Gazda szakképesítés

Gazda szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Gazda szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Gazda szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Gazda szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Gazda szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Gazda szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gazda

 

  1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség:             alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga:

nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.6130Vegyesprofilú gazdálkodóÁllat- és növánytermesztő
3.1.3.6130Önálló gazda
3.1.4.6130Őstermelő

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–          Talaj-előkészítést, vetést végezni

–          A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni

–          Növényápolást végezni

–          Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni

–          Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani

–          Állatot takarmányozni

–          Állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani

–          Állatot szaporítani

–          Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni

–          Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni

–          Kereskedelmi tevékenységet végezni

–          Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni

–          Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni

–          Alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 621 02Aranykalászos gazdarészszakképesítés
3.3.4.31 621 01Állatgondozórészszakképesítés
3.3.5.21 621 02Mezőgazdasági munkásrészszakképesítés
3.3.6.35 621 05Állattartó szakmunkásszakképesítés-ráépülés
3.3.7.35 621 02Biogazdálkodószakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11497-12Foglalkoztatás I.
4.4.11499-12Foglalkoztatás II.
4.5.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság
4.6.10997-12Állattartás
4.7.10998-12Növénytermesztés
4.8.10999-12Kertészeti alapok
4.9.11000-12Mezőgazdasági géptan
4.10.11001-12Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
4.11.11002-12Gazda kiegészítő tevékenységei

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

 

 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10997-12Állattartásszóbeli
5.2.4.10998-12Növénytermesztésszóbeli
5.2.5.10999-12Kertészeti alapokszóbeli
5.2.6.11000-12Mezőgazdasági géptangyakorlati
5.2.7.11001-12Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitelírásbeli
5.2.8.11002-12Gazda kiegészítő tevékenységeiírásbeli
5.2.9.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

B.)          A vizsgafeladat megnevezése: Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmány-előkészítés, -kiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése), felismerési feladat (pl. csontok, testtájak, tenyésztett állatok fajtái és típusai, tenyésztett állatfajok, ivarzó, valamint beteg állat, takarmányok). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.

Karbantartással, beállítással kapcsolatos feladat végrehajtását.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

 

C.)          A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési, kertészeti feladatok végrehajtása

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Adott növénytermesztési feladat végrehajtása (beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése, növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, rakodás, tárolóhely előkészítése, kéziszerszámok használata, egyszerű növénytermesztési munkák elvégzése) és felismerési feladat (pl. kultúr- és gyomnövények, kultúrnövények magjai, talajtípusok, kártevők, kórokozók). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.

Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés magvetéshez, magvetés szabadföldbe, ültető gödör kiásása, öntözés, kertészeti kisgépek üzemeltetése) és felismerési feladat (pl. növényi rész, faj, palánta, károsító, kórkép). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

 

A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2) szintet.

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A.) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei

 

A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított általános és részletes állattenyésztési elméleti ismeretekből

 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés elméleti ismeretei

 

A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított növénytermesztési elméleti ismeretekből

 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

C.) A vizsgafeladat megnevezése: Kereskedelem, vállalkozás és ügyviteli ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított Kereskedelmi, vállalkozási és ügyviteli feladatok elméleti ismeretekből

 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

 

D.) A vizsgafeladat megnevezése: Kiegészítő tevékenység elméleti ismeretei

 

A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított kisüzemi élelmiszertermeléssel, termékfeldolgozással, falusi vendéglátással kapcsolatos témakörök elméleti ismereteiből

 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2) szintet.

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Állatjelölő eszközök
6.3.Állatgyógyászati eszközök
6.4.Elletés, fiaztatás eszközei
6.5.Anyaállat és újszülött ápolásához szükséges eszközök
6.6.Mérlegek
6.7.Ló, szarvasmarha, sertés, juh ápolás és gondozás eszközei
6.8.Villanypásztor berendezés és tartozékai
6.9.Állategészségügyi vizsgáló műszerek
6.10.Talajvizsgálati eszközök, műszerek
6.11.Meteorológiai mérőeszközök
6.12.Talajművelő eszközök, erő- és munkagépek
6.13.Öntözőberendezések
6.14.Növényápolási eszközök
6.15.Növényvédelem gépei, eszközei
6.16.Gépkarbantartás szerszámai, eszközei
6.17.Kéziszerszámok
6.18.Szerelőszerszámok
6.19.Építőipari kisgépek
6.20.Mérőeszközök
6.21.Növényház, fóliasátor
6.22.Kertészeti kéziszerszámok
6.23.Szőlészeti kisgépek
6.24.Gyümölcskertészet kisgépei, eszközei
6.25.Konyhaeszközök, berendezések, kisgépek
6.26.Sertésvágás eszközei
6.27.Füstölőkamra
6.28.Egyéni védőfelszerelés
6.29.Munkabiztonsági berendezések

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Gazda szakképesítésre, sem fizetős Gazda szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS