Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) szakképesítés

Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 126. sorszámú Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 522 03

 

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h)

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

 

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az 5. Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.8323KazángépkezelőKazánsegédgépész
3.1.3.Kazán segédberendezés kezelője

 

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladata a legfeljebb 2 t/h gőzteljesítményű kazán felkészítése az üzemeltetésre, a kazánnak és segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket és az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 

–       ellenőrizni a kazán vízszintjét

–       biztosítani a kazán elektromos ellátását

–       biztosítani a kazán tüzelőanyag ellátását

–       elindítani/működtetni a vízlágyítót, a sótalanítót, gáztalanítót, a tápvízellátást

–       ellenőrizni a reteszfeltételeket

–       elindítani az égéslevegő ventilátort

–       rákapcsolni a kazánt a rendszerre

–       beindítani a kazánt, gázzal vagy olajjal

–       sikertelen üzemindítást követően felülvizsgálni a reteszfeltételeket a kazánnál és a tüzelőberendezésnél

–       ellenőrizni a láng minőségét, a tüzelőanyag-levegő arányt

–       felügyelni, műszakonként ellenőrizni a biztonsági szelepek állapotát

–       felügyelni az üzemi szerelvények működését, állapotát

–       helyi technológiai berendezéseket, rendszereket működtetni, ellenőrizni

–       ellenőrizni a kapcsolódó energetikai rendszerek üzemszerű állapotát

–       figyelemmel kísérni a mérőórák állását

–       vízminőségi méréseket végezni

–       a kazánt előírás szerint iszapolni

–       a biztonságos üzemvitelt felügyelni, ellenőrizni

–       az előforduló hiba megszüntetéséről hatáskörében intézkedni

–       vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani

–       szükség esetén felettesét értesíteni

–       előkészíteni a tüzelőanyagokat felhasználásra, vagy tárolásra

–       tűzvédelmi-, gázkoncentráció mérő-, vészszellőztető rendszert felügyelni

–       vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket

–       biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.32 522 02Kazánkezelő (2-12t/h között)szakképesítés

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10214-12Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok
4.4.11417-12Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2t/h) feladatok

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10214-12Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatokgyakorlati
5.2.4.11417-12Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2 t/h) feladatokírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2t/h) feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

Mutassa be a helyszínen a normál üzemi kazánleállítás technológiai műveleteit időrendi sorrendben.

Mutassa be adott kazánberendezés esedékes hatósági szilárdsági ellenőrzéséhez szükséges, teljes körű, megbízható, ellenőrzött leválasztásának, nyomásmentesítésének, a töltet eltávolításának és a környezeti hőmérsékletre hűtésnek fázisait.

Mutassa be a kazánberendezés működő technológiától való leválasztásának munkavédelmi vonzatait.

Mutassa be az adott kazán Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a szilárdsági nyomáspróba végzésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

Mutassa be adott kazán tüzelőberendezését, az alkotó elemek szerepét, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeltetésére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására.

Mutassa meg, mely pontokból vesznek mintát és milyen gyakorisággal a víz/gőz minőségének meghatározásához.

Határozza meg a légfelesleg tényezőt a kéményre menő füstgázban, az Ön által mért O2 tartalom alapján. Becsülje meg, mennyiben tér el az adott üzemmódra ajánlott értéktől.

 

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2t/h) szóbeli vizsgafeladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok, valamint a Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2t/h) feladatok c. modul témaköreit tartalmazzák.

 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.manométer
6.3.ipari hőmérő
6.4.számítógép
6.5.zsebszámológép
6.6.tolómérce
6.7.munkavédelmi eszközök és felszerelések

 

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) szakképesítésre, sem fizetős Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS