IT mentor szakképesítés

IT mentor szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az IT mentor szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s IT mentor szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált IT mentor szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős IT mentor szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes IT mentor szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

 

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: IT mentor

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra,

a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3142Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikusHelpdesk operátor
PC-támogató
Rendszeradminisztrátor
Számítógépes kisegítő technikus
Számítógépes rendszerkarbantartó
3.1.3.3141Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus

 

Hálózatoperátor
Hardware üzemeltető
Nagysebességű számítógépes nyomtató kezelője
Online terminálkezelő
Számítástechnikai operátor
Számítógép kezelő/operátor
Számítógép telepítő
Számítógépes periféria-berendezés kezelője

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

Az IT Mentor képes az e-Magyarország pontok működtetésére, a szűkebb közösség IT oktatására, melynek célja a digitálisan írástudatlanok felzárkóztatása. Képzi az állampolgárokat az e-Közszolgáltatások használatára, segíti őket közügyeik digitális úton történő intézésében.

Alkalmazza a célcsoport élethelyzeteinek megoldását kínáló hálózati szolgáltatásokat. Elősegíti a célcsoport helyzetének javítását az információs társadalomban, a digitális esélyegyenlőség megteremtésében. Közreműködik a közösségi oktatásfejlesztési és képzési programok kidolgozásában és menedzselésében. Népszerűsíti a helyi információs társadalom fejlesztését. Kialakítja a közösségi hozzáférés szervezeti kereteit. Megszervezi az élethosszig tartó tanulás helyi feltételeit. Segíti a távtanulókat a távoktatási szolgáltatások használatában. Részt vesz a távközlési beruházásokban, a berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében. Üzemelteti a rendszerben lévő eszközöket és berendezéseket, hibát kezel, javít. Képes kapcsolatot teremteni az adatátviteli rendszerek, a hang és beszédátviteli rendszerek valamint a műsorszórás területei között. Kezeli egyaránt a vezetékes és a vezeték nélküli hálózati megoldásokat.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

–       informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni

–       adatátviteli eszközöket üzemeltetni

–       adatbázisokat kezelni

–       távközlési berendezések kezelésére

–       hibadetektálásra és javításra

–       üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátására

–       a távközlési marketing feladatok ellátására

–       e-Közszolgáltatások használatának oktatására

–       tanfolyamok szervezésére

–       oktatási feladatok ellátására

–       nyomtatványkitöltő programokat használatára

–       Ügyfélkapu és MoHu használatára

–       a speciális célcsoportok szükségleteinek és kielégítésük módjának az elemzésére és értékelésére

–       a szakterület jogi eszközeinek a speciális élethelyzetek kezelésében történő alkalmazására

–       a szakterület-specifikus megoldások, módszerek alkalmazására az egyedi az élethelyzetek megoldásában

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10815-12Információtechnológiai alapok
4.4.10826-12Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.5.10817-12Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
4.6.10829-12Közösségi IT mentor feladatai
4.7.10830-12Közösségi informatikai szolgáltató feladatai
4.8.10831-12e-Közszolgáltatások alkalmazása, az e-ügysegédi feladatok ellátása
4.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10815-12Információtechnológiai alapokgyakorlati
5.2.4.10826-12Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikációszóbeli
5.2.5.10817-12Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelésgyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.6.10829-12Közösségi IT mentor feladataiírásbeli, szóbeli
5.2.7.10830-12Közösségi informatikai szolgáltató feladataiírásbeli, szóbeli
5.2.8.10831-12e-Közszolgáltatások alkalmazása, az e-ügysegédi feladatok ellátásagyakorlati, szóbeli
5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: e-Közszolgáltatások alkalmazása, mentorálás

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a Hálózatok, Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete, Adatbázis-kezelés valamint e-Közszolgáltatások alkalmazása, az e-ügysegédi feladatok ellátása témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Közösségi informatikai szolgáltató, mentor

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10815-12 számú „Információtechnológiai alapok”, a „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés”, a „Közösségi IT mentor” és „Közösségi informatikai szolgáltató” modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák. A feladat kidolgozása közben a vizsgázó csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: e-Közszolgáltatások alkalmazása, mentorálás

 

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre, a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott „Közösségi IT mentor” és „Közösségi informatikai szolgáltató” valamint „e-Közszolgáltatások alkalmazása, az e-ügysegédi feladatok ellátása” és megadott „Szakmai életpályaépítés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció”modulból.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Szoftver
6.4.Hálózat (Internet, Intranet)
6.5.Kábelszerelő szerszámok
6.6.Telefon (vezetékes)
6.7.Telefon (mobil)
6.8.Televízió
6.9.Router
6.10.WLAN

 

 

  1. EGYEBEK

 

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

 

Az IT mentor szakképesítés korábban megjelent szakmai és vizsgakövetelményei:

 

17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott 33 523 02 0000 00 00 Távközlési és informatikai hálózat-szerelő

15/2008. (IV. 3.) GKM rendeletben kiadott 33 523 02 0000 00 00 Távközlési és informatikai hálózat-szerelő

78/2007. (VIII.31.) GKM rendeletben kiadott 33 523 02 0000 00 00 Távközlési és informatikai hálózat-szerelő

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes IT mentor szakképesítésre, sem fizetős IT mentor szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS