Kőműves és hidegburkoló szakképesítés

Kőműves és hidegburkoló szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Kőműves és hidegburkoló szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Kőműves és hidegburkoló szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Kőműves és hidegburkoló szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Kőműves és hidegburkoló szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Kőműves és hidegburkoló szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 131. sorszámú Kőműves és hidegburkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 08

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Kőműves és hidegburkoló

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség:             alapfokú iskolai végzettség

 

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák:      a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség:  –

 

2.3. Előírt gyakorlat:          –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.7511KőművesBetonozó
3.1.3.Díszítő kőműves
3.1.4.Építményvakoló kőműves
3.1.5.Épületfalazó kőműves
3.1.6.Falazó kőműves
3.1.7.Karbantartó kőműves
3.1.8.Kéményépítő kőműves
3.1.9.Vakoló kőműves
3.1.10.Födémgerenda-, tálca- és béléstest- elhelyező
3.1.11.Gépi vakoló
3.1.12.Klinkertégla lerakó
3.1.13.7534BurkolóDíszítő mozaikos
3.1.14.Díszítőmozaik-burkoló
3.1.15.Járdakövező
3.1.16.Járdaszegély kövező
3.1.17.Kőlapburkoló
3.1.18.Térburkoló
3.1.19.Hidegfal- és padlóburkoló
3.1.20.Hidegburkoló
3.1.21.Homlokzatburkoló
3.1.22.Járólapozó
3.1.23.Burkoló kőműves
3.1.24.Díszburkoló
3.1.25.Épületburkoló

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A kőműves és hidegburkoló feladata épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása, valamint kültéri és beltéri felületek hidegburkolása

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

– értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát

– betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét

– betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

– meghatározni a munkavégzéshez szükséges anyagok mennyiségét

– falazási munkát végezni, falazati rendszereket alkalmazni

– kézi és gépi vakolási munkát végezni

– egyszerű falazó és vakoló állványt építeni, ellenőrizni, bontani

– beton és vasbeton szerkezetet készíteni

– elkészíteni egyszerű vasbeton szerkezet vasalását

– hagyományos zsaluzatot készíteni, ellenőrizni és bontani

– talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készíteni

– épületeket és épületrészeket hang- és hőhatás ellen szigetelni

– egyszerű felületek esetén burkolati tervet készíteni hidegburkoláshoz

– lépcsőburkolatot készíteni

– pillér-, oszlopburkolatot készíteni

– medenceburkolatot készíteni

– erkély, terasz burkolatot készíteni

– lábazat-, és homlokzatburkolatot készíteni

– térburkolatot készíteni

– műveleti sorrend szerint elhelyezni a nyílászárót

– bontási, átalakítási munkát végezni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.35 582 05Műemléki helyreállítószakképesítés-ráépülés

 

 

 

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosítójamegnevezése
4.3.10101-12Építőipari közös tevékenység
4.4.10275-12Falazás, vakolás
4.5.10274-12Beton és vasbeton szerkezetek
4.6.10277-12Szigetelések
4.7.10276-12Hidegburkolási feladatok
4.8.10278-12Vegyes kőműves feladatok
4.9.11497-12Foglalkoztatás I.
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10101-12Építőipari közös tevékenységírásbeli
5.2.4.10275-12Falazás, vakolásírásbeli
5.2.5.10274-12Beton és vasbeton szerkezetekírásbeli
5.2.6.10277-12Szigetelésekírásbeli
5.2.7.10276-12Hidegburkolási feladatokírásbeli
5.2.8.10278-12Vegyes kőműves feladatokírásbeli
5.2.9.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Falazási, vakolási, betonozási és hidegburkolási munkák

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Adott anyagú, elrendezésű, adott méretű falszerkezet helyének kitűzése, nedvesség elleni vízszintes szigetelése, falszerkezet felfalazása 5 sor magasságig, falnyílás kialakítása

Vakolási munka felületének előkészítése, alapvakolása; alapvakolt felület simítóvakolása

Adott szerkezethez előírt minőségű beton keverésének irányítása, bedolgozása és tömörítése

Adott, előkészített egyszerű felületen hidegburkolat készítése fugázás nélkül

 

A vizsgafeladat időtartama: 420 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

 

 

 

5.3.2.. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves és hidegburkoló munka anyagszükségletének meghatározása

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Adott tervdokumentáció vagy tervrészlet alapján adott anyagú kőműves és hidegburkoló munka mennyiségének és anyagszükségletének meghatározása

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves és hidegburkoló ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

A gyakorlati vizsgatevékenység az írásbeli vizsgatevékenységet követően, a szóbeli vizsgatevékenységet megelőzően kerül lebonyolításra.

A gyakorlati vizsgatevékenység feladatait úgy kell a vizsgaszervezőnek kialakítani, hogy azt a vizsgázó egyéni munkavégzéssel, segítőkkel legyen képes megvalósítani.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Mérőeszközök
6.3.Jelölőeszközök
6.4.Kéziszerszámok
6.5.Szerelő- és bontószerszámok
6.6.Kőműves kéziszerszámok
6.7.Anyagmozgató gépek, berendezések, eszközök
6.8.Elektromos kisgépek
6.9.Vakológép, betonkeverő gép
6.10.Talajmunkák kéziszerszámai
6.11.Kitűző eszközök, szintező műszerek
6.12.Állványok
6.13.Kézi és gépi döngölők, tömörítők
6.14.Egyéni védőfelszerelés
6.15.Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.16.Szigetelés eszközei, gépei
6.17.Faipari gépek, eszközök
6.18.Faipari kéziszerszámok

 

 

  1. EGYEBEK

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Kőműves és hidegburkoló szakképesítésre, sem fizetős Kőműves és hidegburkoló szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS