Járműfényező szakképesítés

Járműfényező szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Járműfényező szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Járműfényező szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Járműfényező szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Járműfényező szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Járműfényező szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

 

A 14. sorszámú Járműfényező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 03

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Járműfényező

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 óra

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.   Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: ¦

 

2.3. Előírt gyakorlat: ¦

 

2.4.   Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5.   Pályaalkalmassági követelmények: ¦

 

2.6.   Elméleti képzési idő aránya: 30 %

 

2.7.   Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

 

2.8.   Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot

követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezésea szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7327Festékszóró, fényezőAutófényező
3.1.3.Dukkózó
3.1.4.Felületlakkozó
3.1.5.Fémfestő, fémmázoló
3.1.6.Fémsavazó
3.1.7.Fémszerkezet mázoló
3.1.8.Fényező
3.1.9.Fényező és mázoló, fém
3.1.10.Galvánfestő
3.1.11.Korrózióvédelmi festő
3.1.12.Lakkozó, fém
3.1.13.Nikkelező
3.1.14.Polírozó
3.1.15.Zománcozó

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A járműfényező szakember feladata gépjárművek karosszériáinak javító és felújító jellegű felületkezelése, fényezése. Tevékenységét a kézi és gépi fényezési technológiák alkalmazásával önállóan, a járműkarosszéria felületkezelési előírásai szerint végzi. Tevékenységével a fényezési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–       gépjármű karosszériák teljes körű fényezését, javító fényezését, díszítő fényezését végezni

–       előkészíteni gépjárművek, karosszériaelemek festési, fényezési műveleteit (szerszámok, alapozó anyagok, töltőanyagok, csiszolóanyagok, zsírtalanító anyagok)

–       előkészíteni a fém, fa és műanyag felületeket fényezésre (akadályozó elemek eltávolítása, eltakarása, felülettisztítás, kittelés, kittcsiszolás, töltőalapozás, felületzsírtalanítás)

–       technológiától függően festék és lakk előkészítést, színkeverést végezni

–       festés, fényezés, díszítő fényezés műveleteit végezni

–       polírozási műveleteket végezni

–       munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni

–       működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket

–       betartani a biztonsági előírásokat

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3¦¦¦

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.4.10482-12Járműfényező feladatai
4.5.10483-12Általános vállalkozási feladatok
4.6.11497-12Foglalkoztatás I.
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

  1. 5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelemgyakorlati
szóbeli
5.2.4.10482-12Járműfényező feladataigyakorlati,
írásbeli,
szóbeli
5.2.5.10483-12Általános vállalkozási feladatokszóbeli
5.2.6.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1.   Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Gépjármű karosszéria, javító, díszítő fényezése

A vizsgafeladat ismertetése: Gépjármű karosszéria, karosszéria elem, karosszéria részelem fényezésre történő előkészítése, ami tartalmazza az alkalmazott technológiák során elvégzendő lépéseket (kittkeverések, durva előkészítés, finom előkészítés, töltőalapozás, zsírtalanítások, csiszolások, portalanítások).

A fényezés végrehajtása, a fényezéshez szükséges színbeazonosítás, számítógépes festékkeverés, felületzsírtalanítás, fedőfestés, díszítőfestés a technológiának megfelelő rétegszámban, valamint visszacsiszolás és polírozás. A gyakorlati feladathoz kapcsolódó elsősegélynyújtás, újraélesztés.

 

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

 

5.3.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Járműfényezési ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés gyakorlásához szükséges jármű-előkészítési ismeretek, kémiai és fizikai alapismeretek, anyagismeret, gépészeti ismeretek, színelméleti ismeretek, szakrajzi ismeretek és szakmai számítások témakörökben különféle feladatok elvégzése.

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

 

5.3.3.   Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Technológiai és vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, Járműfényező feladatai és Általános vállalkozási feladatok követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák.

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

 

5.4.   A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv

http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák

menüpontjában.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: ¦

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.3.Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.4.Hőmérsékletmérő
6.5.Kifolyásmérő (Ford pohár)
6.6.Szárító (kemence)
6.7.Páratartalom mérő
6.8.Hőmérsékletmérő
6.9.Kifolyásmérő (Ford pohár)
6.10.Szárító (kemence)
6.11.Páratartalom mérő
6.12.Időmérő
6.13.Tesztpapírok
6.14.Mérlegek
6.15.Rugalmasság vizsgáló
6.16.Rétegvastagság mérő, és porozitás mérő
6.17.Sűrűségmérő
6.18.Alapvegyszerek, savak, lúgok, indikátorok
6.19.Felület előkészítő eszközök, berendezések
6.20.Festék előkészítő berendezések
6.21.Festékfelhordó berendezések, eszközök
6.22.Vízkeménység mérő (PH)
6.23.Szárító berendezések, hőkamrák
6.24.Számítógéppel csatlakoztatható digitális mérleg
6.25.Számítógépes színkeverő rendszer
6.26.Mosó berendezések
6.27.Elszívó berendezések
6.28.Szelektív hulladéktárolók
6.29.Egyéni védőeszközök

 

  1. EGYEBEK

 

Szakmai érdekképviseleti szerv:

 

AOE Autószerelők Országos Egyesülete

9023 Győr

Csaba utca 21.

Tel: +36 96 618 070

E-mail: aszer1@mail.datanet.hu

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Járműfényező szakképesítésre, sem fizetős Járműfényező szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS