Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó szakképesítés

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

 

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1.   A szakképesítés azonosító száma: 32 525 01

 

1.2.   Szakképesítés megnevezése: Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

 

1.3.   Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: ¦

 

1.4.   Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 720-1080

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,

vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a

közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség:

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1.   A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezésea szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5111KereskedőGumiabroncs kereskedő
3.1.3.7331Gépjármű- és motorkarbantartó, -javítóAutógumi-javító
3.1.4.7331Gépjármű- és motorkarbantartó, -javítóGumijavító és centírozó
3.1.5.8136Gumitermékgyártó gép kezelőjeGumitermék javító
3.1.6.8211Mechanikaigép-összeszerelőGumiabroncs-felszerelő

 

3.2.   A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó feladata a gumiabroncsok szerviztevékenységét végző műhely üzemeltetése.

A gépjármű- kerékpánttal és gumiabronccsal és azok tartozékaival kapcsolatos feladatok ellátása a kereskedelem, a javítás, a szerelés, a kiegyensúlyozás, a tárolás, a környezetvédelem, a munkavédelem területén.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–       gondoskodni a gumiabroncs szerviz üzemeltetéséről

–       kerékpántokkal, gumiabroncsokkal és azok tartozékaival kereskedni

–       új, használt és selejt kerékpántok, gumiabroncsok, és tartozékok szakszerű tárolásáról gondoskodni

–       betartani és betartatni a munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályokat

–       biztonságtechnikai szabályok, betartásával dolgozni

–       betartatni a vállalkozására vonatkozó szabályokat

–       biztosítani a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket és betartatni az erre vonatkozó szabályokat

–       ügyfelekkel, ellenőrző hatóságokkal kapcsolatot tartani

–       reklamációt kezelni

–       számlát készíteni

–       a kerékpánt és gumiabroncs, adott gépjárműre való szerelhetőségét (oldal, forgásirány) megállapítani

–       a kerék gépjárműre való és a gumiabroncs kerékpántra való fel- és leszerelését elvégezni

–       mobil és stabil kiegyensúlyozó gépeken a kerék kiegyensúlyozását elvégezni

–       kerékpánt és gumiabroncs hibáit megállapítani

–       gumiabroncs javíthatóságát megállapítani

–       gumiabroncs és tömlőjavítást végezni

 

3.3.   Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító száma

 

megnevezése

 

4.3.10462-12Gumijavító műhely üzemeltetése

 

4.4.10463-12Gumiabroncs-szerelés és -kiegyensúlyozás
4.5.10464-12Gumiabroncs-javítás
4.6.11497-12Foglalkoztatás I.
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.   A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2.   A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésa modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10462-12Gumijavító műhely üzemeltetéseírásbeli
5.2.4.10463-12Gumiabroncs-szerelés és           -kiegyensúlyozásgyakorlati
5.2.5.10464-12Gumiabroncs-javításgyakorlati
5.2.6.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

5.3.   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Gumiabroncs szerelés és kiegyensúlyozás

A vizsgafeladat ismertetése: Kerék fel-, és leszerelése; gumiabroncs fel-, és leszerelése. Gumiabroncs belső nyomásának beállítása. Kerék kiegyensúlyozás. Szerelő és kiegyensúlyozó gépek és kiegészítőik, szerszámok, kézi eszközök szakszerű használata. Munkavédelmi, biztonságtechnikai előírások betartása.

 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Gumiabroncs és tömlő-javítás

A vizsgafeladat ismertetése: Meghibásodott gumiabroncs és abroncstömlő sérülés javíthatóságának megállapítása szakszerű vizsgálattal. Szöglyuk, oldalfal, futó javítás.  Javító táblázatok értelmezése, használata. Javítás anyagai. Javításnál használt gépek berendezések, kézi szerszámok biztonságos alkalmazása. Mintázat korrekció és mintázat utánvágás.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Gumijavító műhely üzemeltetésével kapcsolatos feladatok.

A vizsgafeladat ismertetése: Munka-, és tűzvédelmi előírások, környezetvédelmi és egészségügyi törvények, rendeletek, határozatok. Baleset, foglalkozási megbetegedések. Munkavédelmi eszközök.  Minőségbiztosítás. Számlakészítés.

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Gumiabroncs műszaki paraméterei. Gumiabroncs feliratai. Keréktárcsa és pántgyűrű típusok. Abroncs és jármű kapcsolata.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

Gumiabroncs szerkezete, típusai, részei, szerkezeti elemei. Gumiabroncs feliratai. Speciális kialakítású és biztonsági abroncsok. Keréktárcsa és pántgyűrű típusok. Abroncs és jármű kapcsolata. Abroncs mechanikai és menettulajdonságai, stb.

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

 

6.2.Szerelőgép

 

6.3.Kerék kiegyensúlyozó (stabil és/vagy mobil)
6.4.Kompresszor
6.5.Gumiabroncs levegőtöltő berendezés légnyomásmérővel
6.6.Nyomatékkulcs
6.7.Kaloda, teherabroncs szereléshez
6.8.Vulkanizáló berendezés
6.9.Porszívó (ipari)
6.10.Javítóállvány
6.11.Számítógép
6.12.Emelő berendezések
6.13.Mérőeszközök
6.14.Kéziszerszámok (gumiabroncs javításhoz használható szerszámkészlet)
6.15.Szerelőszerszámok
6.16.Egyéni védőeszközök
6.17.Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.18.Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.19.Javító anyagok (tapaszok, oldatok)

 

  1. EGYEBEK

 

A gumiabroncs javítás gyakorlati oktatása tanműhelyben és gyakorlati képzésbe vont munkahelyen történhet.

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó szakképesítésre, sem fizetős Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS