Mozgóképgyártó szakképesítés

Mozgóképgyártó szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Mozgóképgyártó szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Mozgóképgyártó szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Mozgóképgyártó szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Mozgóképgyártó szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Mozgóképgyártó szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 80. sorszámú Mozgóképgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 213 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Mozgóképgyártó

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 720-1080

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

  ABC
 3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.3715Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású

 

Segédoperatőr
 3.1.3.Hangfelvételi asszisztens
 3.1.4.Világosító
 3.1.5.Felvételvezető
 3.1.6.Rendezőasszisztens
 3.1.7.Szinkronasszisztens
 3.1.8.Vágóasszisztens

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

Rendelkezik olyan alapkompetenciákkal, amelyek alapján képes:

 

–      a munkaerő-piacon, illetve a vállalkozási környezetben működni

–      a mozgókép-szakmában eligazodni, és azon belül a filmek, valamint a maga helyét, szerepét jól megítélni

–      munkáját a mozgókép-szakmára vonatkozó jogszabályi, munkavédelmi és biztonsági előírások betartásával végezni; külső emberekkel (pl. közreműködőkkel és partnerekkel) kapcsolatot kialakítani és működtetni

 

Tisztában van a mozgóképgyártás technikai, technológiai, logisztikai rendszerével, és ennek alapján mind a filmgyártás, mind a televíziós műsorkészítés területén képes:

 

–      az adott produkció szervezetébe (forgatócsoportjába) beilleszkedni

–      munkáját az adott produkció technológiai folyamatába beilleszteni

–      a stáb többi tagjával és munkacsapatával együttműködni

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

Segédoperatőri (fókuszpulleri) feladatok ellátására, vagyis

 

–      a képfelvevő berendezéseknek a kívánalmak szerinti előkészítésére, beállítására, működtetésére és napi karbantartására

–      a képfelvételi anyagok és információhordozók kezelésére

–      távolság- és fénymérésre

–      élesség- és íriszállításra

 

Hangrögzítő asszisztensi feladatok ellátására, vagyis:

 

–      a mikrofonoknak és a hangfelvevő berendezések a kívánalmak szerinti előkészítésére, beállítására, működtetésére és napi karbantartására

–      a hangfelvételi anyagok és információhordozók kezelésére

–      a hangfelvételek elkészítésében való részvételre (mikrofonozásra, rögzítési korrekciókra)

 

Világosítói feladatok ellátására, vagyis:

 

–      ideiglenes elektromos hálózatok kiépítésére és működtetésére

–      a világosítási berendezések (lámpák, szűrők, fóliák, blendék) kívánalmak szerinti előkészítésére, beállítására, működtetésére és napi karbantartására

–      kamerarögzítő- és mozgató eszközök kívánalmak szerinti előkészítésére, beállítására, működtetésére és napi karbantartására

–      egyszerűbb díszítői (bühnési) feladatok elvégzésére

 

Felvételvezetői feladatok ellátására, vagyis

 

–      a feladatkörébe tartozó tervek (pl. részköltségvetés, logisztikai és ütemterv) elkészítésére

–      a konkrét forgatások előkészítésére (egyeztetési, szervezési, jogi és diszpozíciós területen)

–      a konkrét felvételekkel kapcsolatos (ellenőrzési, szervezési, szerződéskötési, kifizetési) feladatai lebonyolítására

–      elszámolások, napi jelentések készítésére

 

Rendezőasszisztensi feladatok ellátására, vagyis

 

–      a produkció jellegének, stílusának, eszközrendszerének tisztázására

–      a feladatkörébe tartozó tervek (pl. listák, diszpóskönyv) elkészítésére

–      a felvételek előkészítésére (diszponálásra, az illetékességi körébe tartozó döntések meghozatalára)

–      a stábtagokkal, a közreműködőkkel és a partnerekkel való kapcsolattartásra, irányításra,

–      szkriptelésre;

 

Szinkronasszisztensi feladatok ellátására, vagyis:

 

–      a(z utó)szinkronizálandó anyag tekercsekre bontására, a felvételi példány és a krumplilista elkészítésére

–      a szinkronfelvételben és ellenőrzésében való közreműködésre

 

Vágóasszisztensi feladatok ellátására, vagyis:

 

–      a felvett anyagok vágás-előkészítő kiszkriptelésére

–      külön felvett kép- és hanganyagok szinkronba hozására

–      az anyagok hangi és labor-utómunkákra való előkészítésére

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 A BC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.51 213 02Rögzítésvezetőrészszakképesítés
3.3.4.51 213 01Produkciós asszisztensrészszakképesítés
3.3.5.51 213 03Utómunka asszisztensrészszakképesítés
3.3.6.53 213 03Gyártásvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.7.53 213 05Mozgóképgyártó hangtechnikusszakképesítés-ráépülés
3.3.8.53 213 07Szerkesztő műsorvezetőszakképesítés-ráépülés
3.3.9.53 213 08Televíziós kameramanszakképesítés-ráépülés
3.3.10.51 213 09Utómunka szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.11.53 213 02Fővilágosítószakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.azonosító számamegnevezése
 4.3.10665-12A mozgóképszakma vállalkozási ismeretei és társadalmi környezete
 4.4.10666-12A mozgóképgyártás technológiája
 4.5.10667-12Produkciós asszisztens tevékenysége
 4.6.10668-12Rögzítésvezető tevékenysége
 4.7.10669-12Utómunka-asszisztens tevékenysége
 4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
 4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Egy 3-10 perces, tetszőleges témájú és műfajú vizsgafilm (vizsgaremek) meghatározó alkotóként (szerkesztőként, rendezőként) való elkészítése

 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.10665-12A mozgóképszakma vállalkozási ismeretei és társadalmi környezeteírásbeli, interaktív
 5.2.4.10666-12A mozgóképgyártás technológiájaírásbeli, interaktív
 5.2.5.10667-12Produkciós asszisztens tevékenységeírásbeli, gyakorlati
 5.2.6.10668-12Rögzítésvezető tevékenységeírásbeli, gyakorlati
 5.2.7.10669-12Utómunka-asszisztens tevékenységeírásbeli, gyakorlati
 5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
 5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
 5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafilm megbeszélése

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgabizottság tagjai a vizsgaremek értékelése alapján kritikai észrevételeket fogalmaznak meg, és kérdéseket tesznek fel a vizsgázónak, és az értékelésnél a vizsgafilmre adott érdemjegyet annak figyelembevételével erősítik meg vagy korrigálják, hogy a felvetésekre a vizsgázó milyen szakmai felkészültséggel és érzékenységgel reagál

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő nincs)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Összetett szakmai helyzet szóbeli kifejtése, megoldása

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

  A
 6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.Mozgókép-felvételi eszközök (film/videokamera vagy digitális fényképezőgép) és adathordozók
 6.3.Hangrögzítő berendezés és adathordozók
 6.4.Mikrofonok
 6.5.Filmes/televíziós lámpák
 6.6.Elosztók, kapcsolótáblák, kábelek
 6.7.Fóliák, szűrők, takarólemezek
 6.8.Szövegszerkesztésre és táblázatkezelésre alkalmas számítógép
 6.9.Editáló berendezés / számítógép editáló programokkal
 6.10.Képmagnó / DVD-író és -lejátszó

 

 

  1. EGYEBEK

 

7.1. A vizsgabizottságokban való részvételre kijelölt szakmai szervezetek:

 

Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (OPAKFI)

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/a.

e-mail: info@opakfi.hu

Tel.: 06 1 783 4781

 

Magyar Filmművészek Szövetsége

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.

Tel.: 06 1 342 4760

E-mail: filmszovetseg@t-online.hu

 

 

Magyar Színház Technikai Szövetség

1011 Budapest, Corvin tér 8.

Tel.: 06 1 329 0841

E-mail: szji@t-online.hu

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Mozgóképgyártó szakképesítésre, sem fizetős Mozgóképgyártó szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS