Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó szakképesítés

Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 38. sorszámú Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 621 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó

 

  1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 640-960

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség:             érettségi végzettség

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák:

 

2.2. Szakmai előképzettség:

 

2.3. Előírt gyakorlat:

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

 

2.8. Szintvizsga:

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5292Hobbiállat-gondozó,
-kozmetikus
Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó
Állatkerti állatgondozó
Állatgondozó kutatóintézetekben és

állatotthonokban

3.1.3.6124Kisállattartó és -tenyésztőDíszhaltenyésztő
   Díszmadártenyésztő
Hüllőtenyésztő
Egér-, patkány, kísérleti kisállattenyésztő
Kisállatgondozó

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó képesítéssel rendelkező szakember beszerzi, tenyészti, tartja, szállítja és forgalmazza – a kutyák és macskák kivételével – a társállatokat az etikai normák és a hatályos jogszabályok betartásával.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–       felismerni a leggyakrabban előforduló, különböző rendszertani kategóriákba tartozó, hobbiállatként tartott típusfajokat és fajtákat, azok testfelépítése és szervezettana alapján;

–       elsajátítani a fajok optimális ökológiai igényeivel, szokásaival és örökléstanával kapcsolatos speciális ismereteket;

–       kialakítani és szakszerűen berendezni a hobbiállatok tartására és tenyésztésére alkalmas mesterséges élőhelyeket;

–       szakszerűen gondozni, ápolni, takarmányozni és itatni az általa tartott fajokat és fajtákat;

–       figyelemmel kísérni a hobbiállat viselkedését és egészségi állapotát;

–       állatjólléti és higiéniai feladatokat ellátni;

–       tenyészteni, illetve szaporítani az általa tartott (forgalmazott) állatfajokat;

–       elvégezni az állattartással kapcsolatos környezetgazdagítási, tisztítási és fertőtlenítési feladatokat;

–       betartani és betartatni az állatvédelmi, munka-, tűz-, környezet-, természetvédelmi és a veszélyes állatok tartásával kapcsolatos szabályokat;

–       létrehozni és működtetni a hobbiállatok kereskedelmével foglalkozó vállalkozást.

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.4.11499-12Foglalkoztatás II.
4.5.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság
4.6.11021-12Állattartási és állategészségügyi ismeretek
4.7.11022-12Tenyésztési és szaporítási ismeretek
4.8.11023-12Hobbiállatok takarmányozása
4.9.11083-12Hobbiállat forgalmazás jogi és vállalkozási alapjai

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11021-12Állattartási és állategészségügyi ismeretekgyakorlati
5.2.4.11022-12Tenyésztési és szaporítási ismeretekírásbeli
5.2.5.11023-12Hobbiállatok takarmányozásaírásbeli
5.2.6.11083-12Hobbiállat forgalmazás jogi és vállalkozási alapjaiírásbeli
5.2.7.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.8.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: A hobbiállatok tartásával és egészségvédelmével kapcsolatos feladatok elvégzése és bemutatása.

 

A vizsgafeladat ismertetése:

–   A feladatleírásban rögzített tevékenységformák (akváriumok, akvaterráriumok, terráriumok, inszektáriumok, ketrecek, röpdék) szakszerű berendezése, tisztítási és fertőtlenítési feladatainak elvégzése, a kijelölt állatfajokkal történő betelepítése biztonságos anyag- és eszközhasználattal, illetve szakszerű bánásmóddal.

–   A hobbiállatok egészségi állapotával kapcsolatos tünetek, tünet együttesek megfigyelése és értékelése.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: A hobbiállatok tartásával, egészségvédelmével, takarmányozásával, tenyésztésével, kereskedelmével kapcsolatos komplex feladatsorok

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

Gyakorlati vizsgatevékenység csak a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározott feltételekkel rendelkező helyszínen folyhat, ahol biztosítani kell mindazon anyagokat és eszközöket, melyek a feladat szakszerű végrehajtásához szükségesek. A gyakorlati helyszínnek rendelkeznie kell az állatvédelmi, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások feltételeivel.

A gyakorlati vizsgát a vizsgázónak önállóan kell végrehajtania.

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Akváriumok (édesvizi és tengeri), terráriumok, akvaterráriumok, inszektáriumok, ketrecek, volierek és tartozékaik
6.3.Akváriumi szűrők, fűtők és szellőztetők, hőmérők
6.4.Vízvizsgáló tesztek
6.5.UV lámpák
6.6.Speciális akváriumi és terráriumi eszközök (csipeszek, kígyófogó bot, hurkos bot, ivar-

szonda, borítóháló, műanyag iszapoló, ültetőkampó, merítőháló)

6.7.Etető és itató berendezések
6.8.Mérlegek
6.9.Mikroszkópok
6.10.Állatszállító ketrecek és eszközök, zooboxok
6.11.Keltető odúk és ládák, keltetőgép, békanevelő
6.12.Növényi és állati takarmányok, vitamin készítmények, takarmányállatok, szárított

eleségek

6.13.Mikrocsip elhelyező és leolvasó, jelölőgyűrűk (zárt, színes, stb.)
6.14.Egyéni védőeszközök
6.15.Elsősegély doboz
6.16.Számítógép, internet hozzáféréssel

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó szakképesítésre, sem fizetős Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS