Gyógy- és sportmasszőr szakképesítés

Gyógy- és sportmasszőr szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Gyógy- és sportmasszőr szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Gyógy- és sportmasszőr szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Gyógy- és sportmasszőr szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Gyógy- és sportmasszőr szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Gyógy- és sportmasszőr szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1.      A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01

 

1.2.      Szakképesítés megnevezése: Gyógy- és sportmasszőr

 

1.3.      Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4.      Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1400-1700

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.      A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.   Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2.      Szakmai előképzettség: –

 

2.3.      Előírt gyakorlat: –

 

2.4.      Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5.      Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6.      Elméleti képzési idő aránya: 50%

 

2.7.      Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

 

2.8.      Szintvizsga: –

 

2.9.      Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1.      A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

  ABC
 3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2. 

 

3332

 

 

Fizioterápiás asszisztens, masszőr

Gyógymasszőr
 3.1.3.Sportmasszőr
 3.1.4.Gyúró
 3.1.5.Hidromasszőr
 3.1.6.Masszőr (fürdősmasszőr)

 

3.2.   A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A gyógymasszőr egészségügyi intézményekben a szakorvos, vagy vezető gyógytornász szakmai irányítása és felügyelete mellett gyógymasszázst, valamint hidro- és balneoterápiás kezeléseket végez. Teamben dolgozva támogatja az orvos munkáját, együttműködik a gyógytornásszal, fizikoterápiás szakasszisztenssel a betegek (páciensek) gyógyulása, rehabilitációja és pihenése érdekében. Gyógyfürdőkben, fürdőkben, wellness részlegeken fizikai közérzet javító szolgáltatást nyújt, frissítés céljából masszázst, hidro- és balneoterápiás kezeléseket végez. Sportmasszőri feladatait a sportolók sportteljesítményének megőrzésében, fokozásában és a sportsérülések utáni rehabilitációban látja el, kompetenciájának megfelelően önállóan, vagy az edző, szakedző, sportorvos felügyeletével és irányítása mellett.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–    betegmegfigyelést végezni

–    állapotfelmérést végezni

–    a team tagjaival szaknyelven kommunikálni

–    svédmasszázst, szegmentmasszázst, kötőszöveti masszázst, perioszteális masszázst végezni

–    passzív kimozgatást végezni

–    hidro- és balneoterápiás kezeléseket végezni

–    sport- és gyógymasszázst végezni

–    munkájához kapcsolódó dokumentációkat vezetni

–    betartani a higiénés, valamint környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat

–    egészségnevelési feladatokat ellátni ,

–    részt venni a rehabilitációban

–    elsősegélyt nyújtani

–    anatómiai, élettani, kórélettani, valamint klinikai ismereteket a munkája során alkalmazni

–    sportsérüléseket felismerni, orvos utasítására és vele együttműködve ellátni

–    edzésciklusnak megfelelő hagyományos és kiegészítő masszázsfogásokat alkalmazni

–    sportsérülések megelőzésében közreműködni

–    részt venni az edzésprogram kialakításában

 

3.3.   Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-

sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 4.2.azonosító

száma

megnevezése
 4.3.11110-12Egészségügyi alapismeretek
 4.4.11221-12Alapápolás
 4.5.11222-12Klinikumi ismeretek
 4.611172-12Masszázs elméleti alapjai
 4.711173-12Masszázstechnikák és kiegészítő terápiák
 4.811174-12Gyógy- és sportmasszázs
 4.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
 4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.   A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2.   A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító száma 

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.11110-12Egészségügyi alapismeretekgyakorlati és szóbeli
 5.2.4.11221-12Alapápolásírásbeli és szóbeli
 5.2.5.11222-12Klinikumi ismeretekírásbeli és szóbeli
 5.2.6.11172-12Masszázs elméleti alapjaiírásbeli
 5.2.7.11173-12Masszázstechnikák és kiegészítő

terápiák

gyakorlati
 5.2.8.11174-12Gyógy- és sportmasszázsgyakorlati
 5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire

épülő képzések esetén)

írásbeli
 5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
 5.2.11..11500-12Munkahelyi egészség és bizton-

ság

írásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3.   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1.   Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Masszázstechnikák és kiegészítő terápiák, valamint gyógy- és sportmasszázs

 

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített, szituációs feladatok alapján masszázstechnikák kivitelezése és kiegészítő terápiák bemutatása. Szituációs feladatok végrehajtása, gyógy- és sportmasszőri feladatok kivitelezése, betegségek, sportsérülések kezelése, hidroterápiás kezelések és kiegészítő terápiák alkalmazása betegségek és sérülések megoldása érdekében.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

5.3.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3.   Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő

 

 11172-12Masszázs elméleti alapjai
 11173-12Masszázstechnikák és kiegészítő terápiák
 11174-12Gyógy- és sportmasszázs

 

 

szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét, ezen felül

 

 11110-12Egészségügyi alapismeretek

 

Szakmai jogi és etikai ismeretek, Népegészségügy, Egészségfejlesztés, Kommunikáció témaköreit

 11222-12Klinikumi ismeretek

 

Anatómia-élettan, Általános kórtan, Belgyógyászat, Sebészet és traumatológia, Elsősegélynyújtás – első ellátás ismereteihez tartozó témaköröket

 

is tartalmazzák.

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

 

5.4.   A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5.   A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

  A
 6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

 6.2.Masszőrpad
 6.3.Masszőrszék
 6.4.Habszivacs matrac
 6.5.Csontváz
 6.6Reanimációs fantom
 6.7.Elsősegélynyújtás eszközei
 6.8.Oktatási eszközök
 6.9.Egészségügyi textíliák
 6.10Fertőtlenítőszerek és eszközök
 6.11.Hidro- és balneoterápia eszközei
 6.12.Gerincnyújtó gravitációs pad (ún. denevér ágy)
 6.13.Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt szaktante-

rem/demonstrációs terem

 6.14.Alapvető ápolási és kényelmi eszközök, berendezések
 6.15.Dokumentációk, informatikai berendezések (hardver és szoftver,

valamint perifériák)

 6.16.Betegmegfigyelés eszközei és műszerei
 6.17.Egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozáshoz szükséges

eszközök, felszerelések, fantomok

 

 

  1. EGYEBEK

 

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Gyógy- és sportmasszőr szakképesítésre, sem fizetős Gyógy- és sportmasszőr szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS