Műbútorasztalos szakképesítés

Műbútorasztalos szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Műbútorasztalos szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Műbútorasztalos szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Műbútorasztalos szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Műbútorasztalos szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Műbútorasztalos szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 155. sorszámú Műbútorasztalos megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 543 01

 

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Műbútorasztalos

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720 óra

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: –

 

 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: 34 543 04 Asztalos

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7223BútorasztalosAntikbútor restaurátor
3.1.3.Bútorgyártó
3.1.4.Bútorfelület-kezelő
3.1.5.Bútorfényező
3.1.6.Bútorfestő
3.1.7.Bútorgyártó
3.1.8.Bútorjavító
3.1.9.Bútorműves és intarziakészítő
3.1.10.Bútorpácoló
3.1.11.Bútorrestaurátor
3.1.12.Intarziakészítő, berakó
3.1.13.Műbútorasztalos és restaurátor

 

 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A műbútorasztalos elkészíti vagy helyreállítja a műbútornak minősülő berendezések tárgyait. Javítást, felújítást igénylő tárgyon, meghatározza a technológiai sorrendet, kiválasztja a felhasználásra kerülő alap-, illetve segédanyagokat.  A különböző alkatrészeket megfelelő szerkezetben összeállítja, továbbá felületkezeli, illetve ragasztja a bútor elemeit vagy egészét, kiküszöböli a hibákat vagy pótol, az eredeti állapotnak megfelelően.

 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

–  a stílust, formát, célszerűséget és szerkezetet összehangolni

–  műszaki dokumentációt készíteni, alkalmazni

–  megtervezni a technológiai folyamatot

–  bútorokat felújítani

–  korabeli stílusok jellegének megfelelő bútorokat készíteni

–  hagyományos anyagokat és technológiákat alkalmazni

–  sík és plasztikus díszítményeket készíteni

–  intarziát készíteni

–  faragást végezni

–  felületkezelést, felületi bevonatokat készíteni

–  íves, hajlított és térgörbe felületeket készíteni

–  műbútort felújítani, javítani

–  műbútor javítási, felújítási tervet készíteni

–  javított bútorokat szerelni

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 543 02Asztalosszakképesítés

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11375-12Műbútorasztalos munkák
4.4.11376-12Műbútor díszítésének feladatai
4.5.11377-12Műbútorjavítás és -felújítás

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11375-12Műbútorasztalos munkákgyakorlati, írásbeli
5.2.4.11376-12Műbútor díszítésének feladataigyakorlati, írásbeli
5.2.5.11377-12Műbútorjavítás és -felújításgyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Vizsgaremek készítése

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak az általa választott és a vizsgát szervező intézmény által jóváhagyott műbútorasztalos terméket kell készítenie a műszaki dokumentációjával együtt.

 

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc

A vizsgafeladat aránya: 20 %

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Műbútorasztalos vizsgamunka

 

A vizsgafeladat ismertetése: Egy régi bútor kijelölt alkatrészének elkészítése, illetve furnérteríték készítése, egy geometriai minta beillesztésével

 

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc

A vizsgafeladat aránya: 40 %

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Műbútorasztalos technológiai ismeret, szerkezettan-szakrajz, anyagismeret

 

A vizsgafeladat ismertetése: Műbútor készítésének technológiai leírása, egy adott bútorról jellegrajz és csomóponti rajz készítése, alap-és segédanyagok tulajdonsága, felhasználási lehetőségei

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat aránya: 25 %

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: A bútordíszítés technológiái

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 15 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A vizsgaremekre vonatkozó előírások:

A vizsgaremek és annak dokumentációjának elkészítése és beadása, nappali rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási napon, felnőttképzés esetén a vizsgára jelentkezéskor történik.

A vizsgaremeket a vizsgabizottság csak kész állapotban tudja értékelni.

Műszaki dokumentációra vonatkozó előírások:

A műszaki dokumentációnak tartalmazni kell a vizsgaremekhez tartozó műszaki rajzokat, szabásjegyzéket, anyagnormát, műszaki leírást, gyártási folyamatábrát, általános technológiai leírást, és árkalkulációt.

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Asztalosipari kéziszerszámok
6.3.Asztalosipari kézi kisgépek
6.4.Asztalosipari telepített megmunkálógépek
6.5.Mérőeszközök
6.6.Szerelőszerszámok

 

 

  1. EGYEBEK

 

A modulzáró vizsga teljesítése alól felmentés adható az alább felsorolt modulok korábbi, eredményes teljesítése esetén:

 

Régi modul számaRégi modul megnevezéseÚj modul számaÚj modul megnevezése
2646-11Műbútorasztalos munkák tervezési, szervezési feladatai11375-12Műbútorasztalos munkák
2648-11Műbútor díszítésének feladatai11376-12Műbútor díszítésének feladatai

 

 

 

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Műbútorasztalos szakképesítésre, sem fizetős Műbútorasztalos szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS