Kiadványszerkesztő szakképesítés

Kiadványszerkesztő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Kiadványszerkesztő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Kiadványszerkesztő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Kiadványszerkesztő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Kiadványszerkesztő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Kiadványszerkesztő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 73. sorszámú Kiadványszerkesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 02

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Kiadványszerkesztő

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

  ABC
 3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.2715Könyv- és lapkiadó szerkesztőjeKiadványszerkesztő

 

 3.1.3.7231Nyomdai előkészítőBetűszedő, nyomdai szövegszerkesztő

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A kiadványszerkesztő stúdiókban, szerkesztőségekben, könyv- és lapkiadóknál, illetve nyomdákban végzi szakmai tevékenységét. Munkavégzése során szöveg és képfeldolgozást végez, a kiadvány tartalmi és formai elemeit művészi színvonalon integrálja. Kiadványokat tervez és kivitelez, nyomtatásra előkészít.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

–      számítógépes perifériákat, adatállományokat és szoftvereket kezelni

–      szöveget és képeket digitalizálni, méretezni, módosítani, illetve feldolgozni

–      vázlat, grafikai terv alapján vektoros rajzokat, grafikákat készíteni

–      a kiadvány szöveg, kép, grafikai anyagait tördeli a tipográfiai leírás, grafikai terv alapján

–      nyomda- és médiatermékeket előkészíteni a gyártási technológiák és a megrendelő igényeinek összehangolásával

–      a szöveg- és tördelési korrektúrában jelölt hibákat javítani

–      az előkészített anyagról a szükséges beállításokkal PS vagy PDF fájlt írni

–      a PS vagy PDF fájlt levilágítani, levilágíttatni

–      a kívánt oldalakról digitális proofot készíteni, készíttetni

–      az előkészített anyagról forgatót nyomtatni

–      a kész anyagot és tartozékait archiválni

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 A BC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 213 03Korrektorszakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.azonosító számamegnevezése
 4.3.10586-12Művészetelmélet és ábrázolás
 4.4.10587-12Művészeti vállalkozások működtetése
 4.5.10588-12Tervezés és technológia
 4.6.10638-12Kiadványszerkesztés előkészítése
 4.7.10639-12Szöveg- és képfeldolgozási feladatok
 4.8.10640-12Tördelés, nyomdai előkészítés
 4.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
 4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

Vizsgaremek készítése

Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.10586-12Művészetelmélet és ábrázolásgyakorlati és szóbeli
 5.2.4.10587-12Művészeti vállalkozások működtetéseszóbeli
 5.2.5.10588-12Tervezés és technológiagyakorlati
 5.2.6.10638-12Kiadványszerkesztés előkészítésegyakorlati
 5.2.7.10639-12Szöveg- és képfeldolgozási feladatokgyakorlati, szóbeli
 5.2.8.10640-12Tördelés, nyomdai előkészítésgyakorlati, szóbeli
 5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
 5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
 5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: A) Portfólió bemutatása

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai gyakorlati munkásság bemutatása a portfolióval

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40%

 

A vizsgafeladat megnevezése: B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgaremeket kiállított formában láthatja a vizsgabizottság. A vizsgán digitális prezentációval kerül bemutatásra (koncepció, vázlatok, tervek, kész munka) a kritikus, jellemző, érdekes részletek kinagyításával, magyarázatával

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40%

 

A vizsgafeladat megnevezése: C) Kép és szöveg integrációja

 

A vizsgafeladat ismertetése: Folyóirat oldalpár tervezése és kivitelezése kiadványszerkesztő programban. Adott a szöveg és a képeredetik

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 20%

 

A vizsgafeladat időtartama: 225 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 65%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Kiadványszerkesztő szakmai ismeret

 

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazza:

–      Nyomdai eredetik jellemzői

–      Nyomdai méret- és mértékrendszerek

–      Betűtípusok rendszerezése

–      Nyomdatermékek felosztása, méretei, tulajdonságai

–      Szövegfeldolgozás, szövegformátumok

–      Kép-szöveg integráció

–      Klasszikus és modern tipográfia

–      Kiadványszerkesztő programok

–      Színtani alapfogalmak

–      Színkeverés

–      Színrendszerek, színmódok

–      Színmérés

–      Vektor- és pixelgrafikus programok

–      Képfeldolgozás, képformátumok

–      Autotípia, rácstípusok

–      Papírfajták

–      Formakészítés technológiai lehetőségei

–      Kimenetek

–      Nyomtatási technológiák

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A portfoliót módosíthatatlan digitális adathordozón (pl. DVD lemez), és a szakmai munkában is használható minőségű mappa formában is elő kell állítani.

5.3.1. B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció

A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a vizsgázó elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából.

A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját nyomtatott, vagy elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok).

A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező intézmény adja ki, illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

  A
 6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.Kiadványszerkesztői munka végzésére alkalmas számítógépes hálózat szerverrel
 6.3.Jogtiszta szoftverek (professzionális pixel-, vektorgrafikus és kiadványszerkesztő programok)
 6.4.Internet hozzáférés
 6.5.Szkenner A/4, A/3
 6.6.Színes PostScript nyomtató A/3
 6.7.Színes tintasugaras nyomtató A/3+
 6.8.Projektor, vetítő vászon
 6.9.Digitalizáló tábla
 6.10.Pantone skálák
 6.11.Színkalibráló eszköz
 6.12.Színmérő eszközök
 6.13.Proofkészítő eszköz
 6.14.Iskolai tábla

 

 

  1. EGYEBEK

 

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

 

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MÜ-SZA)

Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakközépiskola címén

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Kiadványszerkesztő szakképesítésre, sem fizetős Kiadványszerkesztő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS