Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő szakképesítés

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 96. sorszámú Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 582 03

 

1.2. A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: -_

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények:

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7522Szellőző-, hűtő- és klimatizálóberendezés-szerelőHűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó
3.1.3.Hűtő- és klímaberendezés-szerelő
3.1.4.Ipariklíma-szerelő
3.1.5.Légkondicionáló berendezés-szerelő
3.1.6.Légkondicionálóberendezés-szerelő
3.1.7.Szellőző berendezés szerelő
3.1.8.Szellőző- és klimatizálóberendezés-szerelő
3.1.9.Légcsatorna-szerelő
3.1.10.Légtechnikai hálózat szerelő
3.1.11.Légtechnikai rendszerszerelő

 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezéseket, rendszereket létesít, szerel, beüzemel, javít, és tart karban.

 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

–      szerelni, javítani, karbantartani, beüzemelni és beszabályozni a hűtő- és hőszivattyú rendszereket és berendezéseket

–      szerelni, javítani, karbantartani a légtechnikai berendezéseket, klímaberendezéseket és azok rendszerelemeit

–      dokumentálni a beüzemelés során mért adatokat

–      a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs munkát elvégezni

–      hűtés, lég- és klímatechnikában a készülékek szerelési beépítési, üzembe helyezési előírásait alkalmazni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 A BC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 582 05Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelőszakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10206-12Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika
4.4.11413-12Hűtő- és hőszivattyúberendezés-szerelés
4.5.11414-12Légtechnikai berendezés-szerelés

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren  kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10206-12Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnikaszóbeli
5.2.4.11413-12Hűtő- és hőszivattyúberendezés-szerelésírásbeli, szóbeli
5.2.5.11414-12Légtechnikai berendezés-szerelésírásbeli, szóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex hűtő- és hőszivattyú berendezés, légtechnikai berendezés szerelése

 

A vizsgafeladat ismertetése: A dokumentáció alapján:

Szereli, javítja, karbantartja, beüzemeli és beszabályozza a hűtő- és hőszivattyú berendezéseken az elektromos és kalorikus rendszereket

Zártrendszerű szerelés- és javítástechnológiát alkalmaz

Hűtőközeg szivárgásvizsgálatot végez a hűtőrendszereken

Szereli, javítja, karbantartja, beüzemeli és beszabályozza a központi légkezelő és klímaberendezések rendszerelemeit

Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat, szerviztevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs munkát végez

A munkavégzés során szóban indokolja az elvégzett munkafolyamatokat, válaszoljon a vizsgamunkával kapcsolatos kérdésekre!

 

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelői feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Légcsatornák, légtechnikai- és klímaberendezések felépítésének, elemeinek karbantartásának, üzembe helyezésének ismeretei

Hűtő és hőszivattyú berendezések elemeinek szerelési, javítási üzembe helyezési ismeretei

Hűtőközegek ismereteit és alkalmazási szabályai

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazza:

Villamos hálózatok alapjai, elektronikus áramkörök alapjai, villamos gépek alapjai, villamos berendezések biztonságtechnikája, villamos mérések, irányítástechnikai alapok, vezérlés- és szabályozástechnikai alapok.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Mérő- és jelölőeszközök
6.3.Hajlítószerszámok
6.4.Védőeszközök és felszerelések
6.5.Nyomáspróba-berendezések
6.6.Számítógépek
6.7.Légtechnikai jellemzők mérőműszerei
6.8.Fémmegmunkáló kéziszerszámok
6.9.Fémmegmunkáló kisgépek
6.10.Képlékenyalakítás kéziszerszámai, eszközei
6.11.Lágy- és keményforrasztás eszközei, berendezései
6.12.Anyagmozgatás gépei, eszközei
6.13.Szerelési kéziszerszámok, kisgépek
6.14.Hűtőberendezések, hűtőköri elemek
6.15.Szervizszelep készlet
6.16.Nyomáspróba készlet, nitrogénpalack nyomáscsökkentővel
6.17.Vákuum szivattyú és lefejtő berendezés
6.18.Szivárgást kereső műszerek
6.19.Hűtőközeg mérlegek
6.20.Hűtőközeg palackok, hűtőközeg töltettel
6.21.Univerzális villamos mérőműszer, lakatfogó
6.22.Elektronikus szervizműszer
6.23.Speciális hűtős kéziszerszámok

 

  1. EGYEBEK

Beszámítható egyéb szakmai előképzettségek:

54 582 01 Épületgépésztechnikus,

31 5236 01 Ipari- és kereskedelmihűtőgép-szerelő,

31 5236 03 Szellőző- és klímaberendezés-szerelő,

31 582 21 0010 31 01 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő,

31 522 03 Légtechnikai rendszerszerelő,

33 522 02 0000 00 00 Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó, vagy

54 582 01 0000 00 00 Épületgépész technikus, vagy

54 582 06 Épületgépészeti technikus szakképesítés megléte vagy

felsőfokú műszaki végzettség

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő szakképesítésre, sem fizetős Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS