Gyógy- és fűszernövénytermesztő szakképesítés

Gyógy- és fűszernövénytermesztő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Gyógy- és fűszernövénytermesztő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Gyógy- és fűszernövénytermesztő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Gyógy- és fűszernövénytermesztő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Gyógy- és fűszernövénytermesztő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Gyógy- és fűszernövénytermesztő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 35. sorszámú Gyógy- és fűszernövénytermesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 622 01

 

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gyógy- és fűszernövénytermesztő

 

  1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség:

 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: Kertész szakképesítés

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.6116GyógynövénytermesztőGyógynövény- és fűszernövénytermesztő és

-feldolgozó

3.1.3.6116GyógynövénytermesztőGyógynövényismerő és -termelő
3.1.4.9331Egyszerű mezőgazdasági foglalkozásúGyógynövénygyűjtő
3.1.5.6113ZöldségtermesztőFűszernövény-termesztő
3.1.6.6113ZöldségtermesztőZöldség- és fűszernövény-termelő

 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

 

A gyógy- és fűszernövénytermesztő feladata gyógy- és fűszernövények szaporítása, telepítése, a gyógy- és fűszernövények termesztéstechnológiai munkái, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése.

A szakképesítés megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

–      gyógynövények termesztéstechnológiai feladatait ellátni

–      fűszernövények termesztéstechnológiai feladatait ellátni

–      eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani

–      dokumentációt használni, készíteni

–      szervezési feladatokat ellátni

–      piaci előkészítést végezni

–      értékesítést végezni

–      vállalkozást alapítani, működtetni

–      tervet, kalkulációt készíteni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 622 02Kertészszakképesítés

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11026-12Gyógynövénytermesztés
4.4.11027-12Fűszernövény termesztés

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11026-12Gyógynövénytermesztésszóbeli
5.2.4.11027-12Fűszernövény termesztésszóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése:

Felismerési feladat

Termesztéstechnológiai feladat

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Fűszernövények, gyógynövények, drogok, anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerése (20 db) 20 perc alatt, értékelési súlyaránya 10%.

A teljesítmény mérésére is alkalmas műveletek elvégzése gyógy- és fűszernövénytermesztésből, gépek működtetése és karbantartása 60 perc alatt, értékelési súlyaránya 40%.

 

A vizsgafeladat időtartama: 80 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése:

Gyógy- és fűszernövénytermesztés

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A Gyógynövénytermesztés és a Fűszernövénytermesztés modul tananyagából összeállított feladatlap megoldása.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése:

Gyógy- és fűszernövény-termesztés

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Válaszadás a Gyógynövénytermesztés és a Fűszernövénytermesztés modul tananyagából központilag összeállított szóbeli vizsgakérdésekre.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: –

 

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Kertészeti kéziszerszámok
6.3.Erőgépek
6.4.Szállítóeszközök
6.5.Mérlegek, egyéb mérőeszközök
6.6.Területmérés eszközei
6.7.Termesztőberendezések
6.8.Növényszaporítás eszközei, gépei
6.9.Ültetés eszközei, gépei
6.10.Talajművelés eszközei, gépei
6.11.Tápanyagutánpótlás eszközei, gépei
6.12.Permetezőgépek
6.13.Öntözés eszközei, berendezései
6.14.Betakarítás eszközei, gépei
6.15.Tároló, tisztító, szárító helyiségek
6.16.Elsősegélynyújtó felszerelések
6.17.Egyéni védőfelszerelés
6.18.Munkabiztonsági berendezések
6.19.Környezetvédelmi berendezések
6.20.Személyes felszerelés: metszőolló, tűzdelőfa, ültetőkanál

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Gyógy- és fűszernövénytermesztő szakképesítésre, sem fizetős Gyógy- és fűszernövénytermesztő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS