Kereskedő szakképesítés

Kereskedő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Kereskedő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Kereskedő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Kereskedő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Kereskedő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Kereskedő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 118. sorszámú Kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 341 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Kereskedő

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5111KereskedőAjándékkereskedő
3.1.3.Állatkereskedő
3.1.4.Autókereskedő
3.1.5.Bébi és gyermekruha kereskedő
3.1.6.Bútor- és lakástextil-kereskedő
3.1.7.Cipőkereskedő
3.1.8.Divatáru kereskedő
3.1.9.Dohány-bazárkereskedő
3.1.10.Édesség kereskedő
3.1.11.Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő
3.1.12.Fodrászcikk kereskedő
3.1.13.Galériatulajdonos, kereskedő
3.1.14.Gumiabroncs kereskedő
3.1.15.Halkereskedő
3.1.16.Használtautó kereskedő
3.1.17.Használtcikk-kereskedő
3.1.18.Használtruha-kereskedő
3.1.19.Háztartásifelszerelés-kereskedő
3.1.20.Híradástechnikai- és elektronikaicikk-kereskedő
3.1.21.Hírlapárus, trafikos
3.1.22.Hús és élelmiszerkereskedő
3.1.23.Járműalkatrész kereskedő
3.1.24.Játékkereskedő
3.1.25.Könyvkereskedő
3.1.26.Kötöttáru kereskedő
3.1.27.Kultúrcikk-kereskedő
3.1.28.Méteráru konfekciókereskedő
3.1.29.Műanyagáru kereskedő
3.1.30.Műkereskedő
3.1.31.Műszaki bizományi kereskedő
3.1.32.Műszaki- és elektronikaicikk kereskedő
3.1.33.Papír- és írószer kereskedő
3.1.34.Rádiótelefon kereskedő
3.1.35.Régiségkereskedő
3.1.36.Sportszer- és játékkereskedő
3.1.37.Szerencsejáték kereskedő
3.1.38.Színesfém-kereskedő
3.1.39.Takarmány- és tápkereskedő
3.1.40.Tüzelő- és építőanyag-kereskedő
3.1.41.Vas- és műszaki kereskedő
3.1.42.Vegyes iparcikk kereskedő
3.1.43.Villamossági cikk kereskedő
3.1.44.Virágkereskedő
3.1.45.5112Vezető eladóÁruházi osztályvezető
3.1.46.Áruházi részlegvezető
3.1.47.Szupermarket részlegvezető
3.1.48.1333Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetőjeBoltvezető

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Különböző árucikkek beszerzésével és értékesítésével foglalkozik, ellátja az adott kiskereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, irányítja, szervezi és ellenőrzi a kiskereskedelmi vállalkozás működését, ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–      vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni

–      irányítani, szervezni, ellenőrizni a kereskedelmi egység tevékenységét

–      marketing tevékenységet végezni

–      megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet

–      megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a készletekkel

–      megszervezni és lebonyolítani az értékesítési tevékenységet

–      ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat

–      ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat

–      felmérni és értékelni a piaci környezetet bolthálózat létrehozása szempontjából

–      kiválasztani, kialakíttatni a legkedvezőbb kondíciójú üzlethelyiségeket

–      kialakítani a bolthálózat szabályai szerint az üzlet külső/belső arculatát, választékát, biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10025-12A kereskedelmi egység működtetése
4.4.11507-12Az áruforgalom lebonyolítása
4.5.11508-12Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
4.6.10031-12A főbb árucsoportok forgalmazása
4.7.10032-12Marketing
4.8.10033-12A vállalkozások működtetése
4.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10025-12A kereskedelmi egység működtetésegyakorlati
5.2.4.11507-12Az áruforgalom lebonyolításaszóbeli
5.2.5.11508-12Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzéseírásbeli
5.2.6.10031-12A főbb árucsoportok forgalmazásagyakorlati
5.2.7.10032-12Marketingszóbeli
5.2.8.10033-12A vállalkozások működtetéseírásbeli
5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Az áruk forgalmazása

 

A vizsgafeladat ismertetése: A kereskedelmi egységben kijelölt termékcsoport példáján keresztül bemutatja az áruforgalmi tevékenység szabályszerű feladatait, bizonylatait

A gyakorlati vizsga végrehajtása a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreiből összeállított tételsor alapján történik:

Elvégzi egy kijelölt árucsoport átvételét, ellenőrzi bizonylatait, ismerteti az áru/göngyöleg ellenérték kifizetésének menetét

Árut ajánl a vevőnek, segíti a vásárlási döntésben, tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról az értékesített termékről számlát készít

Bemutatja a kereskedelmi egységben alkalmazott vagyonvédelmi, árumozgató és árazó gépek, eszközök, berendezések fajtáit, kezelési szabályait

Bemutatja a pénztáros feladatait, a pénztárgépek szerepét, az ellenérték elszámolás szabályait, pénztárbizonylatot készít

Bemutatja az élelmiszerek és vegyiáruk tárolására, értékesítésére vonatkozó előírásokat, szabályokat

Bemutatja a műszaki áruk használatát és kezelését, meggyőződik üzemképességükről

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozás működtetése

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsgakérdések a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköröket tartalmazzák:

A vállalkozási formák és azok jellemzői

Az üzleti terv tartalma, felépítése

Vagyon fogalma, tagolása, a mérleg szerkezete, az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a döntésekben

A forgalom-alakulás, gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek

A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai

A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó jogszabályok

Készletgazdálkodás, mutatószámai, értelmezésük, hatásuk az eredményre

Pénzforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok fajtái, kitöltésük szabályai

Áruforgalmi jelentés szerepe, tartalma, kitöltésének szabályai

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal kapcsolatos feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:

A piackutatás céljai, módszerei, egy piackutatási folyamat megtervezése

Értékesítési akció előkészítése, megtervezése, értékelése

A mennyiségi és minőségi áruátvétel feladatai, a hibás teljesítésből adódó teendők

Az áruk szakmai szabályok-arculat szerinti kihelyezésének, az árak feltüntetésének szabályai

A készpénzzel és készpénzkímélő módon fizetés lehetőségei, szabályai

A fogyasztói érdekvédelem előírásai, a vevőreklamáció intézésének szabályai

Az áru és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői, berendezések fajtái, használata

A leltározási bizonylatok szerepe, tartalma, leltáreredmény megállapítása

Az árukhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége, a termékcímkék információ tartalma

Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok, jogszabályok

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:–

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Árutároló rendszer
6.3.Mérőeszközök
6.4.Pénztárgép
6.5.Hűtőberendezés
6.6.Szeletelő
6.7.Anyagmozgató eszköz
6.8.Pultrendszer
6.9.Irodai eszközök
6.10.Biztonsági berendezések
6.11.Árazó gép
6.12.Kódleolvasó
6.13.Számítógép
6.14.Telefon, fax
6.15.Nyomtató
6.16.Internet kapcsolat
6.17.Vágóeszközök
6.18.Létra
6.19.Kártyaolvasó
6.20.Formanyomtatványok, bizonylatok

 

 

  1. EGYEBEK

 

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Kereskedő szakképesítésre, sem fizetős Kereskedő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS