Kozmetikus szakképesítés

Kozmetikus szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Kozmetikus szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Kozmetikus szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Kozmetikus szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Kozmetikus szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Kozmetikus szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 129. sorszámú Kozmetikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 815 02

 

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kozmetikus

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

 

 

 1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: –

 

 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: 52 815 02 Gyakorló kozmetikus

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

 1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5212KozmetikusSminkes
3.1.3.Kozmetikus

 

 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

 

A kozmetikus az egészséges arc és test ápolásával, állapotának javításával, illetve fenntartásával manuálisan és elektrokozmetikai készülékek alkalmazásával, tartós sminkkészítéssel/vagy speciális arc-és testkezeléssel, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtésével és kozmetikumok forgalmazásával foglalkozik.

A kozmetikus minden tevékenységét egészségügyi szemlélettel és felelősséggel végzi. Maximálisan betartja  az egészségügyi és higiéniai szabályokat  ezzel biztosítja a páciens és saját egészségét, testi épségét.

 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 

–       kozmetikai alap és kiegészítő műveleteket végezni, manuális és gépi módszerekkel

–       diagnosztizálni, kezelési tervet összeállítani, kozmetikus által kezelhető kozmetikai hibákat kezelni

–       professzionális kozmetikumokkal dolgozni, azok alap-, és hatóanyagait ismerni, és kiválasztani a

bőrtípusnak, és az általa kezelhető rendellenességnek megfelelő készítményt

–       kendőzni tartósan, tanácsot adni az otthoni bőrápolással kapcsolatban

–       speciális arc és testkezelést végezni, tanácsot adni az otthoni bőrápolással kapcsolatban

–       megismeri a legújabb szakmai újdonságokat, rendszeresen továbbképzéseken részt venni

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 815 02Gyakorló kozmetikusszakképesítés

 

 

 1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11246-12Bőrtípusok és rendellenességek
4.4.11247-12Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések
4.5.11248-12Speciális kozmetikai eljárások

 

 

 1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

Saját modell kezelési tervének leadása a szakmai vizsga gyakorlati része előtt maximum két, minimum egy héttel.

 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11246-12Bőrtípusok és rendellenességekgyakorlat, szóbeli
5.2.4.11247-12Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelésekgyakorlat, szóbeli
5.2.5.11248-12Speciális kozmetikai eljárásokgyakorlat, szóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Idegen modell diagnosztizálása és kezelési terv készítése

 

A vizsgafeladat ismertetése: Központi diagnosztizáló lapon készíti a kezelési tervet, 2 oldal terjedelemben (1 oldal diagnosztika, 1 oldal kezelési terv), amely tartalma:

Az alap és kombinált bőrtípusok és a kozmetikai rendellenességek, elemi elváltozások, szövetszaporulatok meghatározása a szubjektív és objektív tünetek alapján. A meghatározott bőrtípus teljes kozmetikai kezelés-sorrendjének, alapelveinek, céljának meghatározása.

Az alkalmazott professzionális kozmetikumok összetételének, hatóanyagainak megnevezése és bőrre gyakorolt hatása valamint az otthoni ápoláshoz adott javaslatok.

A kezelési terv ismertetése mindkét vizsgázó jelenlétében történik – aki a modellt biztosította, és aki diagnosztizálta.

 

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc (felkészülés 30 perc, a többi idő a vizsgacsoport értékelése)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

 

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alap-készülékek használata

 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alap-készülékek szakszerű üzembe helyezése, beállítása és működésének bemutatása saját modellen. A készülék gyakorlati alkalmazása az adott bőrtípus/rendellenesség esetében. A készülék alkalmazásának javallatai, ellenjavallatai.

A vizsgázónak a következő készülékek egyikéből kell beszámolnia tételhúzás alapján: gőzölő/vagy vaposon, mikrodermabrázió/vagy hidroabrázió/vagy frimátor, iontoforézis, ultrahang, vio, hideg-meleg arcvasaló/vagy termovasaló.

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (a teljes vizsgacsoportra vonatkoztatva)

A vizsgafeladat aránya: 10%

 

 

 1. C) A vizsgafeladat megnevezése: Saját modell kezelése a központilag kiadott kezelési terv minta alapján

 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Saját modell letisztítása, masszírozása (összefüggő üzleti masszázs), felpuhító borogatás felhelyezése, tisztítás, fertőtlenítés, összehúzás, nyugtatás és/vagy táplálás helyspecifikusan, elbocsájtó smink készítése. A kezelés során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet használni. Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni. A borogatás műveletnél nem kötelező felpuhító krémmel alákrémezni, amennyiben masszázs után történik.

 

(Saját modell kezelése a központilag kiadott kezelési terv minta alapján történik, melyet a vizsgázó előre elkészített és beadott.)

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc (a teljes vizsgacsoportra vonatkoztatva)

A vizsgafeladat aránya: 15 %

 

 

 1. D) A vizsgafeladat megnevezése: Tartós sminkkészítés plasztikon/vagy speciális arc és/vagy testkezelés saját modellen

 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó legkésőbb a vizsgára jelentkezésig eldönti, mely vizsgafeladatot kívánja elvégezni a vizsgán. A tartós sminkkészítéshez szükséges eszközökről és anyagokról a vizsgázónak kell gondoskodni. A speciális testkezeléshez az elektrokozmetikai készüléket a képzőnek/vizsgaszervezőnek kell biztosítani, az egyéb eszközökről és anyagokról a vizsgázó gondoskodik. Speciális testkezelésnek az alábbi kezelési eljárások tekinthetők: kézi teljes testmasszázs, body wrapping, vákuum-készülék, interferencia/vagy ingeráramú készülék. Speciális arckezelésnek SPA, lifting, vagy hámlasztó kezelés minősül, különleges hatóanyagokkal, bőrtípusnak megfelelően.

 

 

A vizsgafeladat időtartama: 200 perc

A vizsgafeladat aránya: 10%

 

Gyakorlati feladatonként a megadott idő maximum 12 fős vizsgacsoportokra vonatkozik.

A műveletek elvégzése során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet használni. Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni.

 

 

Az összes gyakorlati vizsgafeladat időtartama: 530 perc

Az összes gyakorlati vizsgafeladat aránya: 55%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex elméleti feladatsor

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított feladatai a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza, a következő arányban:

 

Bőrtípusok és rendellenességek:                                                      70%

Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések:                  20%

Speciális kozmetikai eljárások:                                                       10%

lebontva a különböző ismeret-típusokra:

szakmai ismeretek és biológia:                               60%

anyagismeret és kémia:                                           30%

elektrokozmetika:                                                     10%

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli tételsor

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza, a következő arányban:

 

Bőrtípusok és rendellenességek:                                                      80%

Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések:                  10%

Speciális kozmetikai eljárások:                                                       10%

lebontva a különböző ismeret-típusokra:

szakmai ismeretek és biológia:                               50%

anyagismeret és kémia:                                           40%

elektrokozmetika:                                                     10%

 

A tételsor szituációkat tartalmaz, amelyhez minél több féle szakmai tartalmat kell rendelni. A tételsor része kell, hogy legyen a fontosabb rendellenességek, elváltozások felismerése és jellemzése, valamint receptúrák felismerése és elemzése.

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: A szakmai vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgafeladatot legalább 61%-ra teljesít.

 

 

 1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Előírásoknak megfelelő anyagokkal és eszközökkel felszerelt üzlethelyiség vagy tanműhely
6.3.Higiéniai eszközök, tartozékok
6.4.Szakszerű munkavégzéshez szükséges munkaruha
6.5.Kezelőszék
6.6.Munkaszék
6.7.Nagyítós lámpa
6.8.Gyantázó ágy
6.9.Gyantamelegítő
6.10.Arcgőzölő vagy vapozon
6.11.Vio készülék
6.12.Iontoforézis készülék
6.13.Ultrahang készülék
6.14.Fertőtlenítő készülék: UV Box
6.15.Frimátor vagy abráziós készülék
6.16.Interferencia, vagy ingeráramú készülék
6.17.Permanent Make Up készülék
6.18.Vákuum-készülék
6.19.Hideg-meleg arcvasaló vagy termovasaló
6.20.Munkabiztonsági berendezések
6.21.Környezetvédelmi berendezések
6.22.Fehérneműk (törölköző, kiskendő, ágytakaró lepedő, beterítő kendő, kisruha, fejpánt, vendégpapucs stb.)
6.23.Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrények
6.24.A feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök és anyagok, amiről a vizsgázó gondoskodik

 

 

 1. EGYEBEK

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Kozmetikus szakképesítésre, sem fizetős Kozmetikus szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS