Habilitációs kutya kiképzője szakképesítés

Habilitációs kutya kiképzője szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Habilitációs kutya kiképzője szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Habilitációs kutya kiképzője szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Habilitációs kutya kiképzője szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Habilitációs kutya kiképzője szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Habilitációs kutya kiképzője szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 131. sorszámú Habilitációs kutya kiképzője megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1       A szakképesítés azonosító száma: 52 810 01

 

1.2       Szakképesítés megnevezése: Habilitációs kutya kiképzője

 

1.3       Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4       Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-720

 

2. EGYÉB ADATOK

 

2.1       A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1       Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2       Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2       Szakmai előképzettség: –

 

2.3       Előírt gyakorlat: –

 

2.4       Egészségügyi alkalmassági követelmények: A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1§ b) pontja szerinti alkalmassági vizsgálat.

2.5       Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6       Elméleti képzési idő aránya: 40%

 

2.7       Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

 

2.8       Szintvizsga: –

 

2.9       Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

3. PÁLYATÜKÖR

 

3.1       A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 
FEOR száma
FEOR megnevezése
A szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)

5319
Egyéb személyi szolgáltatási
foglalkozások
Habilitációskutya-kiképző
3.2       A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A Habilitációs kutya kiképzője speciálisan képzett terápiás kutyával vesz részt fejlesztő terápiás foglalkozáson, amelyek során hatékonyan együttműködik a terapeutával. Ezen kívül felkészít leendő terápiás kutyákat és felvezetőiket a terápiás vizsgára és a terápiás foglalkozásokon való szakszerű részvételre.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–     megfelelő viselkedésű habilitációs kutyák kiválasztására

–     alkalmazni a modern kutyakiképzési módszereket (klikkertréning, dummytréning, halti, ignorálás, figyelemelterelés, jutalmazási és büntetési technikák, stb.) különböző fajtájú és személyiségű kutyák magas szintű

o szocializációja

o alapkiképzése

o fejlesztő terápiás munkára való felkészítése során

–     kutyák hibás viselkedésformáinak korrekciójára

–     a kutyák egészségvédelmével és jólétével kapcsolatos teendők felmérésére, biztosítására

–     megfelelően kommunikálni és együttműködni a kiképzőkkel, felvezetőkkel, terapeutákkal (pl. gyógypedagógusokkal) és kliensekkel

–     szükség esetén a konfliktushelyzetek megnyugtató kezelésére

 

3.3     Kapcsolódó szakképesítések

 

A
B
C

3.3.1.
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.
azonosító száma
megnevezése
A kapcsolódás módja

3.3.3.
53 810 02
Mozgássérültet segítő kutya kiképzője
szakképesítés-ráépülés

3.3.4.
53 810 01
Jelző kutya kiképzője
szakképesítés-ráépülés

3.3.5.
53 810 03
Vakvezető kutya kiképzője
szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A
B

4.1.
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.
azonosító száma
megnevezése

4.3.
10545-12
A kutyák viselkedése, állatjólét

4.4.
10546-12
Terápiás kutyák alkalmazása

4.5.
10547-12
Kommunikáció és konfliktuskezelés

4.6.
10548-12
A habilitációs kutyák kiképzése

4.7.
11498-12
Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)

4.8.
11499-12
Foglalkoztatás II.

4.9.
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben esetén:

–     Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

–     Igazolás a kutyakiképzés helyszínén (terepen) végzett kiképzési gyakorlatok legalább 80%-án való részvételről.

–     Igazolás az intézményben folytatott terápiás gyakorlatok legalább 80%-án való részvételről.

 

5.2    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A
B
C

5.2.1.
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.
azonosító száma
megnevezése
a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

5.2.3.
10545-12
A kutyák viselkedése, állatjólét
szóbeli

5.2.4.
10546-12
Terápiás kutyák alkalmazása
gyakorlat és szóbeli

5.2.5.
10547-12
Kommunikáció és konfliktuskezelés
szóbeli

5.2.6.
10548-12
A habilitációs kutyák kiképzése
gyakorlat és szóbeli

5.2.7.
11498-12
Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
írásbeli

5.2.8.
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli

5.2.9.
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság
írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1       Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A)     A vizsgafeladat megnevezése: Kutyakiképzés gyakorlat

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó tételsorból húz, és a kapott feladat megtanításának módszereit és folyamatát a képző intézmény által biztosított, megfelelő képzettségi szinten lévő kutyákkal és felvezetőikkel mutatja be kiképzési feladatok elvégzésére alkalmas eszközökkel ellátott területen.

A vizsgafeladat végrehajtása alapképzés kezdeti vagy haladó fázisában lévő kutyát igényel.

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

B)     A vizsgafeladat megnevezése: Terápiás kutyák alkalmazása

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a vizsgával rendelkező kutya bevonásával egy rövid fejlesztő foglalkozást tart az együttműködő (és a klienscsoportot ismerő) hivatásos szakemberrel (gyógypedagógus, pszichológus…) közösen. A vizsgát megelőzően módot kell adni a vizsgázónak a kliensek állapotának megismerésére és a foglalkozás tematikájának az együttműködő terapeutával való egyeztetésére.

A vizsgafeladat végrehajtása vizsgázott terápiás kutyát igényel.

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

5.3.2       Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3       Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli tételsor.

A vizsgafeladat ismertetése:

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján központilag összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza, a 11498-12, 11499-12, 11500-12 modulok kivételével.

.

 

A vizsga időtartama: 55 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 40 perc)

A vizsgarész értékelési súlyaránya: 40 %

 

5.4    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A vizsga személyi és egyéb speciális feltételei:

 

Különböző korú képzetlen és alapképzett kutyák (minimum 5 kutya/3 vizsgázó)
Vizsgázott terápiás kutyák (1 kutya/3 vizsgázó)
Terápiás helyszín klienscsoporttal (minimum 5 kliens / 3 vizsgázó)
A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.

 

5.5    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 
A
6.1.
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz-és felszerelési jegyzék
6.2.
Számítógép, szoftverek, projektor
6.3.
Állatszállító jármű
6.4.
Box, kosár
6.5.
Nyakörv, pórázok
6.6.
Hámok (eltérő méretben)
6.7.
Apportozáshoz tárgyak, dummy
6.8.
Képzési segédeszközök: klikker, halti, jutalomfalat
6.9.
Terápiás fejlesztőeszközök
6.10.
Kiképzőpálya akadályokkal
6.11.
Beltéri gyakorlóterület (nagyobb terem), ahová kutya bevihető
7. EGYEBEK

 

Terápiás gyakorlatot csak olyan intézményben lehet folytatni, ahol valamely, a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesületnél regisztrált terápiás kutyakiképző szervezet már rendezett a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület által felügyelt vizsgát, és ahol biztosítani lehet, hogy a gyakorlatok során szakképzett személyzet, illetve a gyakorlatban részt vevő terápiás bizonyítvánnyal rendelkező kutya és felvezetője van jelen.

 

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület (4030 Debrecen, Mikepércsi u. 65. fszt. 4. www.matesze.hu)

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Habilitációs kutya kiképzője szakképesítésre, sem fizetős Habilitációs kutya kiképzője szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS