Kályhás szakképesítés

Kályhás szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Kályhás szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Kályhás szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Kályhás szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Kályhás szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Kályhás szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 113. sorszámú Kályhás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 06

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Kályhás

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

 

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák:      a képzés megkezdhető e rendelet 3. sz. mellékletében az Építészet  szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7537Kályha- és kandallóépítőCserépkályha- és kandallóépítő
3.1.3.Kályhahézagoló és -letisztító

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A kályhás szakember munkája során a tüzelőberendezés helyszínét felméri, tüzelőberendezést tervez,. kályhát, kandallót kemencét, tűzhelyet épít, átépít, tisztít vagy javít és átad. Munkáját a szakmai előírások és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–      a tüzelőberendezés helyszínét felmérni

–      tüzelőberendezést tervezni

–      az anyagokat és a munkaterületet előkészíteni

–      kályhát, kandallót kemencét, tűzhelyet építeni, átépíteni, tisztítani vagy javítani és átadni

–      munkájáról dokumentációt készíteni

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 582 05Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítőrészszakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10101-12Építőipari közös tevékenység
4.4.10270-12Tüzelőberendezés telepítése
4.5.10269-12Tüzelőberendezés építése
4.6.10268-12Tüzelőberendezés égéstermék elvezető rendszerek készítése
4.7.11497-12Foglalkoztatás I.
4.8.11499-12Foglalkoztatás II.
4.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10101-12Építőipari közös tevékenységírásbeli
5.2.4.10270-12Tüzelőberendezés telepítéseírásbeli, szóbeli
5.2.5.10269-12Tüzelőberendezés építésegyakorlati, szóbeli
5.2.6.10268-12Tüzelőberendezés égéstermék elvezető rendszerek készítésegyakorlati, szóbeli
5.2.7.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.8.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Szilárdtüzelésű cserépkályha megépítése

 

A vizsgafeladat ismertetése: Szilárdtüzelésre alkalmas cserépkályha csempesoronkénti (induló, közbenső és záró) megépítése

 

A vizsgafeladat időtartama: 330 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Tüzelőberendezés égéstermék elvezető rendszer építése

 

A vizsgafeladat ismertetése: Szilárdtüzelésre alkalmas berendezés égéstermék elvezetőjének készítése

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Kályhaépítésre vonatkozó számítások

 

A vizsgafeladat ismertetése: a tüzelőberendezés létesítéséhez, építéséhez szükséges szakmai és fizikai számítások

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Tüzelőberendezés építése, beüzemelése, karbantartása

 

A vizsgafeladat ismertetése: a szóbeli vizsgatevékenység központilag előállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Kéziszerszámok, gépek
6.3.Anyagtároló
6.4.Szerszámtároló
6.5.Rajzeszközök
6.6.Állványzatok
6.7.Számítógép
6.8.Műszaki dokumentáció, prospektus, katalógus, gépkönyv
6.9.Anyagmozgató gépek
6.10.Karbantartó eszközök
6.11.Sablonok, formák
6.12.Tüzelőberendezések
6.13.Tankönyv, ajánlott irodalom
6.14.Munkavédelmi eszközök, berendezések

 

 

  1. EGYEBEK

 

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Kályhás szakképesítésre, sem fizetős Kályhás szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS