Gyakorló fodrász szakképesítés

Gyakorló fodrász szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Gyakorló fodrász szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Gyakorló fodrász szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Gyakorló fodrász szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Gyakorló fodrász szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Gyakorló fodrász szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 85. sorszámú Gyakorló fodrász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 815 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyakorló fodrász

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

 1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

 1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5213Manikűrös, pedikűrösKézápoló
3.1.3.5211FodrászGyakorló fodrász

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A Gyakorló fodrász szakember a vendégek haját mossa, színezi, festi, melírozza, szárítja, tartósan hullámosítja. Festi, színezi vagy leborotválja, az arcszőrzetet. A kéz környéktől ujjhegyig történő ápolásával őrzi meg a kéz egészséges állapotát, vagy szükség esetén az esztétikai hatást is fokozva, ápoló anyagok, technológiák alkalmazásával javítja annak állapotát.

 

A köröm ápolása során hagyományos (klasszikus) manikűr technológiát vagy (modern) francia manikűr technológiát alkalmaz, esetenként a japán manikűrrel, vagy egyéb díszítéssel kiegészítve. A kezelés szinten tartásához házi tanáccsal látja el a vendéget.

 

Hajmosást, hajszárítást végez; elvégzi a hajszínváltoztatási eljárásokat (hajszíntelenítést, színezést, festést, melírozást); elvégzi a haj tartóshullámosítását, volumennövelését, elvégzi az arcszőrzeten a borotválást, a szakáll- és bajusz formázását, a színezést és a festést; tanácsot ad hajápolással, professzionális fodrász termékekkel kapcsolatban; a használt eszközöket fertőtleníti, előkészíti, műszaki állapotát ellenőrzi, használat után tisztítja és fertőtleníti.

 

Különösen ügyel arra, hogy egészséget veszélyeztető, vagy egészségre ártalmas következményeket a végzett szolgáltatás során ne idézzen elő. Csak egészséges kézen, arcon, fejen dolgozhat. A szolgáltatás megkezdésekor végzett állapotfelmérés alkalmával, ha az egészséges állapottól eltérő elváltozást észlel, dönt a szolgáltatás elvégzésének módjáról, vagy orvosi segítség igénybevételét ajánlja.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

–       hajmosást, hajszárítást végezni

–       elvégezni a hajszínváltoztatási eljárásokat (hajszíntelenítést, színezést, festést, melírozást)

–       elvégezni a haj tartóshullámosítását, volumennövelését

–       elvégezni az arcszőrzeten a borotválást, a szakáll- és bajusz formázását, a színezést és a festést

–       tanácsot adni hajápolással, professzionális fodrász termékekkel kapcsolatban

–       a használt eszközöket előkészíteni, műszaki állapotát ellenőrizni, használat után tisztítani és fertőtleníteni

–       a köröm ápolást végezni

–       a kezelés szinten tartásához házi tanáccsal ellátni a vendéget

–       állapot felmérést végezni a szolgáltatás megkezdésekor

–       ügyelni arra, hogy csak egészséges kézen, arcon, fejen dolgozhat

–       ügyelni arra, hogy egészséget veszélyeztető vagy egészségre ártalmas következményeket a végzett szolgáltatás során ne idézzen elő

–       dönteni a szolgáltatás elvégzésének módjáról vagy orvosi segítség igénybevételét ajánlani, ha az egészséges állapottól eltérő elváltozást észlel

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 815 01Fodrászszakképesítés-ráépülés

 

 

 1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11486-12Szépségszalon üzemeltetése
4.4.11487-12Szolgáltatást megalapozó anatómiai, szakmai- és anyagismeretek
4.5.10250-12Kézápolás
4.6.11484-12Fodrász manuális alapműveletek
4.7.11485-12Fodrász vegyszeres műveletek
4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

 1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11486-12Szépségszalon üzemeltetéseírásbeli
5.2.4.11487-12Szolgáltatást megalapozó anatómiai, szakmai- és anyagismeretekírásbeli
5.2.5.10250-12Kézápolásgyakorlati
5.2.6.11484-12Fodrász manuális alapműveletekgyakorlati, szóbeli, írásbeli
5.2.7.11485-12Fodrász vegyszeres műveletekgyakorlati, szóbeli, írásbeli
5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Kézápolás

 

A vizsgafeladat ismertetése: Végezze el a teljes kézápolási folyamatot a modellje mindkét kezén. A kézápolási feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás során tapasztaltakat figyelembe véve, a kéz ápolása francia manikűr technológiával készüljön. A körömlemez ápolását japán manikűr alkalmazásával végezze

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Vízhullám frizura fésülése az előre berakott és megszárított babafejen

 

A vizsgafeladat ismertetése: Készítsen az előre berakott és megszárított babafejen vízhullám frizurát. ( A berakást min. 6- max 15 db berakó csavaró és min. 6 db csipeszgyűrű segítségével készítse el. A fennmaradó részt formára kell fésülni). Fésüléskor bizonyítani kell a magas fokú formaérzéket, a hullám- és vonalvezetés töretlen kialakítását

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (kifésülés 20 perc)

A vizsgafeladat aránya: 10%

 

 1. C) A vizsgafeladat megnevezése: Borotválás teljes arcfelületen

 

A vizsgafeladat ismertetése: Pihés modell nem alkalmas, minimum egynapos szakállal rendelkezzen a modell. A modell helyes előkészítése a művelethez. A technológiai folyamat során bizonyítsa a helyes borotvafogásokat. A műveletet sérülésmentesen, kiborotválás nélkül kell elvégezni

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat aránya: 5%

 

 1. D) A vizsgafeladat megnevezése: Marcell vízhullám babafejen

 

A vizsgafeladat ismertetése: Marcell vízhullám egész gyakorlófejen úgy, hogy választék vagy választék nélkül, kapcsolódó és folyamatos hullámsor max. 2 ujjnyi, 4 cm szélességűek és arányosak legyenek. Csipesz, csat alkalmazható a folyamat közben, de az értékeléskor semmi nem lehet a hajban. Az értékelés vizesen történik. Sampon, balzsam nem használható, csak hajfixáló termékeket lehet alkalmazni a hullámok kialakításakor

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat aránya: 10%

 

 1. E) A vizsgafeladat megnevezése: Dauercsavarás egész fejen, babafejen

 

A vizsgafeladat ismertetése: A műanyag csavarók iránya, vastagsága igazolja, hogy a csavarás után a frizura jellegének megfelelően alakult volna ki a tartós hullám – dauervizet nem kell alkalmazni. Arányos, egyenletes csavarás, tiszta felválasztás, dauerpapír, dauertűk segítségével, törés-, pipamentes kialakítás az egész gyakorlófejen, a tarkóban a fennmaradó haj formára fésült legyen

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat aránya: 10%

 

 1. F) A vizsgafeladat megnevezése: Hajfestés, melír egy technológiai folyamatban, szárítás

 

A vizsgafeladat ismertetése: 5-ös színmélységnél sötétebb alapszín nem festhető. Legalább 10 db fóliát kell elhelyezni, amely lehet fűzött-, lapmelír. A festés folyamán legalább két színmélységet kell felvilágosítani divatszínre, vagy legalább 70% ősz hajat kell festeni. Ha tő, – után festést végez a vizsgázó, a lenövésnek min. 1 cm-nek kell lennie. Az első festés technológiájánál a negatív allergiatesztet, bőrpróbát dokumentálni kell. A melír a hajtőtől kezdődjön. A hajtömeg lehet melírozott, de a kialakítás során bizonyítani kell az új melírszín kialakítást. A melír kettő színmélység különbséget kell, hogy adjon. Kézi hajszárítóval szárítsa meg a hajat

 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc vegyszeres művelet + hatóidő + 20 perc szárítás

A vizsgafeladat aránya: 25%

 

A szakmai vizsgára megfelelő modellekről a vizsgázó köteles gondoskodni.

 

Az összes vizsgafeladat időtartama: 265 perc (hatóidővel)

Az összes vizsgafeladat aránya: 70%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladatsor

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli feladatsort a szakmai modulok – 11484-12 Fodrász manuális alapműveletek, 11485-12 Fodrász vegyszeres műveletek -, valamint a közös modulok közül a 11487-12 Szolgáltatást megalapozó anatómiai, szakmai- és anyagismeretek modul feladatai és ismeretei alapján kell elkészíteni a következő arányokat szem előtt tartva:

 

–       Szakmai ismeretek 40%

–       Anyagismeret 30%

–       Fodrász szabadkézi rajz 10%

–       Műveszettörténet 10%

–       Hajviselettörténet 10%

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli tételsor

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 11484-12 Fodrász manuális alapműveletek és a 11485-12 Fodrász vegyszeres műveletek szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza. A tételsor szakmai szituációkat modellez, amelyhez valamennyi valós szakmai tartalmat hozzá kell rendelni.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

 

A gyakorlati vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a vizsgafeladaton belül felsorolt műveletenként elérte a minimum 61%-ot

Az írásbeli és szóbeli vizsgarészek akkor eredményesek, ha a vizsgázó minden vizsgafeladatot minimum 51%-ra teljesít

 

 

 1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fehér munkaruha
6.3.Bőrfeltoló
6.4.Reszelők (gyémántporos fémreszelő, egyszer használatos reszelők: előkészítő, porcelánhoz, zseléhez, buffer, polírozó)
6.5.Körömvágó olló
6.6.Bőrvágó olló
6.7.Áztatótál
6.8.Textília
6.9.Bőrfelkaparó
6.10.A feladat elvégzéséhez szükséges speciális anyagok
6.11.Kiszolgáló- és várakozószékek
6.12.Tükör
6.13.Anyag- és eszköztartó szekrények, polcok
6.14.Hajmosótál
6.15.Fehérneműk (törölköző, kis kendő, vágókendő, vegyszeres beterítő kendő, kötény, stb.)
6.16.Elektromos kisgépek (hajszárító)
6.17.Klimazon vagy infrazon, gőzbúra
6.18.Hajformázás eszközei ( berakó csavarók, csipeszek,)
6.19.Tartós hajformázás eszközei (dauercsavarók, dauertű, dauerpapír, nyaktál)
6.20.Hajszínváltoztatás eszközei (mérleg, mérőhenger, festőtál, ecset, beterítő kendő, védőkesztyű)
6.21.Borotválás eszközei (borotva, borotvaecset, borotvatál)
6.22.Oktatás eszközei (projektor, számítógép, stb.)
6.23.Hajvastagság mérő
6.24.Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrények

 

 

 1. EGYEBEK

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Gyakorló fodrász szakképesítésre, sem fizetős Gyakorló fodrász szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS