Gyakorló gyógyszertári asszisztens szakképesítés

Gyakorló gyógyszertári asszisztens szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Gyakorló gyógyszertári asszisztens szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Gyakorló gyógyszertári asszisztens szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Gyakorló gyógyszertári asszisztens szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Gyakorló gyógyszertári asszisztens szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Gyakorló gyógyszertári asszisztens szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 26. sorszámú Gyakorló gyógyszertári asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1.      A szakképesítés azonosító száma: 52 720 03

 

1.2.      Szakképesítés megnevezése: Gyakorló gyógyszertári asszisztens

 

1.3.      Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4.      Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1400-1700

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.      A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.   Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2.      Szakmai előképzettség: –

 

2.3.      Előírt gyakorlat: –

 

2.4.      Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5.      Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6.      Elméleti képzési idő aránya: 55%

 

2.7.      Gyakorlati képzési idő aránya: 45%

 

2.8.      Szintvizsga: –

 

2.9.      Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1.   A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

  ABC
 3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.3326Gyógyszertári és gyógyszerellátási

asszisztens

Gyakorló gyógyszertári asszisztens
 3.1.3.Gyógyszertári kisegítő asszisztens

 

3.2.   A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyakorló gyógyszertári asszisztens a gyógyszertári ügyvitel és üzemviteli résztevékenységeket gyakorolja, az áru átvételének előkészítési folyamataiban vesz részt.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–     laboratóriumi munkafolyamatokban segédkezni

–     gyógyszerkészítésnél segédkezni

–     a gyógyszerformákat önállóan kialakítani

–     gyógyszertári ügyvitel és üzemviteli résztevékenységeket végezni

–     az áru átvételének előkészítési folyamataiban részt venni

 

3.3.   Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 03Gyógyszertári asszisztensszakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-

sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 4.2.azonosító

száma

megnevezése
 4.3.11221-12Alapápolás
 4.4.11110-12Egészségügyi alapismeretek
 4.5.11222-12Klinikumi ismeretek
 4.6.11155-12Gyógyszertári adminisztráció és ügyvitel
 4.7.11156-12Gyógyszerkészítés, gyógyszertechnológia
 4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
 4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.   A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2.   A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító

száma

 

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékeny-

sége

 5.2.3.11221-12Alapápolásgyakorlati és szóbeli
 5.2.4.11110-12Egészségügyi alapismeretekszóbeli és írásbeli
 5.2.5.11222-12Klinikumi ismeretekszóbeli és írásbeli
 5.2.6.11155-12Gyógyszertári adminisztráció és

ügyvitel

írásbeli
 5.2.7.11156-12Gyógyszerkészítés,

gyógyszertechnológia

gyakorlati
 5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire

épülő képzések esetén)

írásbeli
 5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
 5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3.   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.   Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Gyógyszertári ügyvitel és gyógyszerkészítés

 

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően: gyógyszerkészítési alapműveletekben, gyógyszerformák kialakításában, gyógyszertechnológiai eljárásokban közreműködik, dokumentál, gazdasági ügyviteli feladatokat végez. Segédkezés gyógyszerkészítésnél, gyógyszerformák önálló kialakítása.

Gyógyszertári ügyvitel és üzemviteli résztevékenységek, áru átvételének előkészítési folyamataiban való részvétel.

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33%

 

5.3.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Gyógyszertári nyilvántartások vezetése, gyógyszerkészítéshez kapcsolódó számítási feladatok.

 

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Gyógyszertári adminisztráció és ügyvitel és a Gyógyszerkészítés, gyógyszertechnológia köveelménymodulok témaköreit, a Klinikumi ismeretek követelménymodul témaköreiből az Anatómia-élettan, Általános kórtan, Gyógyszertani alapismeretek és Belgyógyászat témaköröket, valamint az Egészségügyi alapismeretek követelménymodul témaköreiből a Szakmai jogi és etikai ismeretek, a Népegészségügy az Egészségfejlesztés témaköröket tartalmazza.

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33%

 

5.3.3.   Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Gyógyszertári adminisztráció és ügyvitel és a Gyógyszerkészítés, gyógyszertechnológia modulok témaköreit tartalmazza.

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 34%

 

5.4.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5.   A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

  A
 6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

 6.2.Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt szaktante-

rem/demonstrációs terem

 6.3.Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
 6.4.Alapvető ápolási és kényelmi eszközök, berendezések
 6.7.Dokumentációk, informatikai berendezések (hardver és szoftver,

valamint perifériák)

 6.8.Betegmegfigyelés eszközei és műszerei
 6.9,Egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozáshoz szükséges

eszközök, felszerelések, fantomok

 6.10.Fertőtlenítőszerek és eszközök
 6.11..Bevizsgálás eszközei (Erlenmeyer-lombik, büretta, izzító lemez,

tégely, fogó, kémcső, kémcsőfogó, kémcsőállvány, pipetta, kétjelű, osztott, szeszfokoló (60–100 fok mérési tartományú), hőmérő (belsőskálás 0,1 oC beosztású és helyiséghőmérséklet ellenőrzésére alkalmas), tárgylemez, kézinagyító, mérőhenger, kobalt üveg, lepárló csésze, Bunsen égő, vagy ennek megfelelő erősségű lángot biztosító eszköz)

 6.12..Mérés eszközei – hitelesített mérlegek:

– méréstartomány: 0–15 kg, leolvasási pontosság: 10 g

– méréstartomány: 0–2000 g, leolvasási pontosság: 0,1 g

– méréstartomány: 0–200 g, leolvasási pontosság: 0,01 g, külön az aszeptikus gyógyszerkészítéshez is

 6.13..Általános laboratórium eszközök:

– exszikkátor, porcelánbetéttel, szilikagéllel

– infralámpa

– kanalak (fém, műanyag)

– reszelő, illetve daráló

– üveggyöngy

 6.14..Aszeptikus gyógyszerkészítés eszközei:

– Aszeptikus fülke-manipulátor vagy lamináris boksz

– Hőlég-sterilizátor (eszközsterilezéshez)

– Porfirizátor

– egyszerhasználatos steril gumikesztyű

 6.15..Oldatok, illetve folyékony gyógyszerformák készítésének eszközei

(főzőpoharak, lombikok, menzúra, üvegbotok, üvegtölcsérek- állvánnyal, főzőedény)

 6.16..Kenőcsök, emulziók, szuszpenziók készítésének eszközei (spatu-

lák, patendulák, pisztillusok mázas, tubustöltő, tubuszáró)

 6.17..Kúpok készítésének eszközei (kúpkiöntő forma, hüvelyhenger,

illetve hüvelykúp kiöntő forma, buzsi gép, kúprúdosztó tábla (citdivid)

 6.18..Porok készítésének eszközei (dörzstál, pisztillusok mázatlan, po-

rosztó kártyák, szitasorozat)

 6.19..Csomagolóanyagok, szignatúrák
 6.20..Gyógyszertár bélyegző, annuláló bélyegző

 

 

  1. EGYEBEK

 

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Gyógyszerészi Kamara

Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 86/b

Telefonszám: 06-1 351-948306-1 351-9483

Fax: +36 1 351-9485

E-mail cím: hivatal@mgyk.hu

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Gyakorló gyógyszertári asszisztens szakképesítésre, sem fizetős Gyakorló gyógyszertári asszisztens szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS