Kertész szakképesítés

Kertész szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Kertész szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Kertész szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Kertész szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Kertész szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Kertész szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

Az 50. sorszámú Kertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 02

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Kertész

 

  1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás eseté kötelező

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9, évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.6113ZöldségtermesztőFóliakertész
3.1.3.6113ZöldségtermesztőFóliás zöldségtermesztő
3.1.4.6113ZöldségtermesztőKertész, zöldségtermesztés
3.1.3.6113ZöldségtermesztőPalántanevelő
3.1.6.6113ZöldségtermesztőÜvegházizöldség-termesztő
3.1.7.6113ZöldségtermesztőZöldség- és fűszernövény-termelő
3.1.8.6113ZöldségtermesztőZöldségtermesztő
3.1.9.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőGyümölcsfagondozó
3.1.10.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőGyümölcstermesztő
3.1.11.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőSzőlő- és gyümölcstermesztő
3.1.12.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőSzőlőmunkás
3.1.13.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőSzőlőoltó, -metsző
3.1.14.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőSzőlőtermesztő

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A kertész feladata szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények szaporítása, telepítése. A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenység végzése, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése.

A szakképesítés megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

–       gyümölcstermesztési feladatokat ellátni

–       szőlőtermesztési feladatokat ellátni

–       zöldségtermesztési feladatokat ellátni

–       eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani

–       dokumentációt használni, készíteni

–       szervezési feladatokat ellátni

–       piaci előkészítést végezni

–       értékesítést végezni

–       vállalkozást alapítani, működtetni

–       tervet, kalkulációt készíteni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.21 622 01Kerti munkásrészszakképesítés
3.3.4.35 622 01Gyógy- és fűszernövénytermesztőszakképesítés-ráépülés
3.3.5.35 622 02Zöldség- és gyümölcstermesztőszakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11497-12Foglalkoztatás I
4.4.11499-12Foglalkoztatás II.
4.5.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság
4.6.10960-12Vállalkozási, kereskedelmi alapok
4.7.10961-12Kertészeti alapismeretek
4.8.10962-12Kertészeti munkavállalói ismeretek
4.9.11025-12Kertészeti termesztés
4.10.11024-12Kerti munkák

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11497-12Foglalkoztatás Iírásbeli
5.2.4.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.5.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli
5.2.6.10960-12Vállalkozási, kereskedelmi alapokírásbeli
5.2.7.10961-12Kertészeti alapismeretekírásbeli
5.2.8.10962-12Kertészeti munkavállalói ismeretekírásbeli
5.2.9.11025-12Kertészeti termesztésgyakorlati
5.2.10.11024-12Kerti munkákgyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

J.)            A vizsgafeladat megnevezése:

Felismerési feladat

Kerti munkák

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Gyümölcstermő növények, növényi részek, szőlő növényi részek, zöldségnövények, növényi részek, magok, palánták felismerése (30 db) 30 perc alatt, értékelési súlyaránya 10%.

Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés, magvetés, ültetés, ültető gödör kiásása, ápolási munkák, betakarítás) 30 perc alatt, értékelési súlyaránya 10%.

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

K.)          A vizsgafeladat megnevezése:

Kertészeti termesztés

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A teljesítmény mérésére is alkalmas műveletek elvégzése gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztésből, gépek működtetése és karbantartása.

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A.)          A vizsgafeladat megnevezése:

Kertészeti és munkavállalói ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A Kertészeti alapismeretek és a Kertészeti munkavállalói ismeretek modul tananyagából összeállított feladatlap megoldása.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

B.)          A vizsgafeladat megnevezése:

Kertészeti termesztés, vállalkozás, kereskedelem

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A Vállalkozási, kereskedelmi alapok valamint a Kertészeti termesztés modul tananyagából összeállított feladatlap megoldása.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése:

Kertészeti termesztés

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Válaszadás a Kertészeti termesztés modul tananyagából központilag összeállított szóbeli vizsgakérdésekre.

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: –

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Kertészeti kéziszerszámok
6.3.Erőgépek
6.4.Szállítóeszközök
6.5.Mérlegek, egyéb mérőeszközök
6.6.Területmérés eszközei
6.7.Meteorológiai eszközök
6.8.Termesztőberendezések
6.9.Növényszaporítás eszközei, gépei
6.10.Ültetés eszközei, gépei
6.11.Talajművelés eszközei, gépei
6.12.Tápanyagutánpótlás eszközei, gépei
6.13.Permetezőgépek
6.14.Öntözés eszközei, berendezései
6.15.Betakarítás eszközei, gépei
6.16.Tárolók
6.17.Elsősegélynyújtó felszerelések
6.18.Egyéni védőfelszerelés
6.19.Munkabiztonsági berendezések
6.20.Környezetvédelmi berendezések
6.21.Számítógépek
6.22.Személyes felszerelés: metszőolló, szemző- és oltókés, tűzdelőfa, ültetőkanál

 

  1. EGYEBEK

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Kertész szakképesítésre, sem fizetős Kertész szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS