Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Gyógyszertári asszisztens szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Gyógyszertári asszisztens szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Gyógyszertári asszisztens szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Gyógyszertári asszisztens szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Gyógyszertári asszisztens szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 35. sorszámú Gyógyszertári asszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1.      A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 720 03

 

1.2.      Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gyógyszertári asszisztens

 

1.3.      Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

 

1.4.      Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.      A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.   Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2.      Szakmai előképzettség: 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens szakképesítés

 

2.3.      Előírt gyakorlat: –

 

2.4.      Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5.      Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6.      Elméleti képzési idő aránya: 45%

 

2.7.      Gyakorlati képzési idő aránya: 55%

 

2.8.      Szintvizsga: –

 

2.9.      Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1.      A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

  ABC
 3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel

betölthető munkakör(ök)

 3.1.2.3326Gyógyszertári és gyógyszerellátási

asszisztens

Gyógyszertári asszisztens
 3.1.3.Gyógyszertári árukiszedő
 3.1.2.Gyógyszertári asszisztens egészségügyi intézetben

 

3.2.   A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

 

A gyógyszertári asszisztens a gyógyszerellátás területén foglalkoztatott egészségügyi szakember, aki gyógyszerész irányítása mellett vesz részt a szakellátásban. Segíti, illetve kiegészíti a gyógyszerész munkáját a gyógyszertárakban, gyógyszerkészítő laboratóriumokban, gyógyszerraktárakban, gyógyszer-kereskedelemben, valamint a kapcsolódó intézetekben. Tevékenységét végezheti a gyógynövény-forgalmazás területein is.

 

A szakképesítéssel-ráépüléssel rendelkező képes:

–     gyógyszertári adminisztratív, ügyviteli és készletezéssel kapcsolatos feladatokat végezni

–     segédkezni a gyógyszerkészítésben,

–     gyógyszerformát önállóan kialakítani

 

3.3.   Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 720 03Gyakorló gyógyszertári asszisztensszakképesítés
3.3.4.55 720 02Gyógyszerkiadó szakasszisztensszakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.azonosító

száma

megnevezése
 4.3.11178-12Gyógyszerellátás
 4.4.11179-12Gyógyszertárban forgalmazott termékek

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.   A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2.   A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító

száma

 

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékeny-

sége

 5.2.3.11178-12Gyógyszerellátásírásbeli és szóbeli
 5.2.4.11179-12Gyógyszertárban forgalmazott

termékek

írásbeli és szóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3.   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1.   Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Gyógyszertárban forgalmazott egyéb termékek kiadása, egészségnevelés, tájékoztatás

 

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzítetten: gyógyászati segédeszközök, kötszerek, orvostechnikai eszközök, kozmetikai, babaápolási termékek, étrendkiegészítők kiadása.

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33%

 

5.3.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 34%

 

5.3.3.   Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33%

 

5.4.   A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5.   A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

  A
 6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

 6.2.Oktatástechnikai eszközök
 6.3.Bevizsgálás eszközei (Erlenmeyer-lombik, büretta, izzító lemez,

tégely, fogó, kémcső, kémcsőfogó, kémcsőállvány, pipetta, kétjelű, osztott, szeszfokoló (60–100 fok mérési tartományú), hőmérő (belsőskálás 0,1 oC beosztású és helyiséghőmérséklet ellenőrzésére alkalmas), tárgylemez, kézinagyító, mérőhenger, kobalt üveg, lepárló csésze, Bunsen-égő, vagy ennek megfelelő erősségű lángot biztosító eszköz)

 6.4.Mérés eszközei – hitelesített mérlegek:

– méréstartomány: 0–15 kg, leolvasási pontosság: 10 g

– méréstartomány: 0–2000 g, leolvasási pontosság: 0,1 g

– méréstartomány: 0–200 g, leolvasási pontosság: 0,01 g, külön az aszeptikus gyógyszerkészítéshez is

 6.5.Általános laboratórium eszközök:

– exszikkátor, porcelánbetéttel, szilikagéllel

– infralámpa

– kanalak (fém, műanyag)

– reszelő, illetve daráló

– üveggyöngy

 6.6.Aszeptikus gyógyszerkészítés eszközei:

– Aszeptikus fülke-manipulátor vagy lamináris boksz

– Hőlég-sterilizátor (eszközsterilezéshez)

– Porfirizátor

– egyszerhasználatos steril gumikesztyű

 6.7.Oldatok, illetve folyékony gyógyszerformák készítésének eszközei

(főzőpoharak, lombikok, menzúra, üvegbotok, üvegtölcsérek- állvánnyal, főzőedény)

 6.8.Kenőcsök, emulziók, szuszpenziók készítésének eszközei (Spatu-

lák, patendulák, pisztillusok mázas, tubustöltő, tubuszáró)

 6.9.Kúpok készítésének eszközei (kúpkiöntő forma, hüvelyhenger,

illetve hüvelykúp kiöntő forma, buzsi gép, kúprúdosztó tábla (citdivid)

 6.10.Porok készítésének eszközei (dörzstál, pisztillusok mázatlan, po-

rosztó kártyák, szitasorozat)

 6.11.Csomagolóanyagok, szignatúrák
 6.12.Gyógyszertár bélyegző, annuláló bélyegző

 

 

  1. EGYEBEK

 

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Gyógyszerészi Kamara

Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 86/b

Telefonszám: 06-1 351-9483,06-1 351-9483

Fax: +36 1 351-9485

E-mail cím: hivatal@mgyk.hu

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Gyógyszertári asszisztens szakképesítésre, sem fizetős Gyógyszertári asszisztens szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS