Halász, haltenyésztő szakképesítés

Halász, haltenyésztő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Halász, haltenyésztő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Halász, haltenyésztő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Halász, haltenyésztő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Halász, haltenyésztő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Halász, haltenyésztő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 624 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Halász, haltenyésztő

 

  1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség:

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

 

2.8. Szintvizsga:

nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.6124Kisállattartó és -tenyésztőDíszhaltenyésztő
3.1.3.6230Halászati foglalkozásúHalász, haltenyésztő
3.1.4.Halkeltető
3.1.5.Haltenyésztő
3.1.6.Horgásztókezelő
3.1.7.Horgászmester Ivadéknevelő (halászati)
3.1.8.Tógazdasági halászmester
3.1.9.Tógazdasági halász

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A halász haltenyésztő képes a tógazdaságok és természetes vizek halászattal összefüggő munka- és technológiai folyamatok önálló ellátására, valamint horgásztavak kezelésére. Az alapvető biológiai törvények ismeretében beavatkozik és irányítja a halhústermelés folyamatát. Munkavégzését gépek és berendezések szakszerű és balesetmentes üzemeltetésével, valamint fizikai munkával végzi. A gépek és berendezések egyszerű napi karbantartási feladatait elvégzi, a működést zavaró hibákat felismeri. Tevékenységét alkalmazottként, esetleg vállalkozói alapismeretek birtokában önállóan végzi, képes rugalmasan alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez. Tudatosan alkalmazza a szakmára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint higiéniai előírásokat.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–          Előkészíteni és karbantartani halastavat

–          Kezelni a tenyészállományt

–          Szaporítást végezni, előnevelni az ivadékot

–          Takarmányozást végezni

–          Hozamfokozást végezni

–          Halastavakat és a természetes vizeket halászni

–          Halat szállítani és tárolni

–          Halászati eszközöket, berendezéseket, gépeket kezelni

–          Alkalmazni és betartani a hatályos és egyéb jogszabályi előírásokat

–          Halastavakat és a természetes vizeket népesíteni

–          Horgásztavat kezelni, üzemeltetni

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 624 01Elektromos halászgép kezelőjerészszakképesítés
3.3.4.31 624 02Horgásztókezelőrészszakképesítés

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11497-12Foglalkoztatás I.
4.4.11499-12Foglalkoztatás II.
4.5.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság
4.6.11010-12Édesvízi haltenyésztés
4.7.11011-12Természetesvízi halászat
4.8.11012-12Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek
4.9.11013-12Biológiai és halegészségügyi alapismeretek
4.10.11014-12Elektromos halászgép kezelése
4.11.11015-12Horgásztó üzemeltetése

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

Vizsgaremek bemutatása. A vizsgaremek a képző által meghatározott természetesvízi halászszerszám, eszköz makettje.

 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11010-12Édesvízi haltenyésztésgyakorlati
5.2.4.11011-12Természetesvízi halászatgyakorlati
5.2.5.11012-12Halászati vállalkozási és jogi alapismeretekszóbeli
5.2.6.11013-12Biológiai és halegészségügyi alapismeretekszóbeli
5.2.7.11014-12Elektromos halászgép kezelésegyakorlati
5.2.8.11015-12Horgásztó üzemeltetésegyakorlati
5.2.9.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A.)       A vizsgafeladat megnevezése:

Egy adott horgásztó, halas vízterület napi üzemeltetési feladatainak elvégzése

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Horgásztó üzemeltetése modul tartalmának komplex vizsgája

Egy adott horgásztó, halas vízterület napi üzemeltetési feladatainak elvégzése a horgásztatás adminisztrálása

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

B.)       A vizsgafeladat megnevezése:

Elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése és üzemeltetése, a kifogott hal kezelése

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Elektromos halászgép kezelése modul tartalmának komplex vizsgája

Elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése és üzemeltetése, a kifogott hal kezelése

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

 

 

C.)       A vizsgafeladat megnevezése:

Édesvízi haltenyésztés és természetesvízi tevékenység elvégzése

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Édesvízi haltenyésztés, Természetesvízi halászat modulok tartalmának komplex vizsgája

A gyakorlati vizsga manuálisan elvégzendő tógazdasági és természetesvízi feladatot tartalmaz.

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 30 %

 

D.)       A vizsgafeladat megnevezése: Vizsgaremek bemutatása

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgaremek a képző által meghatározott természetesvízi halászszerszám, eszköz makettje.

 

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc

A vizsgafeladat aránya: 10 %

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási és jogi alapismeretek

Biológiai és hal-egészségügyi alapismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Szakmai követelmények fejezetben megadott Vállalkozási és jogi alapismeretek és Biológiai és hal-egészségügyi alapismeretek modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A korábban elkészített vizsgaremek a gyakorlati vizsgarésznél kerül bemutatásra.  A vizsgaremek elkészítése az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzésének és a szakmai vizsga megkezdésének feltétele.  Iskolarendszeren kívüli képzésnél a modulzáró vizsga letételének feltétele a vizsgaremek bemutatása. A vizsgaremek a képző által meghatározott természetesvízi halászszerszám, eszköz makettje. A vizsgaremek értékelése az 4.4. Természetesvízi halászat tevékenység elvégzése témakörhöz kapcsolódik.

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Tóépítés és karbantartás gépei
6.3.Takarmányozás gépei
6.4.Halastavi trágyázás gépei
6.5.Vízszolgáltatás gépei
6.6.Csónakmotorok
6.7.Szállítás gépei
6.8.Keltetőház, és gépi berendezései
6.9.Vízinövény irtás gépei
6.10.Vízvizsgáló műszer (pH, O2, NH3, stb.)
6.11.Hálóféleségek, és készítéséhez szükséges eszközök
6.12.Halászat kézi és gépi eszközei
6.13.Talajművelés gépei
6.14.Erőgépek
6.15.Kéziszerszámok
6.16.Számítógép
6.17.Egyéni védőfelszerelés
6.18.Munkabiztonsági berendezések
6.19.Akkumulátoros elektromos halászgép
6.20.Generátoros elektromos halászgép
6.21.Horgászati eszközök

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Halász, haltenyésztő szakképesítésre, sem fizetős Halász, haltenyésztő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS