Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 95. sorszámú Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 05

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

 

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
 3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7521Vezeték-és csőhálózat- szerelő (víz, gáz, fűtés)

 

Csőszerelő
3.1.3.Csővezeték-szerelő
3.1.4.Vezeték- és csőhálózat-szerelő
3.1.5.Karbantartó, csőszerelő
3.1.6.7522Szellőző-, hűtő- és klimatizálóberendezés-szerelő

 

Légcsatorna-szerelő
3.1.7.Légtechnikai hálózat szerelő
3.1.8.Légtechnikai rendszerszerelő

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Hűtő- és légtechnikai csőhálózatokat, vezetékeket szerel, javít és tart karban

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– csővezetéket kiépíteni

– ellenőrizni a csőkötések tömörségét

– hő- és korrózióvédő szigetelést készíteni

– telepíteni, szerelni a hűtés, lég- és klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket

– alkalmazni a készülékek szerelési beépítési előírásait

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 582 01Csőhálózatszerelőrészszakképesítés
3.3.4.35 582 03Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelőszakképesítés-ráépülés

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10209-12Épületgépészeti csővezeték-szerelés
4.4.10211-12Épületgépészeti rendszerismeret
4.5.10212-12Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok
4.6.10213-12Légtechnikai rendszerszerelő feladatok
4.7.10214-12Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok
4.8.11497-12Foglalkoztatás I.
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10209-12Épületgépészeti csővezeték-szerelésgyakorlati, szóbeli
5.2.4.10211-12Épületgépészeti rendszerismeretírásbeli
5.2.5.10212-12Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.6.10213-12Légtechnikai rendszerszerelő feladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.7.10214-12Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatokgyakorlati
5.2.8.11497-12Foglalkoztatás Iírásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépészeti csővezeték-szerelési feladat

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A dokumentáció alapján:

Előkészíti a szerelési feladatot

Kiválasztja a megfelelő cső- és anyag minőséget

Darabolja, megmunkálja az alapanyagokat

Összeállítja a szerelési feladatot képező csővezetéket

Tartószerkezet készít, alkalmaz, rögzít

Hegesztett-, forrasztott-, préskötést és egyéb különféle kötésmódokat készít

Ellenőrzi a csőkötések tömörségét

Hő- és korrózióvédő szigetelést készít

Szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés, lég- és klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket, és a készülékek szerelési beépítési előírásait alkalmazza és értelmezi azokat.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Légtechnikai- hűtőtechnikai rendszerszerelő feladat

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A dokumentáció alapján:

Elkészíti a helyszínen vagy műhelyben az egyedi légcsatorna elemeket, idomokat, elágazásokat, tartókat, rögzítőket, támaszokat

Szereli a légtechnikai és klímaberendezés csővezetékeit, rendszerelemeit

Javítja a beüzemelés vagy a működés közben bekövetkezett légtechnikai-mechanikai hibákat

Szereli és rögzíti a hűtőköri csőhálózatot

Felszereli/telepíti a hűtéstechnikai berendezéseket, rendszerelemeket

Elvégzi a csőhálózatok nyomáspróbáit

 

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése:  –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szóbeli feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései tartalmazzák:

Általános épületgépészeti rendszerismereteit

Légcsatornák, légtechnikai- és klímaberendezések felépítésének, elemeinek karbantartásának ismereteit

Hűtőberendezések elemeinek szerelési, kialakítási ismereteit

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 35 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Kéziszerszámok
6.3.Gépi szerszámok (speciális présgépek), véső- és fúrógépek
6.4.Darabolószerszámok (kézi, gépi)
6.5.Mérő- és jelölőeszközök
6.6.Csőtisztító berendezések
6.7.Hajlítószerszámok
6.8.Védőeszközök és felszerelések
6.9.Hegesztőfelszerelések
6.10.Létrák, állványok
6.11.Szállítóeszközök
6.12.Nyomáspróba-berendezések
6.13.Számítógépek
6.14.Gépipari mérések eszközei
6.15.Fémmegmunkáló kéziszerszámok
6.16.Fémmegmunkáló kisgépek
6.17.Képlékenyalakítás kéziszerszámai, eszközei
6.18.Lágy- és keményforrasztás eszközei, berendezései
6.19.Anyagmozgatás gépei, eszközei
6.20.Szerelési kéziszerszámok, kisgépek
6.21.Hűtőberendezések, hűtőköri elemek
6.22.Nyomáspróba készlet, nitrogénpalack nyomáscsökkentővel
6.23.Vákuum szivattyú és lefejtő berendezés
6.24.Speciális hűtős kéziszerszámok

 

 

  1. EGYEBEK

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítésre, sem fizetős Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS