Kutyakozmetikus szakképesítés

Kutyakozmetikus szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Kutyakozmetikus szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Kutyakozmetikus szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Kutyakozmetikus szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Kutyakozmetikus szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Kutyakozmetikus szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

Az 57. sorszámú Kutyakozmetikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 621 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Kutyakozmetikus

 

  1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség:

 

2.3. Előírt gyakorlat:

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 35%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 65%

 

2.8. Szintvizsga:

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5292Hobbiállat-gondozó,
-kozmetikus
Kutyakozmetikus

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A Kutyakozmetikus feladata a kutyafajták ismerete alapján, a kutya szakszerű kozmetikai és egyéb ápolási teendőinek ellátása, illetve a tevékenységhez kapcsolódó szakmai tanácsadás, valamint a vállalkozás megteremtése és működtetése az állatvédelmi, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–       Európában a leggyakrabban előforduló fajtákat felismerni és azokat a fajtaleírásuknak megfelelő szakszerű kozmetikai ellátásban részesíteni

–       Egyéb ápolási feladatokat elvégezni

–       Otthoni kozmetikai ápoláshoz szaktanácsot adni

–       Kommunikálni az ügyféllel

–       Megteremteni és kialakítani a vállalkozás, kutyakozmetikai szalon működtetésének biztonságos feltételeit

–       Betartani az állatvédelmi, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11030-12Általános kinológia
4.4.11031-12Kutyakozmetikai ismeretek
4.5.11032-12Vállalkozási alapok (Kutyakozmetika)

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11030-12Általános kinológiaírásbeli
5.2.4.11031-12Kutyakozmetikai ismeretekgyakorlati
5.2.5.11032-12Vállalkozási alapok (Kutyakozmetika)írásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése:

 

Fajtaismeret és a vizsgakutya komplett kozmetikai (trimmelés és/vagy nyírás alkalmazásával) és egyéb ápolási feladatainak elvégzése szakszerű anyag- és eszközhasználattal, az állatvédelmi, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával.

 

A vizsgafeladat ismertetése:

 

Az Európában gyakori kutyafajták felismerése és fajtaleírásuknak megfelelő szőrzetük, illetve a kapcsolódó technológiai műveletek megnevezése.

A vizsgakutya fazonkialakításának megfelelő szerszámok, eszközök előkészítése, megnevezése. A kozmetikai műveletek technológiai sorrendjének alkalmazásával a vizsgakutya fazonjának (pl. bontása, előnyírás, trimmelés, fürdetés a szőrzetnek megfelelő kozmetikummal, szárítás) kialakítása, egyéb ápolási (karomvágás, fültisztítás stb.) tevékenység végzése előírt és biztonságos anyag- illetve eszközhasználattal, szakszerű bánásmóddal, a higiénia és munkaterület rendjének folyamatos fenntartása mellett.

 

A vizsgafeladat időtartama: 200 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 65%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése:

 

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

 

A vizsgafeladat ismertetése:

 

A szóbeli vizsgán a következő tantárgyak témakörei szerepelhetnek:

–      Általános kinológiai ismeretek (anatómia; élettan, tenyésztési-, állat-egészségügyi- és etológiai alapismeretek)

–      Kutyakozmetikai ismeretek (fajtacsoportok, fajták, kültakaró és ápolás, küllemtani és kiállítási alapismeretek, anyag-, eszköz- és berendezési tárgyak, kutyakozmetikai műveletek technológiája, állatvédelmi, munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek)

–      Vállalkozási ismeretek

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

Gyakorlati vizsgatevékenység csak a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározott feltételekkel rendelkező helyszínen folyhat, ahol biztosítani kell mindazon anyagokat és eszközöket, melyek a feladat szakszerű végrehajtásához szükségesek. A gyakorlati vizsgahelyszínnek rendelkeznie kell az állatvédelmi, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások feltételeivel.

 

Gyakorlati vizsgát csak a komplett kozmetikai művelet (trimmelés és/vagy nyírás) és eszközhasználat értékelésére alkalmas szőrhosszúságú vizsgakutyán lehet végezni. A gyakorlathoz szükséges vizsgakutya, munkaruházat és védőfelszerelés biztosítása a tanuló feladata.

A gyakorlati vizsgát a vizsgázónak önállóan kell végrehajtania.

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

 

A szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége felismerési feladattal kezdődik, ahol a gyakori kutyafajtákat és szőrzetüket kell felismerni, illetve szőrzettípusuk alapján a kapcsolódó technológiai műveleteket megnevezni.

A felismerési feladat 70%-os teljesítése után kezdhető meg a vizsgakutya önálló komplett kozmetikai ellátása.

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Működő kutyakozmetikai szalon
6.3.Munkaasztal kikötővel
6.4.Fürdető, különféle kutyasamponok, megfelelő számú törölköző
6.5.Kutyák elhelyezésére alkalmas ketrec, kennel
6.6.Szerszám, eszköztároló
6.7.Nyírógép
6.8.Gépfejek (min 3 különböző méretű szőrzethez, 1-5 mm)
6.9.Kis méretű (mancsnyíró) olló
6.10.Normál méretű felületet nyíró olló egyenes (16-22 -es méret)
6.11.Normál méretű felületet nyíró olló hajlított (16-22-es méret)
6.12.Ritkító ollók (egypofás, kétpofás)
6.13.Bontókefe egyenes fogazatú
6.14.Bontókefe hajlított fogazatú
6.15.Fésűk (min. 2 fogazat sűrűségű)
6.16.Trimmelő eszközök (min. 2 fogazat sűrűségű kés, trimmelőkő, gumiujj)
6.17.Bolhafésű
6.18.Aljszőr kiszedő (Coat King, furminátor)
6.19.Gumikefe (rövid szőr ápolásához)
6.20.Hajszárító
6.21.Vízkicsapó
6.22.Karomvágók (min. 2 méretű)
6.23.Fülszőrszedő (érfogó)
6.24.Szájkosarak (minimum 3 különböző méret)
6.25.Fertőtlenítő- és ápolószerek

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Kutyakozmetikus szakképesítésre, sem fizetős Kutyakozmetikus szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS