Ingatlanközvetítő szakképesítés

Ingatlanközvetítő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Ingatlanközvetítő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Ingatlanközvetítő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Ingatlanközvetítő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Ingatlanközvetítő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Ingatlanközvetítő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 101. sorszámú Ingatlanközvetítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 02

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Ingatlanközvetítő

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3633Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintézőIngatlanközvetítő

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

Ingatlanok (házingatlanok és telkek) adásvételét és cseréjét közvetíti; lakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, telkek bérbeadását közvetíti a feladatok ellátása érdekében az ingatlanokat felkutatja és azok forgalmi értékbecslését elvégzi; az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk, okiratok beszerzésével és előkészítésével összefüggő feladatokat elvégzi.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–       kezelni az ingatlanpiac kínálati oldalát

–       kezelni az ingatlanpiac keresleti oldalát

–       elvégezni az adminisztrációs feladatokat

–       fejleszteni szakmai ismereteit, követi az európai szabályokat

–       lebonyolítani az adásvétel, bérlet és csere üzletkötéseket

–       részt venni a minőségirányítási rendszer kialakításában

–       adatbázist készíteni, számítástechnikai tevékenységet végezni

–       matematikai, statisztikai gazdasági számításokat végezni

–       befektetői szakértői anyagot készíteni

–       marketingtevékenységet végezni

–       ingatlan forgalmi értékbecslést készíteni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.53 341 01Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítőszakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11244-12Ingatlanközvetítő feladatai

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A jelölt által – a valóságban létező lakó ingatlanra vonatkozó, összehasonlító piaci értékelési módszerrel készített – ingatlan értékelési szakvélemény benyújtása

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11244-12Ingatlanközvetítő feladataiírásbeli

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Ingatlanértékelési prezentáció

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a vizsga szervezője által meghatározott prezentációs technika alkalmazásával bemutatja az általa előzetesen benyújtott ingatlan értékelési szakvélemény tárgyát képező ingatlant, az általa alkalmazott értékelést, továbbá rövid szakmai beszélgetés keretében választ ad az általa készített szakvéleménnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Az ingatlanközvetítés műszaki, jogi, gazdasági és gyakorlati vonatkozásai

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység feladatlapja a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában.

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorból húzott kérdésekre.

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza.

 

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

Valamennyi vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60 % felett teljesít.

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Irodahelyiség
6.3.Oktatóterem, tábla, vetítővászon
6.4.Irodatechnikai eszközök
6.5.Számítástechnikai eszközök
6.6.Vizuáltechnikai eszközök
6.7.Telekommunikációs eszközök

 

 

  1. EGYEBEK

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott írásbeli modulzáró vizsga a Szakmai követelmény modulban megadott szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában.

A modulzáró vizsga időtartama 120 perc. A modulzáró vizsgát az oktatóhely szervezi.

A modulzáró vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60 % felett teljesít.

A modulzáró vizsgatevékenység eredménye „megfelelő” vagy „nem megfelelő” kifejezéssel értékelhető.

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként benyújtandó egy lakóingatlan piaci összehasonlító értékbecslése szakvéleménynek tartalmi követelményei:

Címoldal és tartalomjegyzék

Értéktanúsítvány

A lakóingatlan tágabb és szűkebb környezet bemutatása

Az ingatlan környezetének bemutatása

Az ingatlan jogi bemutatása

Az ingatlan műszaki leírása

Helyiségleltár

Épületdiagnosztika

Az összehasonlító adatbázis leírása

Az értékbecslés levezetése a piaci összehasonlító értékelés módszerével

Alapfeltételezések, korlátok melyek mellett a megállapítások érvényesek.

Dátum, aláírás, mellékletek.

 

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Ingatlanközvetítő szakképesítésre, sem fizetős Ingatlanközvetítő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS