Lábápoló szakképesítés

Lábápoló szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Lábápoló szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Lábápoló szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Lábápoló szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Lábápoló szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Lábápoló szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 138. sorszámú Lábápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 815 02

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Lábápoló

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 250-370 óra

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

 

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5213Manikűrös, pedikűrösLábápoló

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A lábápoló szakképesítés a lábbal kapcsolatos szépítészeti és karbantartó feladatok összességét tartalmazza. A lábápoló feladata csak a bőr legfelső rétegére vonatkozik, így fájdalom és vérzés nélküli munkavégzést tesz lehetővé. Fontos kritérium, hogy csak gyulladásmentes területen dolgozhat.

A szolgáltatás megkezdésekor végzett állapot felmérés alkalmával észlelt probléma esetén dönt a kezelés elvégezhetőségéről, vagy speciális lábápolást vagy orvosi segítséget tanácsol. A fő profil azonban a szépészet, mely tükrözi a mai igényeket, a kéz láb összhangját. Tartalmaz bőr és köröm ápolást és köröm díszítést egyaránt. Olyan bőr és körömelváltozásokat kezel, melyhez nincs szükség orvosi felügyeletre. A kezelés végén ápol és díszít, és a szinten tartáshoz otthoni ápolásra tanácsot ad.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

–      megteremteni a vállalkozás feltételeit

–      felkészülni a szolgáltatás feladataira

–      előkészíteni a szolgáltatást

–      díszítést végezni

–      elvégezni a kézi lábápolást

–      elvégezni a kombinált lábápolást

–      lábápoláshoz kapcsolódó egyéb feladatokat végezni

–      befejezni a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.53 815 01Speciális lábápolószakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11249-12Szépészeti szolgáltatóegység kialakítása és működtetése
4.4.11250-12Lábápolás
4.5.11251-12Szolgáltatást megalapozó orvosi ismeretek
4.6.11252-12Anyagismeret alkalmazásai

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

A 18. életév betöltése

A kötelező 175 óra gyakorlat igazolása

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11249-12Szépészeti szolgáltatóegység kialakítása és működtetéseszóbeli
5.2.4.11250-12Lábápolásgyakorlat
5.2.5.11251-12Szolgáltatást megalapozó orvosi ismeretekszóbeli
5.2.6.11252-12Anyagismeret alkalmazásaiszóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető.”

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Lábápolás

 

A vizsgafeladat ismertetése: Végezze el a teljes lábápolási folyamatot modellje mindkét lábán. Állítsa össze a kezelési tervet. A diagnosztizálás során tapasztaltakat rögzítse vendégkártyán. Térjen ki a lábon lévő speciális probléma előidéző okaira. A tapasztaltakat figyelembe véve a kezelés kézi vagy kombinált ápolási technológiával készüljön. A körömápolást végezze japán manikűr alkalmazásával vagy díszítsen piros vagy francia lakkal és az öregujjat egyéb díszítő elemekkel tegye hangsúlyozottá. A bőrápolási folyamatot SPA vagy masszázs technológiával és a lábnak megfelelő anyagokkal végezze. Egyik lábat díszítse. A kezelés szinten tartásához tegyen ajánlatot házi ápolási módokra és anyagokra. Végezze el az adott szolgáltatást követő valamennyi szükséges műveletet. Tartsa be a higiéniás munkavédelmi előírásokat és állítsa össze a tételes számlát.

 

Csak az egészséget nem veszélyeztető, balesetmentes, kész munka értékelhető.

 

A vizsgaszervező úgy állítsa össze a vizsgafeladatokat, hogy az összeállított tételsor egyenlő arányban tartalmazzon kézi és gépi technológiát, valamint az ápolási és díszítési technológiákat is. A gyakorlati vizsgafeladat kiválasztása tétel húzás alapján történjék. 2 tanulónként egy Speciális pedikűr gép (vizes vagy porszívós) legyen a vizsgán.

 

A vizsgafeladat időtartama: 130 perc

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Lábápolás

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 25 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

 

A szakmai vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó vizsgafeladatonként legalább 61%-os teljesítményt ér el.

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2. Fehér munkaruha
 6.3. Körömkaparó
 6.4. Véső (keskeny, közepes, széles)
 6.5. Szemző (keskeny, közepes, széles)
 6.6. Kör alakú lencse
 6.7. Ovális lencse
 6.8. Tyúkszemkés
 6.9. Kis tyúkszemkés
 6.10. Talpkés
 6.11. Sarokkés
 6.12. Reszelő (ráspoly, gyémántporos fémreszelő, egyszer használatos reszelők)
 6.13. Körömvágó és bőrvágó olló
 6.14. Körömcsípő
 6.15. Késtartó
 6.16. Fenőkő
 6.17. Fenőszíj, fenőfilc
 6.18. Textília
6.19.A szakszerű lábápoláshoz szükséges valamennyi anyag
 6.20. Körömkorrekcióhoz szükséges anyagok és eszközök
 6.21. Professzionális pedikűrgép vizes vagy porelszívós (frézerek, marók, hántolók, csiszolók)/2 tanulónként

 

 

  1. EGYEBEK

 

Szikepenge és credo használata nem megengedett.

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Lábápoló szakképesítésre, sem fizetős Lábápoló szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS