Karosszérialakatos szakképesítés

Karosszérialakatos szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Karosszérialakatos szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Karosszérialakatos szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Karosszérialakatos szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Karosszérialakatos szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Karosszérialakatos szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

 

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

 

1.3.   Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

 

1.4.   Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.   Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,

vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a

közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2.   Szakmai előképzettség: ¦

 

2.3.   Előírt gyakorlat: ¦

 

2.4.   Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5.   Pályaalkalmassági követelmények: ¦

 

2.6.   Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7.   Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

 

2.8.   Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

 

2.9.   Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot

követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1.     A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezésea szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7321LakatosLakatos
3.1.3.Díszlet-lakatos
3.1.4.Épület-szerkezet lakatos
3.1.5.Karosszéria lakatos
3.1.6.Lemezlakatos
3.1.7.Szerkezetlakatos
3.1.8.Vas- és fémszerkezeti lakatos

 

3.2.     A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A karosszérialakatos szakember gépjárművek karambolos és korrodált karosszériáinak javítását, gyári értékekre történő beállítását, új karosszériaelemek felszerelését, javításhoz karosszériaelemek készítését, javított részek felületkezelésre történő előkészítését végzi húzató-padok, egyengető rendszerek alkalmazásával, kéziszerszámok, elektromos és pneumatikus kézi kisgépek, hegesztő berendezések használatával.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–       gépjármű karosszériák és tartozékaik kisjavítását, futójavítását, karosszéria elemek, valamint – autószerelő közreműködésével – a teljes karosszéria cseréjét elvégezni

–       karosszéria elemek és tartozékok felújítását, cseréjét végezni

–       karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzató padon történő javítását végezni

–       gépjármű felépítmények javítását, részegységeinek összeépítését végezni

–       karosszériák, és tartozékaik bontását végezni

–       műanyag karosszériaelemek, alkatrészek javításával összefüggő tevékenységeket végezni

–       alumínium karosszériaelemek javításával összefüggő tevékenységeket végezni ötvözött acél karosszériaelemek javításával összefüggő tevékenységeket végezni

 

3.3.     Kapcsolódó szakképesítések:

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.¦¦¦

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatok
4.5.10166-12Gépészeti kötési feladatok
4.6.10487-12Karosszérialakatos feladatai
4.7.10483-12Általános vállalkozási feladatok
4.8.11497-12Foglalkoztatás I.
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.

  1. 8.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelemgyakorlati
szóbeli
5.2.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatokgyakorlati
5.2.5.10166-12Gépészeti kötési feladatokgyakorlati
5.2.6.10487-12Karosszérialakatos feladataigyakorlati
írásbeli
szóbeli
5.2.7.10483-12Általános vállalkozási feladatokszóbeli
5.2.8.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.Írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3.   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1.   Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos javítási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Elsősegélynyújtás, újraélesztés, összetett alkatrész készítése, oldható és nem oldható kötések készítése, a javítandó járművön hibafeltárási, diagnosztizálási műveletek elvégzése, megbontási sorrend (sorrendek) meghatározása, szerelési műveletek elvégzése, összeszerelés végrehajtása, sérült karosszériaelem kézi és kisgépes egyengetése, valamint fényezésre történő előkészítése, karosszériaelem korrodált részének javítása vagy cseréje, a szükséges javító rész elkészítése, majd a javítás elvégzése.

 

A vizsgafeladat időtartama: 420 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 55 %

 

5.3.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos szakmai és technológiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés gyakorlásához szükséges anyagismeret, gépészeti ismeretek, szakmai ismeretek, hegesztési ismeretek, szakrajzi ismeretek és szakmai számítások témakörökben különféle feladatok elvégzése.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

 

5.3.3.   Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos technológiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, Karosszérialakatos feladatai, Általános vállalkozási feladatok követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák.

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

5.4.   A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv

http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák

menüpontjában.

 

5.5.   A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: ¦

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Lemezmegmunkálás kéziszerszámai
6.3.Speciális lemezalakító szerszámok
6.4.Mérőberendezések
6.5.Hidraulikus és mechanikus nyomatók
6.6.Húzató-pad mérőrendszerrel
6.7.Teheremelő berendezések
6.8.Hegesztő berendezések
6.9.Lemezhajlító gép
6.10.Szerszámgépek
6.11.Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.12.Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.13.Fémipari kéziszerszámok
6.14.Mechanikus mérőeszközök
6.15.Elektromos mérőeszközök
6.16.Végellenőrző berendezések
6.17.Csavarbehajtó
6.18.Egyéni védőeszközök
6.19.Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.20.Elsősegélynyújtás eszközei

 

  1. EGYEBEK

 

Szakmai érdekképviseleti szervek:

 

AOE Autószerelők Országos Egyesülete

9023 Győr

Csaba utca 21.

Tel: +36 96 618 070

E-mail: aszer1@mail.datanet.hu

 

GEMOSZ Gépjármű-Márkakereskedők Országos Egyesülete

2040 Budaörs

Malomkő u. 2.

Tel: +36 1 877 2119

Fax: +36 1 222 9000

E-mail: gemosz@gemosz.hu

 

GOE Gépjárműbontók Országos Egyesülete

Székhely: 6000 Kecskemét Dobó krt. 3.

Iroda: 1158 Budapest Késmárk u. 8-10.

Tel: +36 1 261 8153

Fax: +36 1 414 0537

E-mail: info@goe.hu

 

Közlekedési Dolgozók Országos Egyesülete

1077 Budapest

Wesselényi u. 18. II. em. 19/a.

Tel: +36 1 950 2381

Web: www.kdoe.hu

 

Magyar Autóklub

1043 Budapest

Berda József u. 15.

Tel: +36 1 345 1800

Fax: +36 1 345 1801

E-mail: info@autoklub.hu

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Karosszérialakatos szakképesítésre, sem fizetős Karosszérialakatos szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS