Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő szakképesítés

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 106. sorszámú Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 522 02

 

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 80-120

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

 

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.8323Kazángépkezelő Ipari gáz- és olajtüzelőberendezés-kezelő
3.1.3. Fűtő, üvegkemence

 

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő feladata különböző ipari hőtechnikai rendszerek (ipari és mezőgazdasági szárítók, ipari kemencék, stb.) olaj- és gáztüzelő berendezéseinek szakszerű, zavartalan, gazdaságos és biztonságos üzemeltetése. Biztosítja a berendezés tüzelőanyag ellátását, felkészíti, indítja, üzemelteti és leállítja a berendezést, vigyázza az üzemi paramétereket, a szakszerű ellátást, a biztonsági berendezéseket és az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemvitelt.

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

–       ellenőrízni, üzembehelyezni a gázellátó rendszert

–       a gázégőt feszültség alá helyezni

–       ventilátorokat indítani

–       indítani a gázégőt

–       ellenőrizni a lángképet, a folyamatos üzemet

–       rendszerre kötni a berendezést

–       ellenőrizni a füstgázt (hőmérséklet, összetétel)

–       felügyelni, ellenőrizni a biztonsági berendezések állapotát

–       ellenőrizni, üzembe helyezni az olajtárolót és a napi olajtartályt

–       felfűteni az olajat a megfelelő hőmérsékletre

–       beindítani az olajszivattyút

–       begyújtani az olajégőt

–       üzemeltetni a gáz- és olajégőt

–       ellenőrizni a gáz- és olajellátó rendszert

–       kezelni, beállítani az üzemi szerelvényeket

–       ellenőrizni és rögzíteni az üzemi paramétereket

–       üzemeltetni, felügyelni a rábízott technológiai berendezéseket, rendszereket

–       hatáskörében az előforduló hiba megszüntetéséről intézkedni

–       vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani

–       szükség esetén felettesét értesíteni

–       felügyelni a tüzelőanyag tároló központi tűzvédelmi rendszerét

–       felügyelni az üzemcsarnok, kazánház vészszellőztető, veszélyes gázkoncentrációt ellenőrző mérő rendszerét

–       biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását

–       vezetni az üzemi naplót, rögzíteni a műszakban történteket

–       mérni, dokumentálni az elszámolási méréseket

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.32 522 02 Kazánkezelő (2-12t/h között) szakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10214-12Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok
4.4.11416-12Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelés

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10214-12Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatokgyakorlati
5.2.4.11416-12Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelésírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelés

A vizsgafeladat ismertetése:

Mutassa be a helyszínen adott berendezés gáz ellátó rendszerét, a rendszer működését, főbb alkotó elemeit, feladataikat, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Ismertesse részletesen a nyomásszabályozó állomás felépítését (záró szerelvények, szűrő, redukáló, biztonsági szerelvények, műszerezettség, stb.)

Mutassa be az olaj lefejtő, tároló, befejtő rendszert, az olajszivattyú telepet, adott hőtechnikai berendezés (kazán, kemence, szárító) olajellátó rendszerét, az olajellátó rendszer üzemi és biztonsági szerelvényeit, a nyomásfokozó szivattyúkat

Mutassa be adott égőberendezés alkotó elemeit, azok szerepét, működését, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeltetésére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására

Mutassa be az adott ipari gázfogyasztó berendezést magában foglaló üzemi csarnok légterében a gázkoncentrációt mérő, jelző és riasztó rendszert

Mutassa be az adott olaj- és gáztüzelő berendezés Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a tüzelőanyag ellátó rendszer üzembe vételére vonatkozó előírásokat

Értelmezze a gáz- és/vagy olajfogyasztó berendezés (égő) adattábláját.

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelés szóbeli vizsgafeladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A központilag összeállított vizsgakérdések az Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok, valamint az Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelés megnevezésű modul témaköreit tartalmazzák.

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.manométer
6.3.ipari hőmérő
6.4.számítógép
6.5.zsebszámológép
6.6.tolómérce
6.7.munkavédelmi eszközök és felszerelések

 

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő szakképesítésre, sem fizetős Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS