Logisztikai ügyintéző szakképesítés

Logisztikai ügyintéző szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Logisztikai ügyintéző szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Logisztikai ügyintéző szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Logisztikai ügyintéző szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Logisztikai ügyintéző szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Logisztikai ügyintéző szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

 1. sorszámú Logisztikai ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Logisztikai ügyintéző

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

 1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

 1. 9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3623Anyaggazdálkodó, felvásárlóLogisztikai ügyintéző
3.1.3.Anyag logisztikus

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A logisztikai ügyintéző feladata a feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–       rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában feladatokat ellátni

–       tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban

–       kezelni a reklamációs eseteket

–       elvégezni a raktári tevékenységgel kapcsolatos teendőket

–       az árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végezni

–       nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végezni

–       kapcsolatot tartani a partnerekkel, ügyfelekkel

–       döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet

–       munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket kezelni

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 341 04Raktárosrészszakképesítés

 

 

 1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11507-12Az áruforgalom lebonyolítása
4.4.11508-12Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
4.5.10032-12Marketing
4.6.10034-12A logisztikai ügyintéző feladatai
4.7.10035-12Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás
4.8.10036-12Termelési és nagykereskedelmi raktározás
4.9.11498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

 1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11507-12Az áruforgalom lebonyolításaírásbeli
5.2.4.11508-12Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzéseírásbeli
5.2.5.10032-12Marketingírásbeli
5.2.6.10034-12A logisztikai ügyintéző feladataiírásbeli, szóbeli
5.2.7.10035-12Szállítás, fuvarozás, szállítmányozásírásbeli
5.2.8.10036-12Termelési és nagykereskedelmi raktározásírásbeli
5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

 

A vizsgafeladat ismertetése: Raktározással kapcsolatos dokumentumok kitöltése, áruátvételi folyamatok elvégezése, tárolási mód kiválasztása, tárolási hely kijelölése, betárolás elvégzése, megrendelések alapján komissiózási lista elkészítése, a komissiózási lista alapján árukiszedés elvégezése, kiszedett áru előkészítése kiszállításra, leltárterv készítése, leltározás főbb dokumentumainak összeállítása, munkabiztonsági és veszélyes áruk kezelésére vonatkozó alapvető jelölések értelmezése

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az árutovábbítással, fuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos okmányok kiállítása, az eladói teljesítést igazoló okmányok (hatósági engedélyek, finanszírozási okmányok, számlák stb.) felismerése, értelmezése, homogén illetve kombinált fuvarozási díjszámítás elvégzése

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: A logisztika feladatai

 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

Készletszintek és rendelési mennyiségek meghatározása

Készletelemzési feladatok ABC analízis illetve a készletmozgások figyelembe vételével

Rendelési mennyiségek meghatározása MRP segítségével

Rendelésütemezési feladatok

Lean elvek megjelenítése a folyamatokban

Disztribúciós csatornák megválasztása, disztribúciós rendszer készleteinek tervezése (DRP)

Logisztikai döntések költségeinek értékelése

Kisértékű termékek beszerzési folyamata

Beszállító-minősítési, -értékelési rendszer szempontjai

A logisztikai minőség fogalma

A minőség mérési és fejlesztési módszerei

TEN-hálózat és hazai szakaszai

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

 

A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

A termelési és nagykereskedelmi raktárirányítás szoftverei

Tárolási módok és alkalmazásuk feltételei

Kötött helyes és szabad helyfoglalásos betárolás feltételei, jellemzői

A készletkezelés szabályai

Az árurendelés elemei, folyamata

A leltározás folyamata, leltározás dokumentumai

Selejtezés és leértékelés

A vevőkiszolgálás elemei

Raktári anyagmozgató berendezések

A komissiózás folyamata és eszközrendszere

Áruazonosító rendszerek és jellemzőik

A veszélyes áru kezelése, tárolása

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

 

 

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

 

A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

A logisztikai rendszer felépítése

Lean elvek

A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei

A kiszolgálási színvonal és mérése

A disztribúciós csatornák sajátosságai

A rendelés feldolgozás folyamata

A beszállítói kapcsolatok kezelésének feladatai, beszerzési folyamatok

A termelésirányítás rendszere

A készletezési döntések összetevői, a készletek típusai, a készletértékelés elvei

Az anyagmozgató rendszerek jellemzői és eszközei

Minőségbiztosítási rendszerek, a minőségtanúsítás módja

Szavatosság, jótállás és termékfelelősség

Makro logisztika, optimális szállítási mód meghatározása

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:–

 

 1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Telefon, fax
6.3.Számítógép internet csatlakozással
6.4.Projector
6.5.Irodai eszközök
6.6.Térkép
6.7.Számológép
6.8.Raktárirányítási szoftverek

 

 

 1. EGYEBEK
Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Logisztikai ügyintéző szakképesítésre, sem fizetős Logisztikai ügyintéző szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS