Gyümölcspálinka-gyártó szakképesítés

Gyümölcspálinka-gyártó szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Gyümölcspálinka-gyártó szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Gyümölcspálinka-gyártó szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Gyümölcspálinka-gyártó szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Gyümölcspálinka-gyártó szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Gyümölcspálinka-gyártó szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 36. sorszámú Gyümölcspálinka-gyártó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 04

 

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Gyümölcspálinka-gyártó

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

 

2 EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség:             alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3 Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:70%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7115Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítőPálinkafőző
3.1.3.7115Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítőSzeszfőző
3.1.4.7115Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítőSzeszfőző mester
3.1.5.8111Élelmiszer-, italgyártó gép kezelőjeCefréző
3.1.6.8111Élelmiszer-, italgyártó gép kezelőjeItalgyártó gép kezelője
3.1.7.8111Élelmiszer-, italgyártó gép kezelőjeSzeszdesztilláló
3.1.8.8111Élelmiszer-, italgyártó gép kezelőjeSzeszerjesztő
3.1.9.8111Élelmiszer-, italgyártó gép kezelőjeTöltőgépkezelő

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A Gyümölcspálinka-gyártó feladata a gyümölcspálinka-gyártás technológiájának (gyümölcs és borgazdasági alapanyagok átvétele, cefrekészítés, erjesztés, főzés, finomítás, érlelés, tárolás, töltés, palackozás) szakszerű, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki törvény előírásainak maradéktalan betartása mellett.

 

A részszakképesítéssel rendelkező:

–      gyümölcs- és borgazdasági alapanyagokat átvenni, minősíteni

–      a cukortartalmat, borok alkoholtartalmát meghatározni

–      az alapanyagokat előkészíteni

–      cefrézési eljárásokat végezni

–      alkoholos erjedés mechanizmusát ellenőrizni, irányított erjesztést vezetni

–      kierjedt cefrét tárolni, védelmét biztosítani

–      lepárlási műveleteket végezni, a főző-, finomító üstöket üzemeltetni

–      mérőműszereket, biztonságtechnikai berendezéseket kezelni

–      érlelést végezni, ellenőrizni

–      deríteni, szűrni, szeszfokot beállítani, palackozni

–      gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a kész gyümölcspálinkákat, borpárlatokat ellenőrizni és minősíteni

–      technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni

–      gépeket, berendezéseket tisztítani, CIP rendszert üzemeltetni

–      pálinkafőzde víz- és energia-gazdálkodását megszervezni

–      melléktermékeket, hulladékokat kezelni

–      a munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait, a jövedéki törvény előírásait betartani és betartatni,

–      vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 541 02Élelmiszeripari szakmunkásszakképesítés

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10897-12Gyümölcspálinka-gyártás és jövedéki szabályozás
4.4.10890-12Élelmiszeripari vállalkozások működtetése

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

 

 

 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10897-12Gyümölcspálinka-gyártás és jövedéki szabályozásgyakorlat
5.2.4.10890-12Élelmiszeripari vállalkozások működtetéseszóbeli

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése:

Gyümölcspálinka gyártása (gyümölcs és borgazdasági alapanyagok átvétele, cefrekészítés, erjesztés, főzés, finomítás, érlelés, tárolás, töltés, palackozás) a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki törvény előírásainak maradéktalan betartása mellett.

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Az évszaknak megfelelő gyümölcs felhasználásával gyümölcspálinkát készít, elvégzi az aktuális technológiai műveleteket.

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 60 %

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése:

Gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatok végzése, vagy a kész gyümölcspálinka, borpárlat ellenőrzése és minősítése.

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Az aktuális munkafolyamattól függően:

–        alapanyagok minősítése, vagy

–        borok alkohol és cukortartalmának meghatározása, vagy

–        pálinka, borpárlat alkoholtartalmának meghatározása, vagy

–        pálinka, vagy borpárlat érzékszervi minősítése (bírálata).

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási és jövedéki ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A hatályos jövedéki törvénnyel és vállalkozás indításával és működtetésével, termékértékesítéssel kapcsolatos ismeretek bemutatása.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 20 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközök, berendezések:
6.3.cukortartalomhoz, savtartalomhoz
6.4.maradék-cukor meghatározáshoz,
6.5.alkoholtartalom meghatározáshoz,
6.6.érzékszervi minősítéshez,
6.7.hőmérséklet, térfogat és tömeg méréséhez
6.8.látszólagos, valóságos erjedésfok meghatározásához,
6.9.tömeg-, térfogat- és sűrűségméréshez,
6.10.oldatkészítéshez,
6.11.Gyümölcspálinka gyártó eszközök, berendezések (pálinkafőző):
6.12.gyümölcs- és borgazdasági alapanyagokat átvételéhez szükséges eszközök,
6.13.cefréző berendezések,
6.14.cefretárolók,
6.15.főző- és finomító-üstök,
6.16.mérőműszerek, biztonságtechnikai berendezések,
6.17.derítők, szűrők, palackozók,
6.18.a melléktermékek, hulladékok kezelésére, esetleges hasznosítására szolgáló eszközök, berendezések,
6.19.munka-, tűz, környezetvédelmi berendezések, eszközök.

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Gyümölcspálinka-gyártó szakképesítésre, sem fizetős Gyümölcspálinka-gyártó szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS