Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés

Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Klinikai fogászati higiénikus szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Klinikai fogászati higiénikus szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 42. sorszámú Klinikai fogászati higiénikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1.      A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 11

 

1.2.      Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Klinikai fogászati higiénikus

 

1.3.      Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

 

1.4.      Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.      A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.   Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2.      Szakmai előképzettség: 54 720 02 Fogászati asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

 

2.3.      Előírt gyakorlat: –

 

2.4.      Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5.      Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6.      Elméleti képzési idő aránya: 50%

 

2.7.      Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

 

2.8.      Szintvizsga: –

 

2.9.      Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1.   A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

  ABC
 3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-

kör(ök)

 3.1.2.3325Fogászati asszisztensKlinikai fogászati higiénikus

 

3.2.   A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

 

A klinikai fogászati higiénikus a fogorvosi team tagja. Rendelkezik a szükséges anatómiai-élettani, táplálkozási, fogászati, fogpótlástani, szájsebészeti, szájhigiénés szakmai ismeretekkel, így a klasszikus asszisztensi feladatok ellátásán kívül önállóan – akár saját praxisban is – képes a szájüregi vizsgálatokat és fogászati megelőző eljárásokat alkalmazni, képes a fogászati egészségnevelésre, illetve a fogászati betegek ápolására és gondozására. A fogászati megbetegedések megelőző tevékenységeit az orvos irányításával, egészségmegőrző, preventív fogászati ellátást önálló munkakörben végzi.

 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

–     összefüggésében látni az ember egészségi állapotát és a szájüreg egészségét

–     információs, kommunikációs feladatokat ellátni

–     biztonságos munkakörülményeket kialakítani

–     fogászati beavatkozásokhoz előkészíteni és a fogorvosi, szájsebészeti kezeléseknél, beavatkozásoknál asszisztálni

–     hatékony egészségnevelői tevékenységet végezni

–     fogászati betegek ápolását és gondozását végezni

–     a munkaterület feladatait és a munkafolyamatokat szervezni

–     alkalmazni és megtanítani a szájhigiénés eljárások formáit

–     elvégezni a szájüreg vizsgálatát, alkalmazni a prevenciós (megelőzési) eljárásokat

–     a higiéniai-, az etikai-, a munka- és balesetvédelmi előírásokat és szabályokat betartani

–     önállóan elvégezni a preventív fogászati beavatkozásokat, szájhigiénés kezeléseket ambuláns és fekvőbetegeken

 

3.3.   Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 720 02Fogászati asszisztensszakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 4.2.azonosító számamegnevezése
 4.3.11192-12Fogászati higiénikus tevékenysége
 4.4.11193-12Fogászati prevenció, szájhigiéné

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.   A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2.   A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító

száma

 

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevé-

kenysége

 5.2.3.11192-12Fogászati higiénikus tevékenységegyakorlati és szóbeli
 5.2.4.11193-12Fogászati prevenció, szájhigiénégyakorlati és szóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3.   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1.   Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati higiénikus tevékenységei, fogászati prevenciós tevékenység, szájhigiénés feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten szituációs feladatok megoldása, fogászati kezelésekhez előkészítés, asszisztálás beavatkozásoknál, kezelési feladat kivitelezése, oktatási feladat demonstrálása, fogászati prevenciós feladatok kivitelezése

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

 

5.3.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

 

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a következő elemeket tartalmazza:

A fogászati kezelések szakmai ismereteinek alkalmazása, dokumentálása a klinikai fogászati higiénikus tevékenységében a konzerváló fogászat, a fogpótlástan, a szájsebészet, szájnyálkahártya betegségek, a parodontológia, a gyermekfogászati szakellátás során.

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

5.3.3.   Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati higiénikus tevékenységei, fogászati prevenciós tevékenység, szájhigiénés feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

5.4.   A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5.   A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

  A
 6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

 6.2.Elméleti oktatáshoz és demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhely-

ség

 6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
 6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
 6.5.Szakmai dia-és fóliasorozatok
 6.6.Szájsebészetben alkalmazott eszközök
 6.7.Fogászati eszközök
 6.8.Fogászati röntgenkészülék
 6.9.Mérőműszerek, mérlegek
 6.10.Dokumentumok
 6.11.Archiválás eszközei

 

 

 

  1. EGYEBEK

 

7.1. Szakmai előképzettség:

54 720 02 Fogászati asszisztens, 52 720 01 0010 52 02 Fogászati asszisztens szakképesítés

 

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Klinikai fogászati higiénikus szakképesítésre, sem fizetős Klinikai fogászati higiénikus szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS