adott médiumra történő optimalizációja

A dokumentáció áttekinthetősége és érthetősége

A dokumentáció terjedelmi követelménye

A hallgató munkájáról kialakult vélemény

 

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit, a vonatkozó kézikönyveket, valamint az online és offline help rendszereket használhatja. A konkrét programozási feladatokat a képző- vagy vizsgaszervező intézmény állítja össze és vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A jelöltnek a vizsgán minimum 10 feladatból kell véletlenszerűen (pl. húzással) választania

 

A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 15 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

 1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Képfeldolgozó szoftver (pl. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, open source szoftverek)
6.4.Hang- és videó feldolgozó szoftver (pl. Adobe Premiere, Adobe After Effects, Sony Sound Forge, Adobe Audition, Adobe Encore, open source szoftverek)
6.5.Multimédia, animáció fejlesztő szoftver (pl. Adobe Flash Professional, Adobe Captivate, open source szoftverek)
6.6.3D grafikus szoftver (pl. Autodesk Maya, 3D Studio Max, open source szoftverek)
6.7.Integrált fejlesztőeszköz (pl. MS Visual Studio, Eclipse, egyéb open source szoftverek)
6.8.Webszerkesztő eszköz (pl. Adobe Dreamweaver, Adobe Fireworks, open source szoftverek)
6.9.Streaming média szerver (pl. Windows Media Services, Adobe Flash Media Server, open source szoftverek)
6.10.Oktatási  keretrendszer (pl. Oracle, SAP, Moodle, ILIAS)

 

 

 1. EGYEBEK

 

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

 

A záródolgozatnak a jelölt saját, önálló szellemi termékének kell lennie.

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Multimédia-alkalmazásfejlesztő szakképesítésre, sem fizetős Multimédia-alkalmazásfejlesztő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS