Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Hegesztő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Hegesztő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Hegesztő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Hegesztő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Hegesztő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Hegesztő

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

 1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

 

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6 Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

 1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA Szakképesítéssel/részszakképesítéssel/szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7325

 

Hegesztő, lángvágóAutogénhegesztő
3.1.3.Autogénvágó
3.1.4.Elektromosív-hegesztő
3.1.5.Elektromosív-vágó
3.1.6.Fedőporos hegesztő
3.1.7.Forrasztó
3.1.8.Keményforrasztó
3.1.9.Lágyforrasztó
3.1.10.Lánghegesztő
3.1.11.NC-vezérlésű lángvágógép kezelője
3.1.12.Optikai vezérlésű lángvágógép kezelője
3.1.13.Plazmahegesztő, plazmavágó
3.1.14.Ponthegesztő
3.1.15.Védőgázas hegesztő

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágására vagy egybe- olvasztására szolgáló más hőforrások segítségével.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

– olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat

– munkaterületet ellenőrizni

– előkészíteni a munkadarabot

– beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket

– elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat

– elvégezni a hegesztést

– önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után

– betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 521 01Bevontelektródás kézi ívhegesztőrészszakképesítés
3.3.4.31 521 03Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztőrészszakképesítés
3.3.5.31 521 05Gázhegesztőrészszakképesítés
3.3.6.31 521 09Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztőrészszakképesítés
3.3.7.35 861 02Mechanikus vagyonvédelmi szerelőszakképesítés-ráépülés

 

 

 1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10162-12Gépészeti alapozó feladatok
4.4.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.5.10180-12A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
4.6.11497-12Foglalkoztatás I.
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság
4.9.11453-12Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok
4.10.11455-12Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok
4.11.11456-12Gázhegesztő feladatok
4.12.11457-12Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

 

 

 1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10162-12Gépészeti alapozó feladatokgyakorlati
5.2.4.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelemszóbeli
5.2.5.10180-12A Hegesztés előkészítő és befejező műveleteigyakorlati
5.2.6.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli
5.2.9.11453-12Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatokgyakorlati
5.2.10.11455-12Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatokgyakorlati
5.2.11.11456-12Gázhegesztő feladatokgyakorlati
5.2.12.11457-12Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatokgyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése bevontelektródás kézi ívhegesztő eljárással

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Végezze el a munkadarabok előkészítését, összeállítását és hegesztését!

 

1Sarokvarrat, cső – lemezs = 3-5 mm

D = 50-80 mm

PD
2Tompavarrats = 3-6 mmPF

 

A vizsga akkor értékelhető, ha

a meghegesztendő varrat minimális hossza tompavarratnál: lemez 300 mm, cső 125 mm, sarokvarratnál 150 mm

a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél

bevontelektródás ívhegesztéssel mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros hegesztéseknél.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

 

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése gázhegesztő eljárással

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Végezze el a munkadarab előkészítését, összeállítását és hegesztését!

 

1Tompavarrats = 3-5 mm

D = 50-80 mm

H-L045Balra hegesztés

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

 

 1. C) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése volfrámelektródás védőgázas (TIG ) ívhegesztő eljárással

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Végezze el a munkadarab előkészítését, összeállítását és hegesztését!

 

 

1Tompavarrats = 1-5 mm

D = 50 mm

H-L045

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

 1. D) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) eljárással

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Végezze el a munkadarabok előkészítését, összeállítását és hegesztését!

 

1Sarokvarrat, cső – lemezs = 3-5 mm

D = 50-80 mm

PF
2Tompavarrats = 4-6 mmPC

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése:  –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett szerkezetek

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Hegesztett termék előállításának ismertetése különböző hegesztési eljárásokkal, különös tekintettel a munkabiztonság és környezetvédelmi ismeretekre.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A szakmai záróvizsgán hegesztett vizsgadarabok igény szerint minősítésre is szolgálhatnak az MSZ EN 287-1/MSZ EN ISO 9606 sorozat/ szerint, az arra felhatalmazott vizsgabizottsági tag jelenléte esetén, aki az értékelést az MSZ EN ISO 5817 B, illetve C szinteknek megfelelően végzi el a minősítési szabványban előírt vizsgálatok elvégeztetése után.

 

 

 

 1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Gázhegesztő berendezés
6.3.Lángvágó berendezés
6.4.Ívhegesztő berendezés (eljárásonként)
6.5.Hegesztő készülékek (befogószerszámok)
6.6.Forgatók, pozicionálók
6.7.Kéziszerszámok (sarokcsiszoló, kalapácsok, drótkefe)
6.8.Speciális szerszámok és tartozékok
6.9.Mérőeszközök
6.10.Technológiai specifikus védőeszközök (védőfalak)
6.11.Egyéni védőeszközök (HBSZ és gyártó előírás szerint)
6.12.Környezetvédelmi eszközök (elszívó és szűrő egységek)
6.13.Hegesztést segítő eszközök (kerámia alátétek, rézgyám, gyökvédő eszközök)

 

 

 1. EGYEBEK

 

7.1. Modulzáró vizsga kötelező feladatai:

 

7.1.1 Hegesztési eljárások

A vizsga akkor értékelhető, ha

– a meghegesztendő varrat minimális hossza tompa varratnál 250 mm, sarokvarratnál 150 mm

– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél

– bevontelektródás ívhegesztéssel mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- éstöbbsoros hegesztéseknél

– TIG és MIG/MAG hegesztésnél a 2-es és a 4-es feladat alumíniumhegesztés is

 

A modulzáró vizsgadarabok elfogadási feltétele, hogy feleljenek meg szemrevételezés vizsgálat után az MSZ EN ISO 5817 szabvány D szintjének.

 

a.)  Bevontelektródás ívhegesztés

 

1Sarokvarrat, T-kötéss = 3-6 mmPB
2Sarokvarrat, T-kötéss = 8-12 mmPF
3Sarokvarrat, cső – lemezs = 3-6 mm

D = 50-80 mm

PF
4Tompavarrats = 3-6 mmPA
5Tompavarrats = 3-6 mmPE
6Tompavarrats = 3-6 mmPC
7Tompavarrats = 3-6 mm

D = 50-80 mm

PC
8Tompavarrats = 3-6 mm

D = 50-80 mm

PF

 

 

b.)  Gázhegesztés

 

1Tompavarrats = 1-3 mmPABalra hegesztés
2Tompavarrats = 1-3 mmPEBalra hegesztés
3Tompavarrats = 1-3 mm

D = 50-80 mm

PFBalra hegesztés
4Tompavarrats = 1-3 mm

D = 50-80 mm

PCBalra hegesztés
5Tompavarrats = 3-5 mm

D = 50-80 mm

H-L045Jobbra hegesztés

 

c.)  Volfrámelektródás ívhegesztés TIG

 

 

1Sarokvarrat, T-kötéss = 1-3 mmPB
2Sarokvarrat, T-kötéss = 1-3 mmPF
3Sarokvarrat, cső – lemezs = 1-3 mm

D = 50- 80 mm

PD
4Tompavarrats = 1-4 mmPA
5Tompavarrats = 1-4 mmPF
6Tompavarrats = 1-4 mmPE
7Tompavarrats = 1-5 mm

D > 50 mm

PC
8Tompavarrats = 1-5 mm

D > 50 mm

PF

 

d.)  Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok MIG/MAG

 

1Sarokvarrat, T-kötéss = 4-8 mmPB
2Sarokvarrat, T-kötéss = 4-8 mmPF
3Sarokvarrat, cső- lemezs = 3-5 mm

D = 50-80 mm

PD
4Tompavarrats = 4-8 mmPA
5Tompavarrats = 4-8 mmPF
6Tompavarrats = 4-8 mmPE
7Tompavarrats = 3-6 mm

D  > 100 mm

PC
8Tompavarrats = 3-6 mm

D = 50-80 mm

PF

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Hegesztő szakképesítésre, sem fizetős Hegesztő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS