Ipari gépész szakképesítés

Ipari gépész szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Ipari gépész szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Ipari gépész szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Ipari gépész szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Ipari gépész szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Ipari gépész szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

 

A 104. sorszámú Ipari gépész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 04

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Ipari gépész

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

 

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6 Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 

 

 

 

7321

 

 

 

 

 

 

Lakatos

 

 

Bányalakatos
3.1.3.Darulakatos
3.1.4.Díszlet-lakatos
3.1.5.Épület-szerkezet lakatos
3.1.6.Gépbeállító lakatos
3.1.7.Géplakatos
3.1.8.Gépszerelő és -karbantartó lakatos
3.1.9.Lemezlakatos
3.1.10.Öntödei géplakatos
3.1.11.Szerkezetlakatos
3.1.12.Vas- és fémszerkezeti lakatos

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az ipari gépész feladata az iparban használt gépek, berendezések javítása, karbantartása, az üzemszerű működésük biztosítása. E tevékenységekkel összefüggésben alkatrész felújítási, szerelési feladatok, beüzemelési és adminisztrációs tevékenységek végzése.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– gépi és kézi forgácsoló berendezéseket szerelni, üzembe helyezni

– áramlástechnikai gépeket (szivattyúk, kompresszorok) szerelni, javítani, hibát elhárítani

– hőerőgépeket szerelni, javítani, hibát elhárítani

– gépeket és berendezéseket üzembe helyezni gépkönyv alapján

– elvégezni a szükséges karbantartásokat a gépeken és berendezéseken

– meghibásodás esetén elvégezni a hibás alkatrészek cseréjét javítás utáni beüzemeléssel

– szükséges mértékű műszeres méréseket végezni, azok eredményeinek jegyzőkönyvben történő rögzítésével

– munkavégzése során a szabványos minőségi követelményeket biztosítani

– katalógusokból, szabványból, pótalkatrészeket kiválasztani

– a munkavégzés és üzembe helyezés során a biztonsági és környezetvédelmi előírásokat betartani

– kézi és gépi forgácsolásokat végezni

– forgács nélküli hidegalakításokat végezni

– forrasztásokat, hegesztéseket készíteni

– egyéb fémipari munkákat végezni

– gépszereléseket, gépbeállításokat és üzembe helyezéseket végezni

– műszaki rajzokat olvasni, értelmezni és készíteni

– jegyzőkönyvet készíteni

– műszaki méréseket, vizsgálatokat, minőségellenőrzést végezni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés/részszakképesítés/szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10162-12Gépészeti alapozó feladatok
4.4.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.5.10166-12Gépészeti kötési feladatok
4.6.10173-12Anyagvizsgálatok és geometriai mérések
4.7.10177-12Gépelemek szerelési feladatai
4.8.10178-12Ipari gépész műveletek
4.9.11497-12Foglalkoztatás I.
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10162-12Gépészeti alapozó feladatokgyakorlati
5.2.4.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelemgyakorlati, szóbeli
5.2.5.10166-12Gépészeti kötési feladatokgyakorlati
5.2.6.10173-12Anyagvizsgálatok és geometriai mérésekgyakorlati
5.2.7.10177-12Gépelemek szerelési feladataigyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.8.10178-12Ipari gépész műveletekgyakorlati, szóbeli
5.2.9.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Gépegység, szerkezeti egység teljes körű javítása

 

A vizsgafeladat ismertetése: Gépegységek, szerkezeti egységek javítása, szerelése, cseréje, beállítása, e tevékenységek során gépalkatrészek összetett méret-, alak-, helyzetellenőrzése, roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálati mérése, összetett gépalkatrész, valamint a szereléshez szükséges oldható és nemoldható kötések készítése. Munkadarab hideg- és melegalakítása, kézi és gépi forgácsolása. A gyakorlati feladathoz tartozó elsősegélynyújtás, újraélesztés.

 

A vizsgafeladat időtartama: 420 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Géplakatos szakmai ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése:  Szereléssel, beállítással kapcsolatos dokumentáció készítése, számítási feladatok végzése.

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Gépszerkezettani, gépüzemeltetési, technológiai, kötési és munkavédelmi ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott:

Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem,

Gépészeti alapozó feladatok,

Gépelemek szerelési feladatai és a

Géplakatos műveletek

követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Lakatos kéziszerszámok
6.3.Elektromos kisgépek
6.4.Forgácsoló berendezések
6.5.Forgácsoló szerszámok
6.6.Hőkezelés eszközei
6.7.Kovácsolás eszközei
6.8.Hegesztés eszközei
6.9.Mérőeszközök
6.10.Anyagvizsgálati eszközök
6.11.Védőfelszerelések

 

 

  1. EGYEBEK

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Ipari gépész szakképesítésre, sem fizetős Ipari gépész szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS