Grafikus szakképesítés

Grafikus szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Grafikus szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Grafikus szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Grafikus szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Grafikus szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Grafikus szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 64. sorszámú Grafikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Grafikus

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

  ABC
 3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.2136Grafikus és multimédiatervezőAlkalmazott grafikus
 3.1.3.Számítógépes grafikus
 3.1.4.Web grafikus
 3.1.5.Webdesigner
 3.1.6.Weboldal-grafikus
 3.1.7.7231Nyomdai előkészítőSzámítógépes nyomdai szövegszerkesztő
 3.1.8.Számítógépes nyomdai képszerkesztő
 3.1.9.Számítógépes nyomdai tördelő
 3.1.10.Hirdetési grafikus, nyomdai
 3.1.11.Számítógépes tördelő
 3.1.12.Médiaszerkesztő
 3.1.13.Nyomdai előkészítő
 3.1.14.Nyomdai képszerkesztő
 3.1.15.Nyomdai szövegés képszerkesztő
 3.1.16.Alkalmazott tipográfus
 3.1.17.Alkalmazott illusztrátor
 3.1.18.  Honlap tervező
 3.1.19.2143Hálózatés multimédia-
fejlesztő
Weblaptervező
 3.1.20.Webtervező
 3.1.21.Tartalommenedzser, elektronikus megjelenés

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyvés lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során vezetőtervező mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és kisebb önálló tervezési munkát végez

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

–      információés anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni

–      komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint szakértő munkavállaló: emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző  kiadványok,  hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok,

termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni

–      munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, képés szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a végfelhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és leadni a kész grafikai munkát

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 213 03Korrektorszakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.azonosító számamegnevezése
 4.3.10586-12Művészetelmélet és ábrázolás
 4.4.10587-12Művészeti vállalkozások működtetése
 4.5.10588-12Tervezés és technológia
 4.6.10610-12Grafikai alapok
 4.7.10611-12Grafikai illusztrálás
 4.8.10612-12Alkalmazott grafikai munka
 4.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
 4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

Vizsgaremek készítése

Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból

 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2. 

azonosító száma

 

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.10586-12Művészetelmélet és ábrázolásgyakorlati és szóbeli
 5.2.4.10587-12Művészeti vállalkozások

működtetése

szóbeli
 5.2.5.10588-12Tervezés és technológiagyakorlati
 5.2.6.10610-12Grafikai alapokszóbeli
 5.2.7.10611-12Grafikai illusztrálásgyakorlati
 5.2.8.10612-12Alkalmazott grafikai munkagyakorlati
 5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire

épülő képzések esetén)

írásbeli
 5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
 5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: A) Szakmai komplex portfólió bemutatása és prezentáció

 

A vizsgafeladat ismertetése: A komplex portfólió a rajzi, ábrázolási, illusztrációs és különböző tipográfiai és szakmai tervezési feladatokból mutat be válogatást elektronikus prezentáció formájában

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40%

 

 

A vizsgafeladat megnevezése: B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció

 

A vizsgafeladat ismertetése: A grafikus vizsgaremek komplex grafikai készségeket és tudást mutat be. A tervezési feladat választható: arculattervezés, csomagolástervezés, reklámkampány, könyvtervezés, betűtervezés, illusztrációs mappa tervezése, terméktervezés, kiadványtervezés. A vizsgaremek önálló tervezői munka, tartalmaz képi és szöveges elemeket, makettet, komplex tervdokumentációt és a végfelhasználásnak megfelelő technikai anyagot

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40%

 

 

A vizsgafeladat megnevezése: C) Kép és szöveg integrációja

 

A vizsgafeladat ismertetése: Könyvborító (elő- és hátlap, gerinc) tervezése és nyomdai előkészítése számítógéppel, kapott anyag felhasználásával

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 20%

A vizsgafeladat időtartama: 165 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 65%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szaktörténet és szakelmélet A vizsgafeladat ismertetése:

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazza:

Egy-egy tétel tartalmazza a szaktörténeti és a szakismereti témaköröket is

–      A sokszorosított grafika története, nemzetközi és hazai vonatkozások

–      A tervezőgrafika története, nemzetközi és hazai vonatkozások

–      Kortárs tervezőgrafika, nemzetközi és hazai vonatkozások

–      Manuális és digitális illusztrációs technikák és alkalmazási területeik

–      Sokszorosított grafikai és nyomdai technológiák

–      Nyomtatási és nyomdai előkészítési technológiák

–      A digitális sokszorosítás technológiái

–      Kortárs médiaismeret

–      Grafika tervezéselmélet: színtan, alaktani és kompozíciós ismeretek

–      A tervezőgrafikai munka felépítése: eszközök, kommunikációs stratégia, műfajok, médiumok

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

5.3.1. B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció

A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a vizsgázó elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából.

A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok).

A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező intézmény adja ki, illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik szorgalmi időben, a kész vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnek

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

  1. 5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

  A
 6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszközés felszerelési jegyzék
 6.2.Professzionális grafikai munkavégzésre alkalmas számítógép és perifériái, szerver
 6.3.Jogtiszta szoftverek (professzionális pixel és vektorgrafikus programok, kiadványszerkesztők, webszerkesztők)
 6.4.Széles sávú internet kapcsolat
 6.5.Színes lézernyomtató A/3
 6.6.Lapszkenner
 6.7.Digitális rajzpad
 6.8.Projektor, vetítő vászon
 6.9.Digitális videó-kamera és reprózásra alkalmas fényképezőgép
 6.10.Sokszorosított grafika előállítására alkalmas min. két nyomógép (lehetőség szerint magas- és mélynyomó gép)
 6.11.Sokszorosított grafikai műhely (nyomóformák elkészítésének eszközei vizesblokk, savazóblokk, légelszívó, lemezvágó, melegítőpad)
 6.12.Vágóasztal, montírozó asztal
 6.13.Speciális tárolóeszközök
 6.14.Villamos alapmérések eszközei
 6.15.Egyéni védőeszközök

 

 

  1. EGYEBEK

 

7.1. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MÜ-SZA)

Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakközépiskola címén

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Grafikus szakképesítésre, sem fizetős Grafikus szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS